Konzultační činnost a celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání nabývá v naší rychle se vyvíjející společnosti na stále větším významu. Pomáhá všem, kteří projeví zájem, prohlubovat a rozvíjet znalosti ve svém profesním či zájmovém oboru. Zájemci mohou díky celoživotnímu vzdělávání získat i kvalifikaci zcela novou

ŠKODA AUTO Vysoká škola jako významná vzdělávací instituce v regionu Mladoboleslavsko připravila v rámci podpory celoživotního vzdělávání širokou nabídku kurzů.

Od února 2015 nabízí také studium jednotlivých předmětů a předmětových modulů v rámci standardních studijních programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Do jakých oborů kurzy spadají? Management, ekonomika, finance, logistika, management kvality, výrobní technologie, rozvoj manažerských dovedností, daně, právo, účetnictví, matematika.

Pro koho jsou kurzy a studium předmětů určeny?  Pro manažery výrobních i nevýrobních podniků, odborné pracovníky ve výrobě, administrativní zaměstnance, daňové poradce, účetní, studenty vysokých škol a všechny zájemce z řad široké veřejnosti.

Kdo kurzy vyučuje a připravuje jejich obsah? Kurzy jsou připraveny a vyučovány renomovanými vysokoškolskými pedagogy, kteří mají bohaté zkušenosti ve vysokoškolském i firemním prostředí. Výuka je inspirována i poznatky z výzkumné činnosti.

Jsme připraveni jednat o přizpůsobení kurzu případným požadavkům zákazníka. 

Kontaktní osoba: Hana Loskot, Dis., tel: 730 803 177, e-mail: ext.hana.loskot@savs.cz

Obecné informace a podrobnou nabídku kurzů a studijních předmětů naleznete v dalších záložkách Celoživotní vzdělávání.