Kontakty

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s
Na Karmeli 1457
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika


Pobočka Praha
Ekonomická 957, 140 00 Praha 4

e-mail: info@is.savs.cz

tel.: 326 823 071

Fakturační údaje

IČ: 29142890
DIČ: CZ29142890

Č.BÚ CZK: 2108726654/2700
IBAN: CZ80 2700 0000 0021 0872 6654

Č.BÚ EUR: 2108726662/2700
IBAN: CZ58 2700 0000 0021 0872 6662
SWIFT: BACXCZPP

Kontakty

Vedení školy

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

Rektor

Mgr. Petr Šulc

Prorektor pro studijní záležitosti a řízení kvality

Prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

Prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj studijních programů

Mgr. Lenka Stejskalová

Prorektorka pro zahraniční vztahy

Ing. Jan Dušek

Kvestor

Provozní útvary

Sekretariát

Bc. Martina Jírová

Asistentka rektora

Studijní oddělení Mladá Boleslav - Tel.: 326 823 040

Ing. Lucie Bydžovská

Vedoucí studijního oddělení

Jana Šťastná

Studijní referentka

Ing. Kateřina Kulhavá

Studijní referentka

Mgr. Alena Bednárová

Studijní referentka

Studijní oddělení Praha a administrace MBA programu

Ing. Zdenka Makaloušová

Studijní referentka pobočky Praha

Zahraniční oddělení

Ing. Denisa Římalová, M.A.

koordinátor zahraničního oddělení

Bc. Barbora Bukovanová

koordinátor zahraničního oddělení

Marketing, prodej a PR

Ing. Barbora Malá

Vedoucí marketingu, prodeje a PR

Personalistika

Mgr. Alena Procházková

Personalistka

Nákup

Ing. Lenka Rutterlová

Specialistka controllingu, nákupu a treasury

Knihovna - Tel.: 326 823 060, E-mail: knihovna@savs.cz

Ing. Alena Halířová

vedoucí knihovny

Mgr. Renata Hloušková

Pracovnice knihovny

Zuzana Preňková

Pracovnice knihovny

Výzkumná a tvůrčí činnost

Dr. Jan Lachman

vedoucí oddělení pro vědeckou a tvůrčí činnost

Ing. Lada Honzáková

Administrace vědecké a tvůrčí činnosti

Ing. Hana Čáslavová

Administrace výzkumné a tvůrčí činnosti

Katedra marketingu a managementu

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

Vedoucí katedry

Ing. Eva Jaderná, Ph.D.
Doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.
Ing. Martina Beránek, Ph.D.
Mgr. Emil Velinov, Ph.D.
Ing. Jana Pechová, Ph.D.

Katedra financí a účetnictví

Doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.
Ing. Josef Horák, Ph.D.
Doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
Prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP
Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.
Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D., EUR ING
Ing. David Holman, Ph.D.
doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.
Ing. David Staš, Ph.D.
Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Ing. et Bc. Jiří Sobotka, Ph.D., ING-PEAD IGIP
Ing. František Starý

Katedra ekonomie a práva

Mgr. Pavel Neset, Ph.D.
Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
Doc. Ing. Vladislav Flek, CSc.
JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
Doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D., D.E.A.
JUDr. Jiří Valdhans, PhD.
prof. Ing. Josef Jílek, CSc.
PhDr. Jiří Malý, Ph.D.

Katedra řízení lidských zdrojů

doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Ph.Dr. Ingrid Matoušková, Ph.D.

Katedra informatiky a kvantitativních metod

Mgr. Petr Šulc
Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D.
Ing. Martin Juhas
Mgr. Petr Kasal
Mgr. Radka Hakl Picková, Ph.D.
Mgr. Pavel Brom, Ph.D.
Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.

Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Mgr. Pavlína Příbramská
Mgr. Lenka Stejskalová, MBA
Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D.
Ioana Kocurová-Giurgiu, M.A.
PhDr. Alena Bednářová
Mag. Dagmar Weginger
Mgr. Miluše Löffelmannová
Bc. Kateřina Sajdlová
Mgr.Michaela Odložilíková
Dipl.-Übers. MBA Gabriele Schürmann