Menu

Výzkumné centrum Škoda Auto Vysoké školy

Výzkumné centrum ŠAVŠ zastřešuje publikační a síťovací aktivity v oblasti automobilového průmyslu, které jsou na půdě vysoké školy definovány jako institucionální výzkum. Kolektiv pracovníků a spolupracovníků centra každoročně zpracovává studii monitorující vývoj automobilového průmyslu, centrum organizuje též mezinárodní konferenci ICAI. Zájemci o téma automobilového průmyslu z řad veřejnosti se mohou zúčastnit také průběžně konaných seminářů.

O Výzkumném centru ŠAVŠ

Výzkumné centrum ŠAVŠ navazuje na již existující činnosti definované na půdě vysoké školy jako institucionální výzkum. Jedná se o nadkatedrální publikační a síťovací aktivity, kterým je společný zájem o odvětví automobilového průmyslu. Centrum zastřeší zpracování již tradiční výroční studie o stavu a vývoji v automobilovém průmyslu, konání periodické mezinárodní konference ICAI a díky mírnému personálnímu posílení kapacit nově i publikování příspěvků recenzního typu k problematice automotive především pro interní potřeby pracovníků školy formou příspěvků v newsletteru. Vedle toho je cílem centra posílit účast školy v síti GERPISA účastí na jejích aktivitách včetně publikování v časopise International Journal of Automotive Technology and Management a pořádání výzkumných workshopů/seminářů. Spolupracovníkem na aktivitách centra se může stát kterýkoliv akademický pracovník ŠAVŠ.

               

   

    

Pracovníci a spolupracovníci Výzkumného centra ŠAVŠ

saroh_stanislav_aktuální.jpg

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

vedoucí centra

stanislav.saroch@savs.cz

Stanislav Šaroch se dlouhodobě specializuje na Makroekonomii a Hospodářskou politiku, zejména na problémy evropské měnové integrace, fiskální politiku. Působí na VŠE v Praze, v současné době mimo jiné jako garant doktorského studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy a školitel doktorského studia. Je dlouholetým členem České společnosti ekonomické a spolupracuje pravidelně se Zastoupením Evropské komise v ČR. K tématům vývoje a ekonomiky automobilového průmyslu organizuje semináře a mezinárodní vědeckou konferenci ICAI. Na ŠAVŠ vede tým, který publikuje každoroční studii o vývoji automobilového průmyslu, jako garant institucionálního výzkumu je členem mezinárodní vědecké sítě GERPISA sdružené okolo časopisu International Journal of Automotive Technology and Management.

smejkal_vaclav.jpg

doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D., D.E.A.

pracovník centra

vaclav.smejkal@savs.cz

Václav Šmejkal se dlouhodobě specializuje na právo EU, zejména právo ochrany hospodářské soutěže, spotřebitele, zaměstnanců, a dále regulaci digitální ekonomiky, dat a umělé inteligence. Je autorem a spoluautorem několika knih a desítek odborných článků publikovaných v ČR i v zahraničí. Vedle ŠAVŠ trvale působí na Právnické fakultě UK a jako pravidelně hostující pedagog na Univerzitě v Záhřebu. Se ŠAVŠ spolupracuje od roku 2007, pravidelně se účastní jejích konferencí a publikuje v jejích sbornících, mj. na témata spojená s dopady soutěžně-právní regulace do automobilového průmyslu.

hruby_michal.jpg

Ing. Michal Hrubý

pracovník centra

michal.hruby@savs.cz

Michal Hrubý je vědeckým asistentem ve Výzkumném centru Škoda Auto Vysoké školy se zaměřením na ekonomické vztahy a průmyslovou transformaci. Jeho výzkum se specializuje na elektrifikaci dopravy a její základní ekonomické charakteristiky. Jedním z fenoménů jeho zájmu je tzv. „path dependence“, neboli vývojová závislost ekonomických procesů. Michal pracuje také jako ekonom v Mezinárodním centru pro udržitelné finance (ISFC). Jeho předchozí výzkumné zkušenosti pocházejí z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. V současné době je držitelem nerezidentního stipendia ReThink.CEE v rámci German Marshall Fund of the United States s projektem zaměřeným na průmyslovou politiku ve střední a východní Evropě. Michal získal magisterský titul z ekonomiky na Škoda Auto Vysoké škole.

Hrtúsová_z webu.webp

Ing. Tereza Hrtúsová

spolupracovnice centra

thrtusova@csas.cz

Tereza Hrtúsová vystudovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Mezinárodní ekonomické vztahy. V roce 2013 absolvovala studium v zahraničí, na Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě, kde rovněž získala stáž na Velvyslanectví České republiky. V roce 2014 nastoupila do České spořitelny jako analytik tehdejšího týmu EU Office. Od roku 2017 je součástí týmu Ekonomické a strategické analýzy hlavního ekonoma České spořitelny. Zaměřuje se především na analýzy odvětví české ekonomiky a témata týkající se Evropské unie. Spolupracuje také na projektu Index prosperity Česka. Od roku 2018 pravidelně přispívá do publikace o automobilovém průmyslu, kterou vydává Škoda Auto Vysoká škola.

Kozelský_z webu.webp

Ing. Tomáš Kozelský

spolupracovník centra

tkozelsky@csas.cz 

Tomáš Kozelský vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické, obor Národní hospodářství. V roce 2005 nastoupil do Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, kde se zabýval příjmovou a mzdovou politikou, problematikou nákladů práce a ekonomickými ukazateli v EU. Od roku 2012 působí v České spořitelně na pozici analytika se zaměřením na Evropskou unii, trh práce a odvětví nejen české ekonomiky. Se Škoda Auto Vysokou školou spolupracuje již od roku 2018 a je spoluautorem studií o automobilovém průmyslu. 

Novák_z webu.webp

Ing. Radek Novák, MBA

spolupracovník centra

RadekNovak@csas.cz

Radek Novák vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Hospodářská politika. K inženýrskému titulu si poté přidal program MBA na Business Institute v Praze zaměřený na Finanční management a strategické řízení financí. S hospodářskou politikou v praxi se seznámil při svém působení na Ministerstvu průmyslu a obchodu a následně Úřadu vlády ČR. Od roku 2014 působí v České spořitelně, kde se věnuje sledování trendům v ekonomice a v jednotlivých odvětvích, zpracovává sektorové české i zahraniční analýzy a výhledy. Od roku 2018 spolupracuje se Škoda Auto Vysoká škola na publikaci každoročních studí o automobilovém průmyslu.

Mediální aktivity pracovníků Výzkumného centra ŠAVŠ