Menu

Výzkumné centrum Škoda Auto Vysoké školy

Výzkumné centrum ŠAVŠ navazuje na již existující činnosti definované na půdě vysoké školy jako institucionální výzkum. Jedná se o nadkatedrální publikační a síťovací aktivity, kterým je společný zájem o odvětví automobilového průmyslu. Centrum zastřeší zpracování již tradiční výroční studie o stavu a vývoji v automobilovém průmyslu, konání periodické mezinárodní konference ICAI a díky mírnému personálnímu posílení kapacit nově i publikování příspěvků recenzního typu k problematice automotive především pro interní potřeby pracovníků školy formou příspěvků v newsletteru. Vedle toho je cílem centra posílit účast školy v síti GERPISA účastí na jejích aktivitách včetně publikování v časopise International Journal of Automotive Technology and Management a pořádání výzkumných workshopů/seminářů. Spolupracovníkem na aktivitách centra se může stát kterýkoliv akademický pracovník ŠAVŠ.