Menu

Věda a výzkum na ŠAVŠ

V roce 2012 se Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. stala výzkumnou organizací, zapsanou v seznamu Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace. Od roku 2017 je zapsána do Seznamu výzkumných organizací (SVO) MŠMT ČR, které vedení seznamu převzalo. 

Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. je kolektivním členem
České společnosti ekonomické.

Věda a výzkum na ŠAVŠ

Škoda Auto Vysoká škola získala v roce 2005 akreditaci oborů navazujícího magisterského studia, když mimo jiné prokázala, že má výzkumný a vývojový potenciál. Dalšímu rozvoji tohoto potenciálu průběžně přizpůsobuje své organizační a řídící procesy, včetně personální oblasti.

V roce 2007 založila škola vlastní interní grantovou agenturu (IGA) s poměrně významným rozpočtem (vzhledem k velikosti školy, měřeno počty studentů a podílu na celkovém rozpočtu).

Od roku 2015 je škola příjemcem podpory na specifický vysokoškolský výzkum (SVV) MŠMT (Studentská grantová soutěž - SGS).

V roce 2021 získala Škoda Auto Vysoká škola podporu od MŠMT na Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO).

V roce 2023 bylo zřízeno Výzkumné centrum ŠAVŠ, které navazuje na již existující činnosti definované na půdě vysoké školy jako institucionální výzkum.

Výsledky všech projektů jsou každoročně prezentovány v rámci tzv. Research Open Day, který je určen pro lepší komunikaci výsledků výzkumu školy. Tyto výsledky jsou publikovány v řadě odborných tuzemských i zahraničních časopisů. Publikace jsou zadávány do celostátní databáze RIV. Akademičtí pracovníci také vydali a vydávají řadu celostátních vysokoškolských učebnic.

Jedním z dalších cílů Škoda Auto Vysoké školy je získání doktorského stupně studia a zapojování budoucích doktorandů v rámci externích projektů, Studentské Grantové Soutěže (SGS) a Interní Grantové Agentury (IGA).   

savs_merch-68.jpg savs_merch-68AMOS OTOČEN.jpg
R&D Škoda Auto University.pdf

  
Vědecko-výzkumné aktivity Škoda Auto Vysoké školy jsou realizovány v souladu s dokumenty Strategický záměr Škoda Auto Vysoké školy na období od roku 2021 a Plán realizace Strategického záměru Škoda Auto Vysoké školy.

Strategický záměr ŠKODA AUTO Vysoké školy na období od roku 2021
Plán realizace Strategického záměru ŠKODA AUTO Vysoké školy pro rok 2023

    

Publikační činnost

ajaxImageContent.jfif

Publikační činnost je nedílnou součástí výzkumné a tvůrčí činnosti akademických pracovníků ŠAVŠ. V posledních letech má vzrůstající tendenci. Sběr dat o výsledcích publikační činnosti se uskutečňuje průběžně v Akademickém informačním systému ŠAVŠ (AIS). Výsledky jsou dostupné pomocí vyhledávače v publikační činnosti.

Výsledky jsou také s roční periodicitou vkládány do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) v rámci Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, provozovaného Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

   
     

Věda a výzkum - Kontakty

Dr. Jan Lachman

prorektor pro vědu a výzkum

Ing. Věra Herčuthová

specialistka oddělení pro výzkumnou a tvůrčí činnost

Mgr. Kristýna Heršálková, MPA

specialistka oddělení pro výzkumnou a tvůrčí činnost

Ing. Lada Honzáková

specialistka oddělení pro výzkumnou a tvůrčí činnost