Menu

Přípravné kurzy

Pro uchazeče o studium nabízíme následující přípravné kurzy:

 • Vyrovnávací kurz z matematiky pro studenty nastupující do 1. ročníku 
 • Vyrovnávací kurz fyziky pro studenty nastupující do 1. ročníku 
 • Kurz češtiny pro cizince

Vyrovnávací kurz matematiky pro studenty nastupující do 1. ročníku vysoké školy

Tento intenzivní kurz je určen pro studenty nastupující do 1. ročníku bakalářského studijního programu, kteří se chtějí zdokonalit ve středoškolské matematice a vytvořit si tak kvalitní základ pro další studium matematiky v rámci studijního programu VŠ. Slouží k odstranění rozdílů v úrovni a rozsahu matematických znalostí a dovedností mezi absolventy různých typů středních škol. Přípravný kurz není povinný.

Obecné informace

 • Kdy: Kurz se bude konat v průběhu září
 • Kde: V Mladé Boleslavi - ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Na Karmeli 1457, 29301 Mladá Boleslav
 • Rozsah: 30 vyučovacích hodin
 • Cena: 2 900 Kč
 • Přihlášení: do 19. 8. 2022
Závazná přihláška do kurzu matematiky

Informace k platbě kurzu

Úhradu kurzovného ve výši 2 900,- Kč proveďte na účet 2108726654/2700. Je nutné uvést variabilní symbol: 92022. Do textu pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. Platbu je potřeba provést nejpozději před zahájením kurzu (doporučujeme po zveřejnění harmonogramu).

Při neúčasti na kurzu je platba nevratná.

Harmonogram kurzu bude zveřejněn na začátku září.

Tématický obsah kurzu

 • Základy teorie množin a matematické logiky
 • Základní poznatky z algebry, mocniny, odmocniny, výrazy
 • Elementární funkce
 • Rovnice a nerovnice - lineární , kvadratické, iracionální, exponenciální, logaritmické, goniometrické
 • Vektorová algebra a analytická geometrie
 • Posloupnosti
 • Kombinatorika

Doporučená literatura bude sdělena vyučujícím na úvodní lekci kurzu.

Vyrovnávací kurz fyziky pro studenty nastupující do 1. ročníku vysoké školy

Tento intenzivní kurz je určen pro studenty nastupující do 1. ročníku bakalářského studijního programu. Cílem nového vyrovnávacího kurzu je stručně vysvětlit, resp. připomenout základy středoškolské fyziky z níže uvedených oblastí (včetně ukázek vybraných krátkých experimentů) a předvést aplikaci teorie v elementárních příkladech, jejichž správné vyřešení je nezbytné pro úspěšné zvládnutí předmětu Fyzika i navazujících specializovaných předmětů ve studijním programu Průmyslový management. Součástí výkladu a výpočtů bude připomenutí všech potřebných matematických znalostí a početních dovedností včetně využívání grafických prostředků (náčrtky, grafy). Přípravný kurz není povinný.

Obecné informace

 • Kdy: Kurz se bude konat v průběhu září
 • Kde: V Mladé Boleslavi - ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Na Karmeli 1457, 29301 Mladá Boleslav
 • Rozsah: 20 vyučovacích hodin
 • Cena: 2 000 Kč
 • Přihlášení: do 19. 8. 2022
Závazná přihláška do kurzu fyziky

Informace k platbě kurzu

Úhradu kurzovného ve výši 2 000,- Kč proveďte na účet 2108726654/2700. Je nutné uvést variabilní symbol: 202209. Do textu pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. Platbu je potřeba provést nejpozději před zahájením kurzu (doporučujeme po zveřejnění harmonogramu).

Při neúčasti na kurzu je platba nevratná.

Harmonogram kurzu bude zveřejněn na začátku září.

Tematický obsah kurzu

 • Kinematický popis pohybu
 • Statika a dynamika, rovnováha a těžiště těles
 • Zákony zachování a jejich aplikace ve fyzice
 • Fyzika pevných látek a tekutin
 • Elektrické pole a obvody
 • Elektromagnetické jevy
 • Základy statistického zpracování, Chyby měření
 • Shrnutí základních poznatků z fyziky a jejich aplikací

Doporučená literatura bude sdělena vyučujícím na úvodní lekci kurzu.

Čeština pro cizince - Czech for foreigners

The course programme is designed as a two-year study of Czech. Unlike intensive courses, we offer lessons at a relaxed tempo, without disrupting study or work. You can prepare for acceptance into one of the leading universities in the Czech Republic and be able to study at a tertiary institution in Czech or be competent enough to use Czech at work or in your life while living in the country.

Your Czech and Russian speaking teacher will guide you through the course, explaining in detail the grammatical rules and aspects of the Czech language that are especially difficultfor foreigners to grasp. During the course, students will also learn about the culture and historical traditions, Czech mentality and customs that will help them to better navigate their way in the Czech setting.

More information HERE