Menu

Dlouhodobé kurzy

Studovat na ŠAVŠ je možné i jednotlivé předměty. 

Jaká je nabídka v letním semestru 2022/2023?

A kdy bude výuka zahájena? 

Vše potřebné naleznete na této stránce.

Kontaktní osoba ke studiu jednotlivých předmětů: 

Mgr. Tereza Prevužňáková

Specialista celoživotního vzdělávání

Výuka probíhá od 20. 2. 2023 do 14. 5. 2023. 

V letním semestru 2022/2023 jsou pro veřejnost otevřeny:

Kód a název předmětu Forma a jazyk studia Vyučující Cena bez DPH
BAP - Bankovnictví a pojišťovnictví prezenční, čeština, angličtina Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. 3000 Kč
B2B - B2B Marketing kombinovaná, čeština, angličtina Ing. Eva Jaderná, Ph.D. 4000 Kč
FI2 - Finance 2 prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA 4000 Kč
PF - Finanční řízení podniku II prezenční, čeština doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA 4000 Kč
FUP - Finanční účetnictví podnikatelů ČR prezenční, čeština, angličtina Ing. Josef Horák, Ph.D. 5000 Kč
FT - Finanční trhy prezenční, čeština prof. Ing. Josef Jílek, CSc. 4000 Kč
HP - Hospodářská politika prezenční, kombinovaná, čeština prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. 3000 Kč
INS - Informační systémy prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina Ing. Martin Juhas 3000 Kč
KPMM - Kultura, podnik a management prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. 5000 Kč
LP - Logistika podniku prezenční, čeština, angličtina Ing. Tomáš Malčic, Ph.D. 5000 Kč

Výuka probíhá od 20. 2. 2023 do 14. 5. 2023

Ostatní kurzy v nabídce