Menu

Dlouhodobé kurzy

Studovat na ŠAVŠ je možné i jednotlivé předměty. 

Aktuální nabídka pro ZS 2023/2024 je připravena!

Kontaktní osoba ke studiu jednotlivých předmětů: 

Mgr. Tereza Prevužňáková

specialista celoživotního vzdělávání

Výuka bude probíhat opět od ZS 2023/2024. 

Aktuální nabídka kurzů pro ZS 2023/2024.

Kód a název předmětu Forma a jazyk studia Vyučující Cena bez DPH
FI - Finance prezenční, čeština, angličtina Ing. Eva Hamplová, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA 4000 Kč
FRP - Finanční řízení podniku kombinovaná, čeština doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. 5000 Kč
FT - Finanční trhy prezenční, čeština prof. Ing. Josef Jílek, CSc. 4000 Kč
INF - Informatika I prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina Ing. Martin Juhas, Ing. Lukáš Herout, Ph.D. 3000 Kč
IP - Informatika podniku prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina Ing. Lukáš Herout, Ph.D. 4000 Kč
B2B - B2B Marketing prezenční, čeština, angličtina Ing. Eva Jaderná, Ph.D. 4000 Kč
FI2 - Finance 2 prezenční, čeština doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA 4000 Kč
FUP - Finanční účetnictví podnikatelů ČR kombinovaná, čeština Ing. Josef Horák, Ph.D. 5000 Kč
INS - Informační systémy prezenční, kombinovaná, čeština Ing. Martin Juhas 3000 Kč
KPMM - Kultura, podnik a management prezenční, čeština doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. 5000 Kč
LP - Logistika podniku kombinovaná, čeština Ing. Tomáš Malčic, Ph.D. 5000 Kč
MVD - Management kvality dodavatelů prezenční, čeština Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D, EUR ING 3000 Kč
MAE2 - Makroekonomie 2 prezenční, čeština Mgr. Pavel Neset, Ph.D. 5000 Kč
MPS - Manažerská psychologie a sociologie prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D., Ing. Petra Jarkovská, Ph.D., Mgr. Jakub Černý 4000 Kč
MRK - Marketing kombinovaná, čeština Ing. Hana Volfová, Ph.D. 3000 Kč
MK - Marketingová komunikace prezenční, čeština Ing. Hana Volfová, Ph.D. 3000 Kč
MV - Marketingový výzkum kombinovaná, čeština Ing. Eva Jaderná, Ph.D. 3000 Kč
MA1 - Matematika 1 prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina Mgr. Petr Šulc, Mgr. Petr Kasal, Mgr. Pavel Brom, Ph.D., Mgr. Radka Hakl, Ph.D. 5000 Kč
MSV - Metody štíhlé výroby prezenční, čeština Ing. David Staš, Ph.D., Ing. Tomáš Malčic, Ph.D. 3000 Kč
MSV2 - Metody štíhlé výroby II prezenční, čeština Ing. David Staš, Ph.D., Ing. Tomáš Malčic, Ph.D. 3000 Kč
MMNG - Mezinárodní management prezenční, čeština Mgr. Emil Velinov, Ph.D. 6000 Kč
MMRA - Mezinárodní marketing v automobilovém průmyslu prezenční, kombinovaná, čeština doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D. 4000 Kč
MO - Mezinárodní obchod kombinovaná, čeština Ing. Martina Beránek, Ph.D. 4000 Kč
MOO - Mezinárodní obchodní operace prezenční, čeština Ing. Iveta Němečková, Ph.D. 5000 Kč
MSUV1 - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví I prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. 5000 Kč
MZD - Mezinárodní zdanění prezenční, čeština, angličtina Ing. Lukáš Moravec, Ph.D., Ing. Aranka Bergnerová 2000 Kč
MIE2 - Mikroekonomie II prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina doc. Ing. Vladislav Flek, CSc., Mgr. Pavel Neset, Ph.D. 5000 Kč
NP - Nauka o podniku prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D., Ing. Eva Hamplová, Ph.D., Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. 5000 Kč
OPR - Obchodní právo prezenční, čeština JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. 3000 Kč
OV1 - Operační výzkum I prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D, Ing. Tomáš Malčic, Ph.D. 4000 Kč
OV2 - Operační výzkum II prezenční, čeština doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D 4000 Kč
PM - Právo v marketingu prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D. 2000 Kč
PR - Public Relations prezenční, čeština Ing. Eva Jaderná, Ph.D. 5000 Kč
RE - Rétorika prezenční, kombinovaná, čeština Mgr. Jakub Černý 2000 Kč
RSMPM - Rozvoj sociálního a manažerského potenciálu prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. 4000 Kč
RDR - Řízení dodavatelských řetězců prezenční, čeština Ing. David Holman, Ph.D. 5000 Kč
SRR - Simulace řízení dodavatelských řetězců prezenční, čeština, angličtina doc. Ing. Pavel Wicher, Ph.D. 3000 Kč
SMMK1 - Statistické metody v managementu kvality I prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina doc. Ing. Eva Jarošová, CSc., Mgr. Elena Říhová, Ph.D. 3000 Kč
ST - Statistika prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina Mgr. Petr Kasal, Mgr. Radka Hakl, Ph.D, Mgr, Elena Říhová, Ph.D. 5000 Kč
STMR - Strategický marketing management prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina Ing. Martina Beránek, Ph.D. 6000 Kč
ZAT - Základy automobilové techniky kombinovaná, čeština Ing František Starý 4000 Kč