Menu

Dlouhodobé kurzy

Studovat na ŠAVŠ je možné i jednotlivé předměty. 

Aktuální nabídku kurzů na LS 2023/2024 naleznete níže. 

Kontaktní osoba ke studiu jednotlivých předmětů: 

Mgr. Tereza Haklová

specialista celoživotního vzdělávání

Výuka bude probíhat od LS 2023/2024. 

Aktuální nabídka kurzů pro LS 2023/2024:

Kód a název předmětu Forma a jazyk studia Vyučující Cena bez DPH
FRP - Finanční řízení podniku prezenční, čeština, angličtina doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D., Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. 5500 Kč
INF - Informatika I prezenční, kombinovaná, čeština Ing. Martin Juhas, Ing. Lukáš Herout, Ph.D. 3300 Kč
IP - Informatika podniku prezenční, čeština Ing. Lukáš Herout, Ph.D. 4400 Kč
B2B - B2B Marketing kombinovaná, čeština Ing. Eva Jaderná, Ph.D. 4400 Kč
FUP - Finanční účetnictví podnikatelů ČR prezenční, čeština, angličtina Ing. Josef Horák, Ph.D., doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. 5500 Kč
FT - Finanční trhy prezenční, čeština prof. Ing. Josef Jílek, CSc. 5500 Kč
KPMM - Kultura, podnik a management prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D., Ing. Eva Isabelle Křeček 5500 Kč
LP - Logistika podniku prezenční, čeština Ing. David Staš, Ph.D., doc. Ing. Pavel Wicher, Ph.D. 5500 Kč
MVD - Management kvality dodavatelů prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D, EUR ING 3300 Kč
MAE2 - Makroekonomie II prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina Mgr. Pavel Neset, Ph.D., prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D., PhDr. Jiří Malý, Ph.D. 5500 Kč
MRK - Marketing prezenční, čeština, angličtina Ing. Hana Volfová, Ph.D., Ing. Eva Šimková, Ph.D., Ing. Jana Pechová, Ph.D. 3300 Kč
MK - Marketingová komunikace kombinovaná, čeština Ing. Hana Volfová, Ph.D. 4400 Kč
MV - Marketingový výzkum prezenční, čeština, angličtina Ing. Eva Jaderná, Ph.D. 3300 Kč
MSV - Metody štíhlé výroby prezenční, kombinovaná, čeština Ing. David Staš, Ph.D. 3300 Kč
MSV2 - Metody štíhlé výroby II prezenční, čeština Ing. David Staš, Ph.D. 3300 Kč
MMNG - Mezinárodní management prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina Mgr. Emil Velinov, Ph.D., doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D. 6600 Kč
MMRA - Mezinárodní marketing v automobilovém průmyslu prezenční, čeština doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D. 4400 Kč
MOO - Mezinárodní obchodní operace prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina Ing. Iveta Němečková, Ph.D. 5500 Kč
MSUV1 - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví I prezenční, čeština prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. 5500 Kč
MIE2 - Mikroekonomie II prezenční, čeština Mgr. Pavel Neset, Ph.D., doc. Ing. Vladislav Flek, CSc. 5500 Kč
OPR - Obchodní právo prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D., JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D. 3300 Kč
PR - Public Relations prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina Ing. Eva Jaderná, Ph.D., Ing. Denisa Římalová, M.A. 5500 Kč
RSMPM - Rozvoj sociálního a manažerského potenciálu prezenční, čeština doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D., PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D. 4400 Kč
RDR - Řízení dodavatelských řetězců prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina Ing. David Holman, Ph.D., Ing. Tomáš Malčic, Ph.D. 5500 Kč
SRR - Simulace řízení dodavatelských řetězců kombinovaná, čeština doc. Ing. Pavel Wicher, Ph.D. 3300 Kč
SMMK1 - Statistické metody v managementu kvality I kombinovaná, čeština doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. 3300 Kč
STMR - Strategický marketing management prezenční, čeština Ing. Martina Beránek, Ph.D. 6600 Kč
ZAT - Základy automobilové techniky prezenční, čeština, angličtina Ing. Josef Bradáč, Ph.D., Ing. Zdeněk Hejda, Ph.D., Ing. Jiří Sobotka, Ph.D. 4400 Kč
AR - Automatické řízení prezenční, čeština doc. Ing. Jiří David, Ph.D. 4400 Kč
AT - Automobilová technika prezenční, čeština Ing. Josef Bradáč, Ph.D., prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D., Ing. Zdeněk Hejda, Ph.D. 5500 Kč
CAD prezenční, čeština Ing. František Starý 3300 Kč
CG - Corporate Governance prezenční, čeština JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. 4400 Kč
DAMT - Daňové aspekty mezinárodních transakcí prezenční, čeština Ing. Aranka Bergnerová 4400 Kč
EEI - Evropská ekonomická integrace prezenční, čeština PhDr. Jiří Malý, Ph.D. 3300 Kč
EG - Ekonomická geografie prezenční, čeština PhDr. Jiří Malý, Ph.D. 3300 Kč
FRP2 - Finanční řízení podniku II prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA 4400 Kč
GL - Green logistika prezenční, kombinovaná, čeština Ing. David Staš, Ph.D. 3300 Kč
KIM - Kreativní a inovační management prezenční, čeština Ing. Jana Pechová, Ph.D. 3300 Kč
MNK - Management kvality prezenční, čeština Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D, EUR ING 4400 Kč
MAV - Moderní automobilová výroba prezenční, čeština Ing. Josef Bradáč, Ph.D., prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D. 6600 Kč
MD - Management diverzity prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina Mgr. Emil Velinov, Ph.D. 3300 Kč
MR - Manažerské rozhodování prezenční, angličtina doc. Ing. Mgr. František Zapletal, Ph.D. 3300 Kč
MPLS - Modelování produkčních a logistických systémů prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina Ing. Tomáš Malčic, Ph.D. 4400 Kč
NTA - Nové trendy v automobilovém průmyslu prezenční, angličtina Ing. Josef Bradáč, Ph.D. 3300 Kč
NPD - Nepřímé daně prezenční, čeština Ing. Jiří Halík 3300 Kč
PD - Přímé daně prezenční, kombinovaná, čeština, angličtina Ing. Lukáš Moravec, Ph.D., Ing. Jiří Halík, Ing. Aranka Bergnerová 3300 Kč
PP1 - Pracovní právo kombinovaná, čeština Mgr. Jan Hálek 5500 Kč
PLRS - Programování logistických řídících systémů prezenční, čeština doc. Ing. Jiří David, Ph.D, Ing. František Starý 3300 Kč
PROB - Programování robotů prezenční, čeština doc. Ing. Jiří David, Ph.D 3300 Kč
VR - Virtuální realita prezenční, čeština Ing. František Starý 3300 Kč
VKMK - Vybrané kapitoly z managementu kvality prezenční, kombinovaná, čeština Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D, EUR ING 3300 Kč
VPLP - Vybrané příklady z logistické praxe prezenční, čeština Ing. David Holman, Ph.D. 3300 Kč
VPPP - Vybrané příklady z personální praxe prezenční, čeština Mgr. Eva Švejdarová, MBA, M.A., Ph.D. 3300 Kč
Z3DT - Základy 3D tisku prezenční, čeština Ing. Zdeněk Hejda, Ph.D. 3300 Kč
ZBK - Základy bitcoinu a kryptoměn prezenční, čeština Mgr. Pavel Brom, Ph.D. 1100 Kč
ZKYB - Základy kybernetiky prezenční, čeština doc. Ing. Jiří David, Ph.D. 5500 Kč
ZD - Základy demografie prezenční, čeština Ing. Kornélia Svačinová, Ph.D. 3300 Kč
ZSV - Základy strojírenské výroby kombinovaná, čeština Ing. František Starý 4400 Kč
ZDFP - Základy daňového a finančního práva kombinovaná, čeština Ing. Aranka Bergnerová 4400 Kč
ZUUV - Základy účetnictví a účetního výkaznictví kombinovaná, čeština Ing. Josef Horák, Ph.D. 5500 Kč
UI - Umělá inteligence prezenční, čeština doc. Ing. Jiří David, Ph.D. 3300 Kč