Menu

O nás

Jsme soukromá vysoká škola založená v roce 2000 největším výrobcem automobilů v České republice, společností Škoda Auto a.s. Studentům nabízíme unikátní bakalářské i navazující magisterské studijní programy a specializace kombinující ekonomické a technické vzdělání. Bakalářské studium je v délce 3,5 roku a jeho součástí je finančně ohodnocená povinná praxe v 5. semestru, kterou studenti vykonávají u špičkových zaměstnavatelů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Studenti navazujícího magisterského studia si mohou zvolit šestitýdenní stáž v rámci povinně volitelných předmětů.

K prohloubení praktických znalostí a dovedností slouží studentům Škoda Auto Vysoké školy Vzdělávací technické centrum Na Hejdovce, které je koncipované jako malá továrna a které prostřednictvím špičkových technologií propojuje vzdělávání, vědu, výzkum, vývoj a inovace.  

Výuka na ŠAVŠ probíhá v českém nebo anglickém jazyce, v prezenční či kombinované formě v Mladé Boleslavi nebo v Praze a je založena na individuálním přístupu.

340A6898.jpg

Pečujeme o uplatnitelnost našich absolventů

 • Unikátní bakalářské a navazující magisterské studijní programy kombinující ekonomické a technické vzdělání.
  Placená povinná praxe v 5. semestru bakalářského studia. 
  Volitelná šestitýdenní stáž v navazujícím magisterském studiu.
  Možnost vycestovat na více než 50 partnerských univerzit po celém světě.
  Double degree programy. 

Klademe důraz na mezinárodní rozměr studia

 • Součástí bakalářského studia je průběžná výuka alespoň dvou cizích jazyků, nejčastěji angličtiny a němčiny.
  V rámci navazujícího magisterského studia je vyučován jeden jazyk na úrovni C1. Studenti si mohou vybrat mezi angličtinou a němčinou. 
  Podporujeme výjezdy našich studentů do zahraničí - jedno až dvousemestrální studium na partnerských vysokých školách a pracovní stáže v podnicích v EU s podporou programu Erasmus+.
  Možnost získání dvojitého diplomu (Double Degree) ve spolupráci s vysokou školou v rakouském Steyru, ve finském Seinäjoki a v německých Drážďanech.
  Bakalářský i navazující magisterský program lze studovat plně v anglickém jazyce. 
  V roce 2014 Škoda Auto Vysoká škola úspěšně prošla akreditačním procesem americké asociace Accreditation Council for Business Schools and Programs a získala tak prestižní mezinárodní institucionální akreditaci ACBSP dle všech jejích standardů. Díky této akreditaci získává vzdělání studentů a absolventů nový rozměr a otevírá jim cestu na další mimoevropské trhy. 
340A6650.jpg

Loga Škoda Auto Vysoké školy ke stažení:

Co nabízíme

Unikátní zaměření
Vynikající uplatnitelnost
Kvalitní pedagogové
Praxe v ČR i v zahraničí
Study and Drive
Praxe - práce v oboru již od 1. semestru
Individuální přístup
Zahraniční pobyty
Experti z praxe ve výuce
Certifikace
Práce s talenty
Moderní zázemí
Double Degree
Mezinárodní rozměr
Mladá Boleslav nebo Praha