Menu

Školné, stipendia a motivační program

ŠKOLNÉ

IMG_7076.jpg

Školné na ŠKODA AUTO Vysoké škole se vyznačuje vynikajícím poměrem poskytnutého standardu služeb a jejich ceny. Našeho studenta považujeme za zákazníka, k jehož potřebám přistupujeme s plnou zodpovědností a úctou. Nadané studenty motivujeme širokou nabídkou stipendijních a motivačních programů. Ti nejlepší u nás studují zcela zdarma. 

Bakalářský studijní program 

ŠKOLNÉ PŘI ZAHÁJENÍ STUDIA OD JAZYK STUDIA Kč/SEMESTR € / SEMESTR
zimního semestru 2019/2020 anglický - 2 250 €
zimního semestru 2020/2021 český 29 000 Kč -
zimního semestru 2020/2021 anglický - 2 250 €


Navazující magisterský program

ŠKOLNÉ PŘI ZAHÁJENÍ STUDIA OD  JAZYK STUDIA KČ / SEMESTR € / SEMESTR
zimního semestru 2019/2020 anglický - 2 450 €
letního semestru 2019/2020 český 32 000 Kč -
zimního semestru 2020/2021 anglický - 2 450 €
zimního semestru 2020/2021 český 32 000 Kč -

Uvedené částky jsou platné pro nově přijímané studenty a jsou garantovány po celou dobu studia.

Úhrada školného u oborů studovaných v českém jazyce se provádí dvakrát ročně bankovním převodem na začátku každého semestru. Úhrada školného u oborů studovaných v anglickém jazyce se provádí jednou ročně bankovním převodem vždy na začátku každého akademického roku.


MOTIVAČNÍ PROGRAM

_MG_9242.jpg

O přijetí do motivačního programu rozhoduje komise jmenovaná rektorem ŠKODA AUTO Vysoké školy. Uchazečům, kteří podají žádost o přijetí do programu, bude výsledek rozhodnutí komise o zařazení do programu zaslán nejpozději k datu zápisu do studia.

Komu je program určen:

 • pro nové studenty bakalářského i navazujícího magisterského programu
 • pro uchazeče studující v českém jazyce
 • pro uchazeče o prezenční formu studia

Co získáte?

 • stipendium ve výši školného
 • při splnění podmínek stipendium po celou dobu studia

Jak se do programu dostat?

Pro studenty bakalářského studia vedou do programu 4 cesty:

 1. Národní srovnávací zkoušky (SCIO) na úrovni percentilu 75 nebo lepšího v základní zkoušce z obecných studijních předpokladů
 2. Dosažení výsledku v didaktickém testu maturitní zkoušky Matematika rozšiřující nebo Matematika+ na úrovni percentilu 60 nebo lepšího.
 3. Průměrný prospěch po celou dobu čtyřletého studia na SŠ do 1,3 nebo 1,5.
 4. Nárok na stipendium ve výši 50 % školného: Národní srovnávací zkoušky (SCIO) na úrovni percentilu 60 nebo lepšího v základní zkoušce z obecných studijních předpokladů.

Pro studenty navazujícího magisterského studia vedou do programu 3 cesty:

 1. Průměrný prospěch v celém průběhu bakalářského studia do 1,5.
 2. Odborná práce zveřejněná v recenzovaném časopise.
 3. Do programu Průmyslový management - Průměrný prospěch v celém průběhu bakalářského studia do 2.0.
Žádost o zařazení do MP.docx

Postup podání přihlášky do motivačního programu

 1. Stáhněte a vyplňte formulář přihlášky
 2. Žádost o zařazení do MP (do přílohy vložte vyplněnou přihlášku) podejte takto: a) Jste-li již studentem/kou školy, otevřete tento formulář žádosti (použijte přihlašovací údaje jako do AIS, uživatelské jméno je ve tvaru xnovak apod.) b) Nejste-li zatím studentem/kou školy, otevřete tento formulář žádosti  (použijte přihlašovací údaje jako do e-přihlášky, uživatelské jméno je ve tvaru 90022049 apod.)
 3. Ve formuláři vyplňte povinná pole, vložte žádost o zařazení do motivačního programu a žádost uložte
 4. Status vaší žádosti můžete průběžně kontrolovat v přehledu žádostí, zároveň vás ale budeme o všem podstatném informovat prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného ve vaší přihlášce

V případě dotazů se obracejte na jana.stastna@savs.cz

Podmínkou pro zařazení do motivačního programu je podání e-přihlášky ke studiu do 1.kola příjmacího řízení. 

Pro zařazení do MP pro bakalářské studium, je třeba doručit osobně nebo poštou úředně ověřené kopie vysvědčení ze SŠ nebo výpis studijních výsledků potvrzený SŠ.

Pro zařazení do MP pro navazující magisterské studium, je třeba doručit osobně nebo poštou výpis studijních výsledků za bakalářské studium.

Detailní podmínky zařazení do programu najdete zde:

Motivacni_program_ZS21-22_a_LS20-21_OP.9.07.2 na web.pdf

Důležité termíny pro podání žádosti

Přihláška do motivačního programu musí být zaslána na studijní oddělení ŠAVŠ nejpozději:

 • do 31. 5. 2021 těmi uchazeči, kteří se hlásí do bakalářského studijního programu se zahájením studia od ZS 2021/2022;
 • do 31.1.2021 těmi uchazeči, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu se zahájením studia od LS 2020/2021;
 • do 13. 6. 2021 těmi uchazeči, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu se zahájením studia od ZS 2021/2022.

Jana Šťastná

Studijní referentka

STIPENDIA

ŠKODA AUTO Vysoká škola poskytuje svým studentům nejen ubytovací a sociální stipendia. Ale také prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky, či mimořádná stipendia.

Typy poskytovaných stipendií:

 • ubytovací stipendium
 • sociální stipendium
 • prospěchové stipendium
 • mimořádné stipendium