Menu

Školné, stipendia a motivační program

Studium na ŠAVŠ může být tou nejlepší investicí do vaší budoucnosti.

Nadané studenty motivujeme širokou nabídkou stipendijních a motivačních programů – ti nejlepší u nás studují zdarma!

Zjistěte více o aktuálních poplatcích spojených se studiem a také o možnosti, jak získat plné stipendium!

ŠKOLNÉ

Bakalářský studijní program 

ŠKOLNÉ PŘI ZAHÁJENÍ STUDIA OD JAZYK STUDIA Kč/SEMESTR € / SEMESTR
zimního semestru 2024/2025 český 32 500 Kč -
zimního semestru 2024/2025 anglický - 2 350 €


Navazující magisterský program

ŠKOLNÉ PŘI ZAHÁJENÍ STUDIA OD  JAZYK STUDIA KČ / SEMESTR € / SEMESTR
zimního semestru 2024/2025 český 35 500 Kč -
zimního semestru 2024/2025 anglický - 2 550 €

Uvedené částky jsou platné pro nově přijímané studenty.

Úhrada školného u programů/specializací studovaných v českém jazyce se provádí dvakrát ročně bankovním převodem na začátku každého semestru. Úhrada školného u programů/specializací studovaných v anglickém jazyce se provádí též dvakrát ročně bankovním převodem vždy na začátku každého semestru.


MOTIVAČNÍ PROGRAM

340A6902.jpg

O přijetí do motivačního programu rozhoduje komise jmenovaná rektorem Škoda Auto Vysoké školy. Uchazečům, kteří podají žádost o přijetí do programu, bude výsledek rozhodnutí komise o zařazení do programu zaslán nejpozději k datu zápisu do studia.

Komu je program určen:

 • pro nové studenty bakalářského i navazujícího magisterského programu
 • pro uchazeče studující v českém jazyce
 • pro uchazeče o prezenční formu studia

Co získáte?

 • stipendium ve výši školného
 • při splnění podmínek stipendium po celou dobu studia

Jak se do programu dostat?

Pro studenty bakalářského studia vedou do programu 4 cesty:

 1. Národní srovnávací zkoušky (SCIO) na úrovni percentilu 75 nebo lepšího v základní zkoušce z obecných studijních předpokladů.
 2. Dosažení výsledku v didaktickém testu maturitní zkoušky Matematika rozšiřující nebo Matematika+ na úrovni percentilu 60 nebo lepšího.
 3. Průměrný prospěch po celou dobu čtyřletého studia na SŠ do 1,3 nebo 1,5.
 4. Nárok na stipendium ve výši 50 % školného: Národní srovnávací zkoušky (SCIO) na úrovni percentilu 60 nebo lepšího v základní zkoušce z obecných studijních předpokladů.

Pro studenty navazujícího magisterského studia vedou do programu 3 cesty:

 1. Do programu Ekonomika a management Průměrný prospěch v celém průběhu bakalářského studia do 1,5.
 2. Odborná práce zveřejněná v recenzovaném časopise.
 3. Do programu Průmyslový management a programu Podniková ekonomika a manažerská informatika - Průměrný prospěch v celém průběhu bakalářského studia do 2.0.

Postup podání žádosti o zařazení do motivačního programu

 1. Žádost o zařazení do MP (do přílohy vložte vyplněnou přihlášku) podejte takto: a) Jste-li již studentem/kou školy, otevřete tento formulář žádosti(použijte přihlašovací údaje jako do AIS, uživatelské jméno je ve tvaru xnovak apod.) b) Nejste-li zatím studentem/kou školy, otevřete tento formulář žádosti (použijte přihlašovací údaje jako do e-přihlášky, uživatelské jméno je ve tvaru 90022049 apod.).
 2. Ve formuláři vyplňte povinná pole a žádost odešlete.
 3. Status vaší žádosti můžete průběžně kontrolovat v přehledu žádostí, zároveň vás ale budeme o všem podstatném informovat prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného ve vaší přihlášce.

V případě dotazů se obracejte na terezie.suchankova@savs.cz

Podmínkou pro zařazení do motivačního programu je podání a kompletace e-přihlášky ke studiu do 1. kola příjímacího řízení. 

Pro zařazení do MP pro bakalářské studium, je třeba doručit osobně nebo poštou úředně ověřené kopie vysvědčení ze SŠ nebo výpis studijních výsledků potvrzený SŠ.

Pro zařazení do MP pro navazující magisterské studium, je třeba doručit osobně nebo poštou výpis studijních výsledků za bakalářské studium.

Detailní podmínky zařazení do programu najdete zde:

Motivační program - LS 23/24, ZS 24/25

Důležité termíny pro podání žádosti

Přihláška do motivačního programu musí být zaslána na studijní oddělení ŠAVŠ nejpozději:

 • do 31. 1. 2024 těmi uchazeči, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu se zahájením studia od LS 2023/2024;
 • do 31. 5. 2024 těmi uchazeči, kteří se hlásí do bakalářského studijního programu se zahájením studia od ZS 2024/2025;
 • do 9. 6. 2024 těmi uchazeči, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu se zahájením studia od ZS 2024/2025.

Ing. Terezie Suchánková

studijní referentka

STIPENDIA

Škoda Auto Vysoká škola poskytuje svým studentům nejen ubytovací a sociální stipendia. Ale také prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky, či mimořádná stipendia.

Typy poskytovaných stipendií:

 • ubytovací stipendium
 • sociální stipendium
 • prospěchové stipendium
 • mimořádné stipendium