Menu

Vzdělávání pedagogických pracovníků

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme i profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Škoda Auto Vysoká škola je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a 

Mnoholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání a rozsáhlá síť našich akademiků, metodiků, odborných garantů i externích spolupracovníků nám umožňuje kvalitní a komplexní nabídku vzdělávacích a konzultačních služeb. Zároveň poskytujeme metodickou a odbornou podporu v reakci na aktuální i specifické potřeby a požadavky jednotlivých škol. 

IT AKADEMIE pro střední školy

Cílem kurzu je podpora výuky IT dle nového RVP; získání požadovaných klíčových kompetencí vč. soft skills a průřezy do dalších předmětů

Datum: 25.06.2024

Čas: 09:00  - 15:00

Cena: 3.000 Kč / účastník (při počtu 10 účastníků)

BLOK 1

Cíle informatiky v novém RVP pro střední vzdělávání

- Rozdíl mezi IKT a "novou" informatikou v RVP

- Očekávané výstupy a učivo "nové informatiky"

- Digitální kompetence

Data, informace a modelování

Nejrozsáhlejší blok představující základní koncepty informatiky. Budou představeny aktivity, které žákům mají pomoci pochopit princip kódování dat, komprese či modelování a prakticky si je vyzkoušet.

- kódování, šifrování

- binární kód a jeho význam pro digitální přenos dat

- jak kódovat text, obrázek, video?

- datové typy, konverze, komprese dat (ztrátová, bezztrátová)

- model jako zjednodušení reality, ohodnocené grafy

- statistické zpracování dat

- strojové učení

Tvorba, testování a provoz softwaru

Součástí kurzu nebude samotná výuka programování, půjde spíše o přehled a ukázku možností, kudy je možné se vydat, a diskuzi nad očekávanými výstupy. RVP v současnosti očekává, že studenti budou v týmu spolupracovat na vývoji aplikace (není specifikováno jaké a jakými prostředky tvořené).

- základy algoritmizace a programování, způsoby výuky (blokové programování, programovací jazyky)

- životní cyklus aplikace (zadání, vývoj, testování, provoz a údržba)

BLOK 2

Informační systémy

Představení konkrétních aktivit, kterými je možné naplnit tento tematický celek.

- veřejné a oborové informační systémy

- rozbor funkčního informačního systému

- návrh informačního systému studenty (účel, procesy, datová struktura, propojení dat, uživatelské role, rozhraní)

Digitální technologie

Přehled učiva a výstupů posledního tematického celku informatiky, který do značné míry shrnuje původní koncepci předmětu Informační a komunikační technologie.

- hardware a software

- počítačové sítě

- kyberbezpečnost

Klíčová kompetence – digitální

Idea MŠMT o zapojení digitálních technologií průřezově do výuky dalších předmětů. Možnosti realizace, diskuze.

O lektorovi: Michal Bělka

Tvořím od mala - pro školu, kde teď učím, jsem jako žák naprogramoval systém na sdílení souborů učiteli pro jednotlivé třídy. Přežil mne o tři roky, pak přišel G-Suite.

Hledám chytrá řešení - práci s náhodou jsem se v Pythonu učil kvůli celotáborové hře. Potřeboval jsem spravedlivě rozhodovat, zda krysař najde škůdce v obchodní lodi.

Rád experimentuji - po domluvě se sextány jsem půl roku webinařiny odučil v angličtině. 

EDU Week 2024

Zveme Vás na 4. ročník vzdělávací akce EDU Week - praktické workshopy a online webináře určené vyučujícím všech typů škol a všem, které zajímá další vzdělávání. Akci realizují Škoda Auto Vysoká škola, Střední odborné učiliště Škoda Auto a Nadační fond Škoda Auto ve dnech 27. - 29. 08. 2024.

Akce je pro účastníky zdarma

Můžete se těšit na témata jako je práce s generací Alfa a Z, bezpečnost jednotlivců i školy nebo psychické obtíže u dětí a dospívajících.

Prezenční workshopy proběhnou opět v regionech Mladoboleslavska, Vrchlabska a RychnovskaOnline webináře jsou otevřené všem z celé ČR. 

Více informací vč. registrace naleznete na tomto linku. Přihlašovat se můžete do čtvrtka 22.08. do 10:00 nebo do naplnění kapacity v případě prezenčních workshopů.   

Edu week - ig příspěvek.jpg

Kompletní nabídku kurzů naleznete v katalogu CŽV 

CŽV_katalog_1.jpg

V oblasti školství nabízíme:

Vzdělávací programy pro pedagogy ZŠ a SŠ
Metodickou a odbornou podporu
Spolupráci a konzultační činnost v rámci projektů financovaných z EU

Nabídka témat pro prezenční i online vzdělávání: (0)

Kompletní nabídka témat v rámci Dalšího vzdělávaní na ŠKODA AUTO Vysoké škole
Rádi Vám také připravíme kurz na míru.