Menu

Bez rozdílů

Bez Rozdílů 

Od října 2023 začala Škoda Auto Vysoká škola realizovat projekt Bez Rozdílů, s kterým uspěla v rámci Operačního programu Zaměstnanost Plus ve Výzvě Diverzitní a flexibilní pracovní kultura.  V projektu ŠAVŠ spolupracuje s partnery školy Gender Studies o.p.s.

Projekt Bez Rozdílů bude na Škoda Auto Vysoké škole probíhat až do 9/2025 a zaměřen je především na podporu genderové rovnosti, flexibilních forem práce a rozvoj talentovaných pracovnic. 

Ačkoli je výzva zaměřena především na podporu žen, ŠAVŠ je rozhodnuta projekt využít jako možnost pro pilotáž talent managementu a fungujícího systému mentoringu.

V projektu jsou obsaženy následující akce:

 • Genderový audit
  Workshopy pro vedoucí pracovníky a pracovnice
                Témata: Stereotypy a předsudky, Rozvoj podřízených, Flexibilní úvazky
  Školení a workshopy pro talentované pracovnice
                Témata: Stereotypy a předsudky, Seberozvoj 
  Koučink
  Mentoring
EU-SPOLUFINANCOVÁNO Barevné.png
Logo ŠAVŠ_horizontal.jpg

ŠAVŠ se také věnuje otázce Sexuálního obtěžování a genderové rovnosti.

Ing. Michaela Provazníková

specialistka diverzity a genderové rovnosti

Kontaktní osoba na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Ing. Michaela Provazníková, specialistka diverzity a genderové rovnosti, která je také zároveň zodpovědná za plnění Plánu genderové rovnosti.