Menu

Study&Work

Unikátní program duálního vzdělávání najdeš v Čechách jenom na ŠAVŠ!

  • pouze pro prezenční formu studia
  • ideální skloubení studia a práce při studiu
  • kombinace studia s neobyčejně rozsáhlou, kvalitní a velmi dobře finančně ohodnocenou odbornou praxí 
  • během 3, 5 let studia 18 měsíců odborné praxe (Bc. studium), během 2 let studia 5-6 měsíců praxe (Mgr. studium)
  • výrazně pomáhá snížit finanční náročnost studia
  • připravuje absolventy ŠAVŠ na zvyšující se požadavky zaměstnavatelů a trhu práce

Pokud se ucházíte o studium u nás, vyberte si nejprve některý z našich studijních programů či specializací. Po kompletaci přihlášky ke studiu na Škoda Auto Vysoké škole pak můžete podat přihlášku i do programu STUDY&WORK.

Do programu se můžete přihlásit do termínu 30. 4. 2024.

Podání přihlášky

Jak mám postupovat? 

Uchazeč bakalářské/magisterské studijní specializace/programu podá v termínu do 30. 4. 2024 přihlášku ke studiu v prezenční formě studia. Zároveň podá elektronickou přihlášku do programu Study and Work viz  níže instrukce. Vybraná studijní specializace/program v přihlášce do studia musí být totožná se studijní specializací/programem uvedenou v přihlášce do programu Study & Work. 

 

Pro podání přihlášky následuj tyto kroky. 


1. Žádost o zařazení do programu STUDY&WORK podejte takto:

a) Jste-li již studentem/kou školy, otevřete formulář pro studující v kontaktním centru s názvem "Přihláška do programu STUDY&WORK"  ZDE (použijte přihlašovací údaje jako do AIS, uživatelské jméno je ve tvaru xnovak apod.) 

b) Nejste-li zatím studentem/kou školy, otevřete formulář pro studující v kontaktním centru s názvem „Přihláška do programu STUDY&WORK“ ZDE (použijte přihlašovací údaje jako do e-přihlášky, uživatelské jméno je ve tvaru 90022049 apod.)

2. Ve formuláři vyplňte povinná pole, vložte níže uvedené povinné přílohy a žádost uložte:

a) Vyplněný formulář je podaná přihláška do programu

b) Motivační dopis

c) Životopis

d) Jakékoliv jazykové certifikáty a jiná osvědčení apod., které informují o Vaší další získané kvalifikaci, pouze pokud jsou k dispozici

Jeden přiložený dokument může mít maximální velikost 10 MB. Pokud jeden přiložený dokument přesahuje tento limit, doporučujeme rozdělení dokumentu do více příloh.

3. Status vaší žádosti můžete průběžně kontrolovat v přehledu žádostí, zároveň vás budeme o všem podstatném informovat prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného ve vaší přihlášce. Pokud student splní všechny podmínky pro přijetí do studia včetně podání „Žádosti do programu STUDY&WORK“ včetně požadovaných příloh, je pozván na výběrové řízení za účasti zástupců společnosti. Plánovaný termín pohovorů připadá na měsíce květen/červen a o jeho konání budete včas informováni.  

Přehled společností zapojených do programu duálního vzdělávání v AR 2024 (Škoda Auto, Forvia, Kautex, Thimm Obaly, DHL, Simoldes Plasticos). 

Škoda Auto a.s. 

(Mladá Boleslav)

Společnost Škoda Auto v roce 2024 hledá kandidáty následujících bakalářských studijních programů/specializací: 

Nábor studentů pouze 2. začínajícího ročníku bakalářského studia. Český jazyk na úrovni C1. 

Požadované studijní programy/specializace: 

- Bc. program_Nákup (oblast B)

- Bc. program_Průmyslový management (oblast E, P, V)

- Bc. program_ Podniková ekonomika a manažerská informatika (oblast F, P)

- Bc. program_Logistika a management kvality (oblast G, P)

Smlouva na 1 rok s možností obnovení, odměna 200 Kč/hod.

Forvia (Faurecie)

(Mladá Boleslav/Bakov nad Jizerou/Bezděčín)

Společnost Forvia v roce 2024 hledá uchazeče začínajících prvních ročníků bakalářských a magisterských studijních programů/specializací: 

- Bc. program_Podniková ekonomika a manažerská informatika

- Bc. program_Průmyslový management

- Bc. program_Ekonomika a management_specializace Finanční řízení

- Bc. program_Ekonomika a management_specializace Logistika a management kvality

- Bc. program_Ekonomika a management_specializace Management Obchodu

- Bc. program_Ekonomika a management_specializace Řízení lidských zdrojů

- Bc. program_ Ekonomika a management_specializace Nákup

- Mgr. program_Podniková ekonomika a manažerská informatika

- Mgr. program_Průmyslový management

- Mgr. program_Ekonomika a management_specializace Finanční řízení v mezinárodním podnikání

- Mgr. program_Ekonomika a management_specializace Mezinárodní marketing

- Mgr. program_Ekonomika a management_specializace Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí

- Mgr. program_Ekonomika a management_specializace Řízení dodavatelských řetězců a nákupu

Společnost má zájem o studenty českých (úroveň B2-C1) a anglických (úroveň B2) programů. Společnost doporučuje před pohovorem promyslet své možnosti časové dotace strávené na praxi. 

Finanční ohodnocení dle časové dotace studenta: 170 Kč/hod.

Kautex Textron Bohemia spol. s r.o.

(Kněžmost) 

Společnost Kautex v roce 2024 hledá kandidáty všech ročníků bakalářských a magisterských studijních programů/specializací zejména budoucích absolventů: 

- Bc. program_Podniková ekonomika a manažerská informatika

- Bc. program_Průmyslový management

- Bc. program_Ekonomika a management_specializace Finanční řízení

- Bc. program_Ekonomika a management_specializace Logistika a management kvality

- Bc. program_Ekonomika a management_specializace Management obchodu

- Mgr. program_Podniková ekonomika a manažerská informatika

- Mgr. program_Průmyslový management

- Mgr. program_Ekonomika a management_specializace Finanční řízení v mezinárodním podnikání

- Mgr. program_Ekonomika a management_specializace Řízení dodavatelských řetězců a nákupu

Znalost českého jazyka. Finanční ohodnocení od 130-230 Kč/hod (dle znalostí jazyka, kompetencí, bc./mgr. programu apod.)

THIMM Obaly, k.s.

(Všetaty) 

Společnost Thimm Obaly v roce 2024 hledá kandidáty začínajících prvních ročníků bakalářských a magisterských studijních programů/specializací:

- Bc. program_Průmyslový management

- Bc. program_Ekonomika a management_specializace Logistika a management kvality

- Bc. program_Ekonomika a management_specializace Nákup

- Mgr. program_Průmyslový management

- Mgr. program_Ekonomika a management_specializace Řízení dodavatelských řetězců a nákupu

Odměna od 150 Kč/hod. po zapracování možné navýšení, zapojení do různých projektů, možnost změny oddělení v rámci společnosti. 

Zájem pouze o studenty českých programů!

DHL AUTOMOTIVE S.R.O.

(Nepřevázka)

Společnost DHL v roce 2024 hledá kandidáty prvních ročníků bakalářských a magisterských studijních programů/specializací: 

- Bc. program_Ekonomika a management_specializace Logistika a management kvality

- Mgr. program_Ekonomika a management_specializace Řízení dodavatelských řetězců a nákupu

Zájem pouze o studenty českých programů. Anglický jazyk min. B1, český jazyk B2/C1. Znalost českého jazyka na komunikativní úrovni. 

Finanční ohodnocení od 170 kč/hod. 

SIMOLDES PLASTICOS CZECH S.R.O.

(Rychnov nad Kněžnou) 

Společnost hledá kandidáty začínajících prvních ročníků bakalářských a magisterských studijních programů/specializací: 

- Bc. program_Ekonomika a management_specializace Finanční řízení

- Bc. program_Ekonomika a management_specializace Řízení lidských zdrojů

- Bc. program_Průmyslový management

- Mgr. program_Průmyslový management

- Mgr. program_Ekonomika a management_specializace Řízení dodavatelských řetězců a nákupu

- Mgr. program_Ekonomika a management_specializace Finanční řízení v mezinárodním podnikání

Zájem o studenty českých programů. Orientační sazba 150-170 Kč/hod. Stipendium a jeho výše je individuální. Mgr. Alena Bednárová

studijní referentka