Menu

Ostatní projekty

Fondy EHP a Norska

EOS-logo.png
CZ logo ŠAVŠ vysoké.jpg

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Tento bilaterální projekt je zaměřen na podporu nové veřejné správy, digitalizace a účasti občanů mezi různými předměty na bakalářské a magisterské úrovni. Hlavním cílem projektu je vytvoření metodiky a manuální propagace těchto hodnot mezi studenty a učiteli na obou univerzitách s využitím různých technik ve vybraných předmětech. Cílem projektu je dále vytvořit prostředí pro pořádání workshopů a seminářů na univerzitách a středních školách v blízkosti lokalit partnerů projektu.

Číslo projektu: EHP-CZ-MOP-2-008

Název projektu: Promoting Digitalization and Active Citizenship in Teaching Bachelor and Master Courses

Období: 01/08/2020 - 31/08/2022

Grant: 650 000 CZK

Koordinátor projektu: ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.

Kontaktní osoba: Mgr. Emil Velinov, Ph.D.

Partneři projektu: University of South-Eastern Norway  

Projektový tým ŠKODA AUTO Vysoké školy 

Mgr. Emil Velinov, Ph.D.

Člen Katedry marketingu a managementu

Dr. Jan Lachman

Prorektor pro vědu a výzkum

Ing. Barbora Bláhová

Koordinátor zahraničního oddělení

Erasmus+ KA2 Strategické partnerství

CIICPD_logo.png

Strategické partnerství (KA2) nabízí příležitost organizacím působícím v oblasti vysokoškolského vzdělávání, podnikům, veřejným orgánům a organizacím občanské společnosti působícím v různých sociálně ekonomických oblastech ke spolupráci za účelem realizace nových postupů vedoucích k vysoké kvalitě výuky, institucionální modernizaci a společenským inovacím.

Název projektu: Critical Incidents in Intercultural Communication and Promoting Diversity  
Období: 01/09/2020 – 31/08/2023  
Grant: 240 329 EUR  
Koordinátor projektu: ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.  
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Soukupová  
Partneři projektu: University of Applied Sciences Upper Austria, Wels; Seinäjoki University of Applied Sciences; University of Applied Sciences Zwickau; University of Siena    

Projektový tým ŠKODA AUTO Vysoké školy 

Mgr. Lenka Stejskalová, MBA

Členka Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D.

Vedoucí Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Mgr. Vladimíra Soukupová

Členka Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Erasmus+ KA2 Kooperativní partnerství

Project logo

Erasmus+ Cooperation Partnerships (KA220-HED) si klade za cíl zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Umožňuje organizacím zapojení se do mezinárodní a mezioborové spolupráce, produkovat inovativní výsledky a zároveň pomáhá organizacím sdílet nápady a vyvíjet nové postupy a metody. Tento program je pokračováním Strategických partnerství Erasmus+ KA2 předchozího programového období 2014–2020.

Název projektu: Sustainable Transportation
Období: 01/11/2021 - 01/011/2024
Grant: 326 440 EUR
Koordinátor projektu: Seinäjoki University of Applied Sciences
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Malčic, Ph.D.
Partneři projektu: ŠKODA AUTO Vysoká škola, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Thomas More Mechelen-Antwerp

Projektový tým ŠKODA AUTO Vysoké školy 

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP

Vedoucí Katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Ing. David Holman, Ph.D.

Člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Ing. Tomáš Malčic, Ph.D.

Člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Českoněmecký fond budoucnosti

51.jpg
CZ logo ŠAVŠ vysoké.jpg
ČNFB_logo.jpg

„Woche der Nachbarschaft“ je projekt Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí, v rámci něhož se uskuteční vzájemná setkání studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy a studentů Hochschule für Technik und Wirtschaft v Drážďanech. Pro studenty je připraven vzdělávací a kulturní program tak, aby měli možnost poznat život, kulturu a studium v sousední zemi, rozvíjet své jazykové i odborné dovednosti a navázat osobní kontakty s mladými lidmi ze sousední země. Projekt je finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

Zpráva z projektu 

_MG_7269.JPG

Název projektu: Woche der Nachbarschaft
Období: projekt schválen v září 2020, realizace posunuta na listopad 2021 a duben 2022
Příspěvek: 70.000 CZK (Česko-německý fond budoucnosti)
Koordinátor projektu: ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Soukupová, KJPIK
Partner projektu: Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden  

Projektový tým ŠKODA AUTO Vysoké školy

Mgr. Zuzana Havlisová

Členka Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Mgr. Vladimíra Soukupová

Členka Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí