Menu

Ostatní projekty

Fondy EHP a Norska

EOS-logo.png
CZ logo CMYK vertical one line_v1.png
USN_2.png

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Tento bilaterální projekt je zaměřen na podporu nové veřejné správy, digitalizace a účasti občanů mezi různými předměty na bakalářské a magisterské úrovni. Hlavním cílem projektu je vytvoření metodiky a manuální propagace těchto hodnot mezi studenty a učiteli na obou univerzitách s využitím různých technik ve vybraných předmětech. Cílem projektu je dále vytvořit prostředí pro pořádání workshopů a seminářů na univerzitách a středních školách v blízkosti lokalit partnerů projektu.

Číslo projektu: EHP-CZ-MOP-2-008

Název projektu: Promoting Digitalization and Active Citizenship in Teaching Bachelor and Master Courses

Období: 01/08/2020 - 31/08/2022

Grant: 650 000 CZK

Koordinátor projektu: Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.

Kontaktní osoba: Mgr. Emil Velinov, Ph.D.

Partneři projektu: University of South-Eastern Norway  

Projektový tým Škoda Auto Vysoké školy 

Mgr. Emil Velinov, Ph.D.

člen katedry marketingu a managementu

Dr. Jan Lachman

prorektor pro vědu a výzkum

Ing. Barbora Bláhová

koordinátor zahraničního oddělení

Aktivity

Erasmus+ KA2 Strategické partnerství

CIICPD_logo.png

Strategické partnerství (KA2) nabízí příležitost organizacím působícím v oblasti vysokoškolského vzdělávání, podnikům, veřejným orgánům a organizacím občanské společnosti působícím v různých sociálně ekonomických oblastech ke spolupráci za účelem realizace nových postupů vedoucích k vysoké kvalitě výuky, institucionální modernizaci a společenským inovacím.

Název projektu: Critical Incidents in Intercultural Communication and Promoting Diversity  
Období: 01/09/2020 – 31/08/2023  
Grant: 240 329 EUR  
Koordinátor projektu: Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.  
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Soukupová  
Partneři projektu: University of Applied Sciences Upper Austria, Wels; Seinäjoki University of Applied Sciences; University of Applied Sciences Zwickau; University of Siena    

Projektový tým Škoda Auto Vysoké školy 

Mgr. Lenka Stejskalová, MBA

členka katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D.

vedoucí katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Mgr. Vladimíra Soukupová

členka katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Erasmus+ KA2 Kooperativní partnerství

Project logo

Erasmus+ Cooperation Partnerships (KA220-HED) si klade za cíl zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Umožňuje organizacím zapojení se do mezinárodní a mezioborové spolupráce, produkovat inovativní výsledky a zároveň pomáhá organizacím sdílet nápady a vyvíjet nové postupy a metody. Tento program je pokračováním Strategických partnerství Erasmus+ KA2 předchozího programového období 2014–2020.

Název projektu: Sustainable Transportation
Období: 01/11/2021 - 01/011/2024
Grant: 326 440 EUR
Koordinátor projektu: Seinäjoki University of Applied Sciences
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Malčic, Ph.D.
Partneři projektu: Škoda Auto Vysoká škola, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Thomas More Mechelen-Antwerp

Projektový tým ŠKODA AUTO Vysoké školy 

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP

vedoucí katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Ing. David Holman, Ph.D.

člen katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Ing. Tomáš Malčic, Ph.D.

člen katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Českoněmecký fond budoucnosti

51.jpg
CZ logo CMYK vertical one line_v1.png
ČNFB_logo.jpg

„Woche der Nachbarschaft“ je projekt Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí, v rámci něhož se uskuteční vzájemná setkání studentů Škoda Auto Vysoké školy a studentů Hochschule für Technik und Wirtschaft v Drážďanech. Pro studenty je připraven vzdělávací a kulturní program tak, aby měli možnost poznat život, kulturu a studium v sousední zemi, rozvíjet své jazykové i odborné dovednosti a navázat osobní kontakty s mladými lidmi ze sousední země. Projekt je finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

Zpráva z projektu 

_MG_7269.JPG

Název projektu: Woche der Nachbarschaft
Období: projekt schválen v září 2020, realizace posunuta na listopad 2021 a duben 2022
Příspěvek: 70.000 CZK (Česko-německý fond budoucnosti)
Koordinátor projektu: Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Soukupová, KJPIK
Partner projektu: Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden  

Projektový tým Škoda Auto Vysoké školy

Mgr. Zuzana Havlisová

členka katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Mgr. Vladimíra Soukupová

členka katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

INTREPID-HEI

INTREPID-HEI - Logo.jpg

Projekt INTREPID-HEI si klade za cíl stát se do roku 2030 jedním z evropských lídrů v oblasti inovací a podnikání. V rámci čtyř tematicky orientovaných sekcí zaměřených na trénink, inovace, start-upy a transfer si partneři projektu a participanti z podnikatelského prostředí vzájemně předají své znalosti. V rámci projektu bude podporován rozvoj stávajících výukových programů partnerů s ohledem na internacionalizaci a digitalizaci s cílem zajistit udržitelnou institucionální změnu napříč konsorciem.

Název projektu: INTREPID-HEI: International Capacity Building in InNovation, Transfer and Entrepreneurship with focus on ShaRed Expertise in Higher Education Institutions
Období: 2022–2024
Grant: 141.737,50 EUR
Koordinátor projektu: OTH Regensburg
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Stejskalová, MBA
Partneři projektu: Université Clermont Auvergne; Iceberg Data Intelligence; Western Norway University of Applied Sciences; Škoda Auto Vysoká škola; VIVES University of Applied Sciences; Ovidius University of Constanta; Taras Shevchenko National University

Projektový tým Škoda Auto Vysoké školy

Mgr. Lenka Stejskalová, MBA

prorektorka pro zahraniční vztahy

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

vedoucí katedry marketingu a managementu, ředitel MBA programu

Ing. Lukáš Herout, Ph.D.

člen katedry informatiky