Menu

Corporate Governance

Náš systém pro zpracování podnětů ve společnosti

Dodržování platných právních a interních předpisů představuje pro společnost ŠKODA AUTO nejvyšší prioritu. Úspěch naší společnosti je založen na dodržování principů integrity a compliance. Pro splnění tohoto standardu je důležité, abychom se dozvěděli o případném nesprávném chování našich zaměstnanců a zastavili ho. Proto jsme pověřili Centrální prošetřovací orgán koncernu Volkswagen, aby naším jménem provozoval nezávislý, nestranný a důvěrný systém pro zpracování podnětů.

Kvalifikovaní a zkušení kolegové z Centrálního prošetřovacího orgánu koncernu Volkswagen důkladně prověřují každý podnět a systematicky se jím zabývají.

Klíčovým pilířem našeho systému pro zpracování podnětů je zásada spravedlivého řízení. Náš systém také zaručuje maximální možnou ochranu oznamovatelů, dotčených osob a zaměstnanců, kteří se podílejí na vyšetřování nahlášeného podnětu. 

Sem patří i možnost nahlásit podnět a komunikovat anonymně. U anonymních oznamovatelů, kteří nezneužívají náš systém pro zpracování podnětů, nejsou podnikány žádné kroky vedoucí k jejich možné identifikaci. Odvetná opatření vůči oznamovatelům a vůči všem osobám, které přispívají k vyšetřování, nebudou ve společnosti ŠKODA AUTO tolerována. Dotčené osoby, které jsou v podnětu označeny, jsou považovány za nevinné, dokud není prokázáno porušení platných právních a/nebo interních předpisů. Při vyšetřování je dodržována maximální míra utajení a relevantní informace jsou zpracovávány v rámci spravedlivého, rychlého a zabezpečeného procesu.

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se produktů či služeb společnosti ŠKODA AUTO?

Máte-li z pohledu zákazníka jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se produktů či služeb společnosti ŠKODA AUTO nebo našich obchodních partnerů (např. prodejců vozů, servisů), které nezahrnují případné porušení platných právních a/nebo interních předpisů, kontaktujte prosím standardní zákaznickou linku společnosti ŠKODA AUTO na telefonním čísle 800 600 000 nebo prostřednictvím e-mailové adresy infoline@skoda-auto.cz. Děkujeme za pochopení, že náš systém pro zpracování podnětů není primárně určen pro dotazy či stížnosti zákazníků.

Hlášení podnětů do našeho systému pro zpracování podnětů

Systém pro zpracování podnětů nabízí různé kanály pro nahlášení případného pochybení zaměstnanců, které umožňují rychlé přezkoumání a pohotovou reakci ze strany naší společnosti, kdykoli je to potřeba. Tím však není dotčeno zákonné právo kontaktovat další příslušné pověřené orgány v České republice.

Nonstop telefonní linka (dostupnost 24x7)

Podněty můžete nahlásit 365 dní v roce, 24 hodin denně na mezinárodní bezplatné lince: +800 444 46300.

V případě, že váš lokální poskytovatel telefonních služeb nepodporuje výše uvedenou telefonní linku, můžete podnět nahlásit na následujícím telefonním čísle, které je zpoplatněno: +49 5361 946300.

Online nahlašovací kanál

Pro spojení s Centrálním prošetřovacím orgánem koncernu Volkswagen můžete také využít webovou komunikační platformu, která je důvěrná a technicky zabezpečená.

Podnět můžete nahlásit v jakémkoli jazyce, a to i v případě, že se vámi preferovaný jazyk nenachází v nabídce online nahlašovacího kanálu.

Odkaz: https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16

Ombudsmani

Koncern Volkswagen jmenoval externí advokáty, aby vykonávali funkci ombudsmanů. Ti poskytují poradenství ohledně systému pro zpracování podnětů. Zároveň je však možné jejich prostřednictvím podat podněty, u kterých v případě, že si to oznamovatel přeje, zajišťují, že jsou anonymně předány Centrálnímu prošetřovacímu orgánu koncernu Volkswagen.

 Chcete-li se spojit s ombudsmany, jejich kontaktní údaje naleznete zde: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

E-mailová adresa

S Centrálním prošetřovacím orgánem koncernu Volkswagen se můžete v jakémkoliv jazyce spojit i prostřednictvím e-mailu io@volkswagen.de.

Centrální prošetřovací orgán koncernu Volkswagen

Poštovní adresa:

Central Investigation Office

Box 1717

38436 Wolfsburg Germany

(Podnět lze zaslat v jakémkoliv jazyce.)

Osobně:             

Centrální prošetřovací orgán Porschestraße 1

38440 Wolfsburg (centrum), Německo

(V takovém případě si prosím s předstihem sjednejte schůzku prostřednictvím e-mailové adresy io@volkswagen.de)     

Máte nějaké další dotazy?

V případě dotazů týkajících se systému pro zpracování podnětů ve společnosti ŠKODA AUTO se můžete obrátit na útvar Governance, Risk & Compliance například prostřednictvím e-mailové adresy compliance@skoda-auto.cz.