Milé maturantky, milí maturanti,

pandemie nemoci Covid-19 zasáhla české školství všech stupňů v rozsahu, který jsme si dříve nedovedli představit. Když budu konkrétní, po velmi dobrém zvládnutí první vlny nemoci v ČR, kdy se koncem jara a během léta 2020 život v naší zemi pomalu vracel k normálu, málokoho napadlo, že akademický rok 2020/2021 začne stejně, jako ten minulý skončil – lockdownem a výukou on-line. A nejen začne, ale proběhne tak celý, oba dva semestry.

Tato situace nás netěší, ale statečně se s ní pereme. Od začátku jsme ji uchopili jako výzvu, která prověří naše schopnosti zvládnout výuku, studium a jeho nároky za pomoci moderních informačních technologií stejně dobře, jako to dovedeme v běžném režimu prezenční výuky. O tom, že to jde, a že se nám to daří, svědčí výsledky. Tím nejdůležitějším je, že státní závěrečné zkoušky v loňském letním semestru i v letošním zimním semestru dopadly nad očekávání výborně: 90 % úspěšnost u státních závěrečných zkouškách, kterou dosáhli naši studenti v únorovém státnicovém termínu, je jejich skvělou vizitkou i vizitkou naší vysoké školy jako celku. ŠKODA AUTO Vysoká škola i v aktuálním lockdownu potvrzuje, že je kvalitní, moderní a inovativní vysokou školou, dobře připravenou na budoucnost, která přichází. A takoví jsou i naši absolventi.


 

Abychom neměli všichni v této době málo starostí, vyvolala nedávno vláda rozruch různými vyjádřeními o podobě letošních maturit. Chci Vás ubezpečit, že přijímací řízení ve ŠKODA AUTO Vysoké škole proběhne za stejných podmínek jako každý rok. Prvním krokem je vyplnit kompletně přihlášku ke studiu, druhým pak nejpozději při zápisu do studia předložit doklad o ukončeném středoškolském vzdělání. Akceptovat samozřejmě budeme všechny platné typy maturitních zkoušek, bez ohledu na to, jaké bude konečné rozhodnutí vlády o podobách letošních maturit. První kolo přijímacího řízení končí 30. dubna, do tohoto termínu je třeba zaslat přihlášku. Přihlášky ke studiu budeme přijímat i v dalších kolech přijímacího řízení po 30. dubnu, v těchto kolech už ale nebude možné podávat spolu s přihláškou žádost o zařazení do programu duálního studia STUDY&WORK. Tam je termín 30. 4. konečný. Žádat o zařazení do motivačního programu (a v případě úspěchu žádosti studovat bezplatně) lze do 31. května.

Všechny informace o podmínkách přijímacího řízení i o podmínkách pro zařazení do motivačního programu a programu STUDY&WORK najdete na našich webových stránkách; v případě, že se na něco budete chtít zeptat, neváhejte zavolat nebo napsat e-mail našemu studijnímu oddělení.

Úspěšné zakončení středoškolského studia a dobré rozhodnutí při volbě vysoké školy

přeje Pavel Mertlík

rektor


 

Co nás čeká

Zobrazit vše