Menu

Study and Work

Unikátní program duálního vzdělávání najdeš v Čechách jenom na ŠAVŠ!

 • pouze na ŠKODA AUTO Vysoké škole
 • ideální skloubení studia a práce při studiu
 • kombinace studia s neobyčejně rozsáhlou, kvalitní a velmi dobře finančně ohodnocenou odbornou praxí 
 • během 3, 5 let studia 18 měsíců odborné praxe (Bc. studium), během 2 let studia 5-6 měsíců praxe (Mgr. studium)
 • výrazně pomáhá snížit finanční náročnost studia
 • pomáhá připravit absolventy ŠAVŠ na zvyšující se požadavky zaměstnavatelů

Společnosti zapojené do programu duálního studia v AR 2021/2022

ŠKODA AUTO A.S. 

(Mladá Boleslav)

Společnost Škoda Auto, která s námi spustila program duálního vzdělávání v tomto akademickém roce hledá kandidáty následujících bakalářských a magisterských programů/specializací: 

Magisterské studium (začínající student prvního ročníku) - Mezinárodní marketing (oddělení B/V)

Magisterské studium (začínající student prvního ročníku) - Podniková ekonomika a manažerská informatika (oddělení P/FI)/případně bakalářský student 2. ročník)

Bakalářské studium, 2. ročník (student začínající/i končící 2.ročník)- Podniková ekonomika a manažerská informatika (oddělení V)

Bakalářské studium, 2. ročník (student začínající/i končící 2.ročník) - Průmyslový management (oddělení E)

Bakalářské studium, 1. ročník a 2. ročník (student začínající 1. ročník nebo student začínající/i končící 2. ročník) - Logistika a management kvality (oddělení GQ/P)

Dobré finanční ohodnocení 200 Kč/hod + podnikové stipendium 5000 Kč.

GRAMMER CZ, S.R.O.

(Žatec, Tachov, Most)

V tomto akademickém roce s námi firma spolupracuje poprvé. Hledá kandidáty bakalářských studijních programů/specializací: Řízení lidských zdrojů, Logistika a management kvality (začínající student studia). 

Dále hledá studenty magisterských programů/specializací: Podniková ekonomika a manažerská informatika (Tachov), Řízení dodavatelských řetězců, Průmyslový management (začínající student studia)

Finanční ohodnocení je závislé na výsledném pohovoru znalostí, dovedností a kompetencí studenta. Místo pracoviště je na dohodě v rámci pohovoru (Žatec, Tachov, Most). 

SIMOLDES PLASTICOS CZECH S.R.O.

(Rychnov nad Kněžnou)

V tomto akademické roce firma s námi spolupracuje poprvé a hledá kandidáty následujících studijních programů/specializací jak v bakalářském tak magisterském studiu (začínající student studia): Finanční řízení/Finance v mezinárodním podnikání, Průmyslový management a Podniková ekonomika a manažerská informatika. Finanční ohodnocení bude 150 Kč/hod + podnikové stipendium.

THIMM Obaly, k.s.

(Všetaty)

V tomto akademickém roce s námi firma v rámci tohoto programu spolupracuje poprvé a hledá kandidáty bakalářského studia (začínající student bakalářského studia) ve studijním programu/specializaci: Logistika a management kvality, Průmyslový management. Finanční ohodnocení startuje od 150 Kč/hod. Rozhodující je výsledek osobního pohovoru ve společnosti. Pohovor bude probíhat v sídle společnosti.

FAURECIA CZ (nové jméno společnosti po přejmenování FORVIA)

(Bakov nad Jizerou, Bezděčín)

Společnost Faurecie hledají studenty bakalářských studijních programů/specializací (začínající student studia): Průmyslový management, Logistika a management kvality, Řízení lidských zdrojů a studenty magisterských studijních programů (začínající student studia): Průmyslový management, Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců. Finanční ohodnocení se pohybuje na základě osobního pohovoru v rozmezí 140-150 Kč/hod. 

KAUTEX TEXTRON SPOL. S.R.O.

(Kněžmost)

V tomto akademickém roce firma hledá studenty následujících bakalářských a magisterských programů/specializací (začínající student studia): Průmyslový management, Logistika a management kvality/Řízení dodavatelských řetězců, Podniková ekonomika a manažerská informatika. Finanční ohodnocení se pohybuje dle bc./mgr. studia, znalostí jednoho či více jazyků a výsledného pohovoru v rozmezí 115-164 Kč/hod. 

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S.

(Praha a jiné destinace dle poboček a domluvy)

Přihlašujte se přímo přes webové stránky společnosti ČSOB : www.csob.cz/portal/v-obraze/kariera, v sekci volné pozice zadejte klíčové slovo ve vyhledávání: "studuj a pracuj": Firma zpracovává data kandidátů sama a zve si studenty na pohovor přímo do prostor společnosti. Finanční ohodnocení dle znalostí a kompetencí studenta k dané pozici. 


DHL AUTOMOTIVE S.R.O.

(Nepřevázka)

V tomto akademické roce s námi firma spolupracuje poprvé. Hledá studenty bakalářských programů/specializací: Logistika a management kvality, Řízení lidských zdrojů a studenty magisterského programu Ekonomika a management, specializace Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců (začínající studenti bc. a mgr. studia). Finanční ohodnocení cca 160 Kč/hod, sazba se odvíjí na základě pohovoru a schopností studenta. Společnost vyžaduje studenty s dobrou znalostí českého jazyka. 

Otevřeno pro tyto studijní programy a jejich specializace:

Bakalářské studium

 • Průmyslový management
 • Podniková ekonomika a manažerská informatika
 • Ekonomika a management (specializace, které společnosti poptávají v tomto akademickém roce naleznete pod názvy jednotlivých společností)

Navazující magisterské studium

 • Průmyslový management
 • Podniková ekonomika a manažerská informatika
 • Ekonomika a management (specializace, které společnosti poptávají v tomto akademickém roce naleznete pod názvy jednotlivých společností)

Podání přihlášky

Uchazeč podá v termínu do 30. 4. 2022 přihlášku ke studiu v prezenční formě v některém z výše uvedených studijních programů/specializací v rámci 1. kola přijímacího řízení, která se shoduje s vybraným studijním bakalářským nebo magisterských navazujících programem/specializací. Do programu Study and Work se přihlašujte od 1. března 2022. Od tohoto data budeme mít přesně vyspecifikovány požadavky společností na výběrové řízení a budou zároveň aktualizovány přihlášky. 

Jak mám postupovat? 

Následuj tyto kroky: 

1. Žádost o zařazení do programu STUDY&WORK podejte takto:

a) Jste-li již studentem/kou školy, otevřete formulář pro studující v kontaktním centru s názvem "Přihláška do programu STUDY&WORK"  ZDE (použijte přihlašovací údaje jako do AIS, uživatelské jméno je ve tvaru xnovak apod.) 

b) Nejste-li zatím studentem/kou školy, otevřete formulář pro studující v kontaktním centru s názvem „Přihláška do programu STUDY&WORK“ ZDE (použijte přihlašovací údaje jako do e-přihlášky, uživatelské jméno je ve tvaru 90022049 apod.)

2. Ve formuláři vyplňte povinná pole, vložte níže uvedené povinné přílohy a žádost uložte:

a) Vyplněný formulář je podaná přihláška do programu

b) Motivační dopis.

c) Životopis

d) Jakékoliv jazykové certifikáty a jiná osvědčení apod., které informují o Vaší další získané kvalifikaci, pouze pokud jsou k dispozici.

e) V případě, že se hlásíte do bakalářských studijních programů, vložte výpis známek ze střední školy v jednom pdf souboru, zahraniční studenti dodávají kopii maturitního vysvědčení. 

f) V případě, že se hlásíte do navazujícího magisterského studia vložte kopii bakalářského diplomu nebo výpis studijních výsledků za bakalářské studium. 

Jeden přiložený dokument může mít maximální velikost 10 MB. Pokud jeden přiložený dokument přesahuje tento limit, doporučujeme rozdělení dokumentu do více příloh.

3. Status vaší žádosti můžete průběžně kontrolovat v přehledu žádostí, zároveň vás budeme o všem podstatném informovat prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného ve vaší přihlášce. Sběr dat probíhá do 30. 4. 2022. Pokud student splní všechny podmínky pro přijetí do studia včetně podání „Žádosti o zařazení do programu duálního vzdělávání STUDY&WORK“ bakalářských/navazujících magisterských studijních programů a jejich specializací a dodání požadovaných příloh, je pozván na výběrové řízení za účasti zástupců společností uvedených v rámci „Žádosti o zařazení do programu duálního vzdělávání STUDY&WORK“. Plánovaný termín pohovorů připadá na měsíce květen/červen a o jeho konání budete včas informováni.  

Mgr. Alena Bednárová

Studijní referentka