Menu

Odborné akce

Důležitou rolí univerzit je podílet se na zpřístupnění nových poznatků široké veřejnosti. Škoda Auto Vysoká škola se k tomuto úkolu hlásí a každý rok pořádá řadu odborných akcí a seminářů, přístupných všem zájemcům. 

Pokud máte zájem o zasílání aktuálních informací do e-mailu, zašlete své kontaktní údaje na adresu: lada.honzakova@savs.cz

Připravujeme

13. – 14. 6. 2024   International Conference on Automotive Industry | ICAI
                               
Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic
                                 ICAI 2024 si klade za cíl vytvořit prostor pro vědeckou diskusi o ekonomických, právních a technických otázkách současného stavu a vývoje v automobilovém průmyslu.
                                 Více informací zde.

   

Konalo se 

26. 03. 2024    Interim management jako cesta k řešení finančních problémů podniku
                         Přednáší: 
Ladislav Musil, Petr Karásek a Ján Dolejš
                           Inerim krizoví manažeři z České asociace interim managementu CAIM 
                           Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav    

Pozvánka Interim management

25. 1. 2024    14. ročník Research Open Day - celodenní série přednášek, akademičtí pracovníci ŠAVŠ prezentují své aktuální výzkumné projekty
                         Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav

Program přednášek ROD 2024

29. 11. 2023 workshop Daňové externality elektromobility
                 
     Více informací zde.

2. 11. 2023    Data z chytrých aut: Jak je sdílet a chránit současně? - seminář Výzkumného centra ŠAVŠ
                       Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav, místnost A125, nebo on-line

POZVÁNKA Data z chytrých aut.pdf

20. 10. 2023          Český automobilový průmysl a český trh s automobily - seminář Výzkumného centra ŠAVŠ s podtitulem "Odkud přicházíme, kde jsme a kam směřujeme"                                                                                                       Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav, místnost A125, nebo on-line                                                                                                                                                                                                                                               

POZVÁNKA Český automobilový průmysl a český trh s automobily.pdf

1. – 2. 6. 2023   International Conference BEYOND HORIZONS
                            Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic
                            Prostor,  kde je možné sdružovat široké mezinárodní fórum, akademické a odborné instituce a firmy a ukázat, jak spolupracují v dnešním rychle se rozvíjejícím světě.
                            Podrobné informace zde.

4. 5. 2023          Počítačová simulace v praxi - Budou představeny konkrétní projekty v logistice a ve výrově, realizované v softwaru SIMIO.
                            Přednášející: Ing. Jiří Dědeček ze společnosti Logio
                            Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav, Místnost B112

POZVÁNKA Počítačová simulace v praxi.png

2. 3. 2023  Automobilový průmysl a udržitelnost: Čína jako lídr v elektromobilitě?
                   
Přednášející:  Radek Novák; Tomáš Kozelský ; Tereza Hrtúsová (EU Office/Česká spořitelna, a.s. a Škoda Auto Vysoká škola)
                    Stanislav Šaroch (Škoda Auto Vysoká škola a VŠE)

Pozvánka Výzkumného centra ŠAVŠ.pdf

12. 1. 2023    13. ročník Research Open Day - celodenní série přednášek, akademičtí pracovníci ŠAVŠ prezentují své aktuální výzkumné projekty                         
                       Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav

Přednášky ROD 2023.pdf

         

Informační memorandum o zpracování osobních údajů

Informační memorandum ŠAVŠ - Odborné akce.pdf

       

Archiv