Menu

Akademické mobility

ŠKODA AUTO Vysoká škola podporuje zahraniční mobility akademických i neakademických pracovníků. Ti mohou vyjíždět na partnerské vysoké školy, se kterými ŠKODA AUTO Vysoká škola navázala spolupráci v rámci programu Erasmus+.

Na ŠKODA AUTO Vysoké škole také rádi přivítáme zástupce z partnerských vysokých škol.

IMG_20200630_142956_ctverec (1).jpg

Vyjíždějící zaměstnanci

IMG_6297.jpg

Přijíždějící zaměstnanci