Menu

Výroční studie ŠAVŠ

Výroční studie ŠAVŠ se zabývá problematikou automobilového průmyslu v České republice, v EU i ve světě. Jedná se o jednu z aktivit Výzkumného centra ŠAVŠ.

Studie je dalším z výsledků práce, které se ŠAVŠ v rámci své organizace výzkumných aktivit věnuje od roku 2018 a jichž v souladu se svou výzkumnou strategií dosáhla. Výzkumná strategie ŠAVŠ věnuje systematickou pozornost sledování národohospodářského významu a trendů automobilového průmyslu. Stálým prvkem v rámci této činnosti jsou - vedle mezinárodní konference ICAI pořádané s dvouletou periodicitou a podpory publikování vlastních akademiků v International Journal of Automotive Technology and Management - i periodicky ročně publikované studie ŠAVŠ, přinášející přehled vývoje v automobilovém průmyslu jak ve světě, tak v EU a v České republice.

European Automotive Industry
 in the Century of Asia

2023

V anglickém jazyce

ISBN: 978-80-7654-069-9 (online verze)

ISBN: 978-80-7654-068-2 (tištěná verze)

K online listování:

Automobilový průmysl a trh vozidel v globální perspektivě – stav, trendy a vybrané problémy

2023

V českém jazyce

ISBN: 978-80-7654-072-9 (online verze)

ISBN: 978-80-7654-071-2 (tištěná verze)

K online listování:

Automobilový průmysl v soudobé ekonomice - pozice, trendy, výzvy a udržitelnost

2022

V českém jazyce

ISBN: 978-80-7654-055-2 (online verze)

ISBN: 978-80-7654-054-5 (tištěná verze)

K online listování:

Position and Perspectives of the European Automotive Industry

2021

V anglickém jazyce

ISBN: 978-80-7654-037-8 (online verze)

ISBN: 978-80-7654-036-1 (tištěná verze)

K online listování / stažení:

Automobilový průmysl v soudobé ekonomice - pozice, trendy a udržitelnost

2021

V českém jazyce

ISBN: 978-80-7654-042-2 (online verze)

ISBN: 978-80-7654-041-5 (tištěná verze)

K online listování:

  

  

Automobilový průmysl v soudobém světě - vybrané ekonomické, regulační a technické pohledy

2020

V českém jazyce

ISBN: 978-80-7654-023-1

K online listování:

Automobilový průmysl v soudobé ekonomice - pozice a trendy

2019

V českém jazyce

ISBN: 978-80-87042-72-4 

K online listování:

 

Kontakty

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

člen katedry ekonomie a práva

Ing. Věra Herčuthová

specialistka oddělení pro výzkumnou a tvůrčí činnost