Menu

Výroční studie ŠAVŠ

k problematice automobilového průmyslu

Studie je dalším z výsledků práce, které se ŠAVŠ v rámci své organizace výzkumných aktivit věnuje od roku 2018 a jichž v souladu se svou výzkumnou strategií dosáhla. Výzkumná strategie ŠAVŠ  věnuje systematickou pozornost sledování národohospodářského významu a trendů automobilového průmyslu. Stálým prvkem v rámci této činnosti jsou - vedle mezinárodní konference ICAI pořádané s dvouletou periodicitou a podpory publikování vlastních akademiků v International Journal of Automotive Technology and Management - i periodicky ročně publikované studie ŠAVŠ, přinášející přehled vývoje v automobilovém průmyslu jak ve světě, tak v EU a v České republice.

Ročník 2022

ISBN: 978-80-7654-055-2 (online verze)

ISBN: 978-80-7654-054-5 (tištěná verze)

K online listování:

Ročník 2021

Anglická verze

ISBN: 978-80-7654-037-8 (online verze)

ISBN: 978-80-7654-036-1 (tištěná verze)

K online listování / stažení:

Ročník 2021

Česká verze

ISBN: 978-80-7654-042-2 (online verze)

ISBN: 978-80-7654-041-5 (tištěná verze)

K online listování:

  

  

Ročník 2020

ISBN: 978-80-7654-023-1

K online listování:

Ročník 2019

ISBN: 978-80-87042-72-4 

K online listování:

 

Kontakty

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

člen katedry ekonomie a práva

Ing. Věra Herčuthová

specialistka oddělení pro výzkumnou a tvůrčí činnost