Menu

Online MBA

MBA studium
Titul
MBA
Forma studia
Online
Délka
2 roky (4 semestry)
Jazyk
Anglický
Místo
Online MS Teams

Základní informace o studiu

Online MBA program je programem celoživotního vzdělávání specificky zaměřeným na potřeby a perspektivy profesionálů v počátečních fázích kariérní cesty, kteří jsou motivováni k samostudiu pomocí virtuálního učení. Cílem programu je rozvoj znalostí a dovedností ke zvládání současných výzev manažerské profese. Program nabízí možnost vlastní odborné profilace za účelem získání předpokladů pro brzký kariérní posun.

Online MBA study – Škoda Auto University

Studijní moduly

Innovation Management Human Resource Management Career Management
Project Management Economic Analysis Operations Management
ICT Management Corporate Governance Corporate Accounting
Corporate Finance International Finance International Business Operations
Automotive Business Simulation Strategic Marketing B2B Marketing
Research Methods - Thesis Preparation Elective Course on Coursera Elective Course on Coursera

   

Školné a poplatky

Poplatek Částka Splatnost
Poplatek za přijímací řízení 2 000 Kč bez DPH Splatný před přijímacím pohovorem
Školné 24 000 Kč bez DPH za semestr studia Splatný vždy před začátkem semestru

    

Přijímací řízení

Zájemci o přijetí do online MBA programu vyplní a zašlou svou přihlášku na e-mail mba@savs.cz.

Rozhodnutí o přijetí do MBA programu je v kompetenci rektora na základě posouzení naplnění následujících minimálních kritérií:

1. Předchozí studium na vysoké škole – dosažený alespoň bakalářský stupeň vzdělání nebo ekvivalent.

2. Profesní zájem a předchozí pracovní zkušenosti – aktualizovaný životopis dokazující tříletou profesní zkušenost a motivační dopis, dokumentující profesní a kariérní zájem.

3. Znalost anglického jazyka – mezinárodní certifikát osvědčující jazykové znalosti anglického jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (FCE; IELTS 6.0; BULATS 60; BEC Vantage; TOEIC 750; TOEFL iBt 87; PTE General Level 3).

4. Motivace ke studiu – přijímací pohovor (uskutečňovaný přes VOIP či telefon).

  

Důležité termíny a přihláška

Příjem přihlášek: nejpozději do 15. 10. 2024 (v případě naplnění kapacity programu bude příjem přihlášek pozastaven)

Předpokládaný termín zahájení studia: 01. 12. 2024

Odeslání přihlášky

Odesláním přihlášky uchazeč o Online MBA studium souhlasí se zpracováním osobních údajů

 

Kontakty

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

vedoucí katedry marketingu a managementu, ředitel MBA programu

Ing. Zdenka Makaloušová

Výukové přístupy

  • Online výuka v prostředí MS Teams
  • Výuka založená na případových studiích a příkladech
  • Simulační výuka součástí studia

Hlavní odlišnosti MBA programu Škoda Auto Vysoké školy

 
  • Možnost zvolit si vlastní profilaci prostřednictvím dvou volitelných modulů
  • ​​Výuka plně v anglickém jazyce
  • Rozvoj kompetencí pro interakci v online prostředí
  • Špičkový tým mezinárodních lektorů
  • Program akreditován ACBSP – Accreditation Council for Business Schools and Programs

Data výukových setkání

V prvních 18 měsících studia je v každém kalendářním měsíci ke studiu předepsán jeden výukový modul. Každý výukový modul se skládá z části kontaktní v rozsahu alespoň dvakrát 120 minut v pátek odpoledne a z části samostudijní, která obsahuje videopřednášky, výuková videa, písemné podklady, případové studie a kvízy. Každý modul je zakončen krátkou reflektivní seminární prací a/nebo vlastní (video)prezentací. Studium výukového modulu probíhá primárně v prostředí MS Teams. Posledních 6 měsíců studia je věnováno závěrečné odborné práci (projektu) pod vedením zkušeného pedagoga.