Menu

Bakalářské programy a specializace

Navazující magisterské programy a specializace

MBA studium

Průmyslový management
Průmyslový management

CO BUDU STUDOVAT?

Program je určený těm z vás, kteří máte rádi výrobu a techniku a chcete se stát odborníkem na projektování a řízení průmyslových procesů. Proto se interaktivní formou seznámíte s výrobním a logistickým managementem, konstrukcí strojů, především automobilů, elektrotechnikou a automatickým řízením. Ve výuce jde v první řadě o praktické zkušenosti a dovednosti, které získáte ve špičkových laboratořích, z přednášek odborníků z praxe, exkurzí nebo při manažerských hrách.

JAK SE UPLATNÍM? 

Ideálně na pozicích manažerů a specialistů průmyslových podniků a poskytovatelů průmyslových služeb v automobilovém, strojírenském průmyslu a souvisejících odvětvích. 

JAKÉ TO JSOU POZICE? 

 • Manažeři výroby a logistiky
 • Průmysloví inženýři
 • Projektoví manažeři
 • Projektanti a plánovači
 • Technologové a konstruktéři
 • Specialisté ekonomických a technických útvarů

Průmyslový management
Podniková ekonomika a manažerská informatika
Podniková ekonomika a manažerská informatika

CO BUDU STUDOVAT?

Program je určen těm z vás, kteří se chcete věnovat IT, a to z manažerského pohledu. Tento program vám umožní proniknout do světa IT dostatečně důkladně na to, abyste procesům v IT nejen porozuměli, ale byli schopní je také efektivně řídit. Řádně se seznámíte třeba s programováním, algoritmizací nebo řízením podnikové ekonomiky, naučíte se vést IT projekty i týmy. Výuka je maximálně praktická, využívá případové studie nebo IT simulace.

JAK SE UPLATNÍM?

Ideálně na pozicích v podnicích zaměřených na ICT, informační systémy, umělou inteligenci nebo v jakýchkoliv dalších výrobních či obchodních podnicích jako IT specialista. Díky rozsáhlé výuce cizích jazyků není problém nalézt uplatnění v nadnárodních společnostech.

JAKÉ TO JSOU POZICE?

 • IT specialista
 • Projektový manažer (IT)
 • Konzultant/manažer IT bezpečnosti
 • Specialista/manažer technické podpory
 • Datový specialista (BI, DWH, BigData)
 • Specialista DevOps, ERP

Podniková ekonomika a manažerská informatika
Management obchodu
Management obchodu

CO BUDU STUDOVAT?

Chcete do detailu vědět, jak fungují firmy a trhy na národní i na mezinárodní úrovni? Chtěli byste se stát schopnými manažery, nebo třeba začít vlastní úspěšné podnikání? Pak jste tady správně! Management obchodu má důkladný záběr nejen v oblasti managementu, marketingu či výzkumu trhu, ale třeba i v komunikaci, retailu nebo projektovém řízení. Ve výuce totiž jde především o propojení s praktickými dovednostmi.

JAK SE UPLATNÍM? 

Ideálně na pozicích specialistů a koordinátorů v prodeji, exportu či importu firem, na oddělení marketingu, marketingového výzkumu, komunikace nebo na projektech, které firmy řeší v souvislosti se svými mezinárodními aktivitami. 

JAKÉ TO JSOU POZICE? 

 • Specialista nákupu či prodeje
 • Specialista produktového marketingu
 • Specialista marketingové komunikace
 • Specialista komunikace podniku
 • Specialista HR marketingu

Management obchodu
Řízení lidských zdrojů
Řízení lidských zdrojů

CO BUDU STUDOVAT?

Specializace je určena těm z vás, kteří rádi pracujete s lidmi. Proniknete s námi do světa HR a budete schopní systematicky zajišťovat efektivní využívání lidské pracovní síly a potenciálu hlavně ve velkých mezinárodních firmách. Řízení lidských zdrojů je navíc specificky zaměřeno na měkké dovednosti, takže to půjde i bez matematiky!

JAK SE UPLATNÍM?

Ideálně na pozicích specialistů a koordinátorů v personálních odděleních různých, nadnárodních i národních společností a firem. Rovněž také jako odborníci působící v poradenských službách v oblasti HR.

JAKÉ TO JSOU POZICE?

 • Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
 • Personální manažer
 • Referent personalistiky
 • Specialista náboru a výběru pracovníků

Řízení lidských zdrojů
Logistika a management kvality
Logistika a management kvality

CO BUDU STUDOVAT?

Specializace je určena těm z vás, kteří se zajímají o nejnovější trendy v oblasti managementu výroby, logistiky a kvality se zvláštním důrazem na automobilový průmysl. Proto se detailně seznámíte s předměty jako logistika podniku, organizace a řízení výroby nebo management kvality. Tato specializace je navíc opravdu těsně propojená s praxí, proto na všech projektech pracují i sami studenti.

JAK SE UPLATNÍM? 

Jako manažer a koordinátor v logistice, výrobě či kvalitě. A to může být třeba v odborných útvarech zejména pro automobilový, elektrotechnický a strojírenský průmysl nejen v ČR, ale i v zahraničí.

JAKÉ TO JSOU POZICE? 

 • Koordinátor/manažer výroby 
 • Koordinátor/manažer logistiky, skladování a dopravy
 • Koordinátor/manažer kvality 
 • Projektový manažer

Logistika a management kvality
Finanční řízení
Finanční řízení

CO BUDU STUDOVAT?

Láká vás svět podnikových financí? Chcete pochopit vazby mezi finančním sektorem a výrobními podniky? Pak je finanční řízení to pravé! Tahle specializace vás důkladně seznámí třeba s daňovým systémem, manažerskými financemi nebo účetnictvím. Největší důraz ve výuce je kladen na uplatnění rozhodovacích úloh studentů při případových studiích, takže si vše vyzkoušíte i prakticky.

JAK SE UPLATNÍM?

Ideálně na pozicích specialistů, koordinátorů a vedoucích pracovníků nejen v automobilovém průmyslu, ale i v podnikové praxi napříč celým hospodářstvím.

JAKÉ TO JSOU POZICE?

 • Specialista controllingu
 • Specialista finančního řízení
 • Specialista v bance či pojišťovně
 • Člen útvaru zaměřeného na odhalování korupce a finanční kriminality
 • Specialista auditu

Finanční řízení
Management nákupu
Management nákupu

CO BUDU STUDOVAT?

Specializace je určena těm z vás, kteří máte drive a chcete se věnovat oboru s globální perspektivou růstu – Nákupu! Osvojíte si nákupní rozhodovací proces, zjistíte, jak vést nákupní jednání i vyjednávání, seznámíte se s trendy v mezinárodním obchodě a objevíte tajemství B2B vztahů. To vše navíc propojené s logistikou a projektovým řízením. Velký důraz je navíc kladen na získání praktických dovedností, a to díky praxi přímo v oblasti Nákupu Škoda Auto a.s.

JAK SE UPLATNÍM? 

Ideálně na pozicích nákupčích v podnicích působících v oblasti strojírenství (především v automobilovém průmyslu a souvisejících odvětvích), ale i v dalších výrobních či nevýrobních odvětvích.

JAKÉ TO JSOU POZICE?

 • Nákupčí
 • Nákupčí specialista
 • Value stream specialista
 • Specialista vendor managementu

Management nákupu
Průmyslový management
Průmyslový management

CO BUDU STUDOVAT? 

Program je určený těm z vás, kteří máte rádi výrobu a techniku a chcete se stát odborníkem na projektování a management průmyslových procesů. Prakticky orientovanou výukou se seznámíte s managementem výroby, řízením dodavatelských řetězců, moderní automobilovou výrobou nebo mechanickými a elektronickými systémy automobilu. Praktické dovednosti a zkušenosti získáte v našich špičkově vybavených laboratořích, z přednášek odborníků z praxe a exkurzí.

JAK SE UPLATNÍM? 

Absolventi se uplatní na pozicích středního a vrcholového managementu a specialistů průmyslových podniků a poskytovatelů průmyslových služeb v automobilovém, strojírenském průmyslu a souvisejících odvětvích.

JAKÉ TO JSOU POZICE? 

 • Manažer výroby a logistiky
 • Průmyslový inženýr
 • Projektový manažer
 • Projektant a plánovač
 • Technolog výroby a konstruktér
 • Specialista ekonomických a technických útvarů 

Průmyslový management
Podniková ekonomika a manažerská informatika
Podniková ekonomika a manažerská informatika

CO BUDU STUDOVAT?

Tento studijní program odpovídá na aktuální požadavky průmyslové praxe tím, že propojuje studium znalostí a dovedností v oborech: ekonomika a management, průmyslový management, informatika. Vedle teoretické výuky je kladen důraz na praktickou inženýrskou přípravu v průmyslových podnicích s globální působností. Ta se uskutečňuje v rámci studia hlavně formou inženýrských praxí v konkrétních průmyslových podnicích.

JAK SE UPLATNÍM? 

Studijní program Podniková ekonomika a manažerská informatika poskytuje absolventovi ucelené profesně orientované magisterské vzdělání, které mu umožňuje vykonávat ve výrobních i nevýrobních podnicích pozici pracovníka středního nebo vrcholového managementu.

JAKÉ TO JSOU POZICE?  

 • Specialista průmyslového inženýrství

 • Specialista řízení technických projektů podniku

 • Specialista informatické analýzy a návrhu business systému

 • Specialista návrhu a realizace informačních systémů a jejich provozu


 

Podniková ekonomika a manažerská informatika
Mezinárodní marketing
Mezinárodní marketing

CO BUDU STUDOVAT?

Marketingová specializace je postavena na předmětech, které přinášejí v praktické části aplikaci na automobilový průmysl. Součástí širokého záběru vzdělání podnikového ekonoma jsou jak znalosti středně pokročilé ekonomie, mezinárodních účetních standardů, finančního řízení korporace, tak osvojení vyjednávacích a komunikačních dovedností a středně pokročilé úrovně dvou světových jazyků.

JAK SE UPLATNÍM? 

Absolventi pracují v pozicích středního a vyššího managementu v útvarech mezinárodního nákupu, produktového marketingu, mezinárodního marketingu, Public Relations apod.

JAKÉ TO JSOU POZICE? 

 • Manažer prodeje
 • Manažer nákupu
 • Specialista/manažer mezinárodního marketingu
 • Specialista/manažer mezinárodních projektů
 • Tiskový mluvčí
 • PR specialista/manažer
 • Specialista/manažer strategického plánování
 • Asistent vrcholového managementu

Mezinárodní marketing
Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí
Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí

CO BUDU STUDOVAT? 

Cílem specializace je připravit absolventa na vykonávání manažerských pozic v oblasti řízení lidských zdrojů v mezinárodních firmách. Profilující výuka je orientována na oblasti aktivní práce a spolupráce s lidmi v mezinárodních organizacích. Výuka je založena na využívání moderních metod a přístupů (simulace, demonstrace, případové studie či výuka odborníků z praxe) a na propojování teorie s praxí.

JAK SE UPLATNÍM?

Absolvent je schopen zastávat široké spektrum pracovních pozic na vysoké profesionální úrovni. Souhrn získaných znalostí, vědomostí a dovedností absolventovi umožňuje mimo jiného zahájení samostatné podnikatelské aktivity zaměřené na řízení lidských zdrojů a personální poradenství.

JAKÉ TO JSOU POZICE? 

 • Koordinátor a manažer personálního oddělení mezinárodních i národních firem, včetně státní správy
 • Konzultant ve firmách zabývajících se službami a poradenstvím
 • Ve vedení personálních agentur

Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí
Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců a nákupu
Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců a nákupu

CO BUDU STUDOVAT?

Specializace je určená vám všem, kteří se zajímáte o nejnovější trendy v oblasti řízení dodavatelských řetězců, managementu nákupu, výroby, logistiky a kvality, a to se zvláštním důrazem na globální automobilový průmysl. Proto se atraktivními formami výuky seznámíte s řízením dodavatelských řetězců, strategickým nákupem, pokročilým řízením výroby nebo managementem kvality dodavatelů. Standardem je výuka formou manažerských her ve špičkově vybavené výrobně-logistické laboratoři, přednášek úspěšných manažerů a exkurzí ve Škoda Auto a.s. a u jejich dodavatelů.

JAK SE UPLATNÍM? 

Absolventi nacházejí úspěšné uplatnění na pozicích manažerů a specialistů ve společnostech a firmách v automobilovém, elektrotechnickém a strojírenském průmyslu nejen v ČR, ale i v zahraničí.

JAKÉ TO JSOU POZICE? 

 • Manažer nákupu
 • Manažer výroby
 • Manažer logistiky, skladování a dopravy
 • Manažer kvality
 • Projektoví manažer
 • Specialista na modelování a optimalizaci výroby, logistiky a dopravy

Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců a nákupu
Finance v mezinárodním podnikání
Finance v mezinárodním podnikání

CO BUDU STUDOVAT?

Specializace je zaměřena na oblast podnikových financí, finančního řízení a vazeb výrobních podniků a finančního sektoru. Vychází z poznatků mikroekonomie a makroekonomie, matematiky, statistiky, informatiky, účetnictví, práva, daňového systému a ekonomického a finančního řízení. To vše na bázi aplikace moderních metod a nástrojů finančního řízení a manažerského rozhodování.

JAK SE UPLATNÍM?

Absolvent je profilován pro výkon odborně a manažersky náročných pozic v oblasti finančně-manažerské i finančně-kontrolní. Kromě průmyslových podniků naleznou absolventi uplatnění i jako pracovníci finančních institucí, na kapitálovém trhu či ve státní správě.

JAKÉ TO JSOU POZICE?

 • Specialista/manažer podnikových financí
 • Specialista/manažer controllingu
 • Auditor/asistent auditora
 • Vedoucí oddělení či ředitel pobočky (v bankách či pojišťovnách)
 • CFO/ekonomický ředitel
 • Projektový manažer

Finance v mezinárodním podnikání
Online MBA
Online MBA

Online MBA