Menu

Studijní programy a specializace

Kombinace ekonomického vzdělání s kvalitním technickým základem vás odliší od ostatních.

Zjistěte více o oborech, které nabízíme!

Specializace Management obchodu, Logistika a management kvality, Řízení lidských zdrojů a Finanční řízení jsou akreditovány v rámci bakalářského studijního programu Ekonomika a management. Specializace Mezinárodní marketing, Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, Finance v mezinárodním podnikání a Mezinárodní podnikání a právo jsou akreditovány v rámci navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management.Kombinované studium 

Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům pracujícím na plný pracovní úvazek. Je organizována způsobem, který studentům umožňuje současně zvládnout pracovní i studijní povinnosti. Těžiště studia spočívá v samostatné práci studentů s využitím distančních opor poskytovaných školou, předepsané literatury a dalších informačních zdrojů. Kontakt mezi studenty a pedagogy probíhá vedle přímé výuky ve velké míře také prostřednictvím internetu a dalších komunikačních médií.

Výuka probíhá v pátek od 15 do 19 hodin a návazně v sobotu od 8 do 16 hodin. V průběhu jednoho semestru je zařazeno vždy 5 až 7 těchto výukových bloků.

Naši akademici představují studijní programy a specializace: