Menu
všechny programy
Studijní program

Podniková ekonomika a manažerská informatika

Titul

Bc.

Forma studia

prezenční i kombinovaná

Délka

3,5 roku (7 semestrů)

Jazyk

český

Místo

Mladá Boleslav nebo Praha

Praxe

1 semestr

Platnost akreditace

09/2029

Základní informace o studiu

Zajímají Vás IT, a to z manažerského pohledu? Zvolte si ke studiu na naší škole program Podniková ekonomika a manažerská informatika, který Vám umožní proniknout do světa IT dostatečně důkladně na to, abyste procesům v IT nejen porozuměli, ale byli schopní je také efektivně řídit.

Výuka je praktická a využívá případové studie nebo IT simulace. Seznámíte se s programováním, algoritmizací nebo řízením podnikové ekonomiky, naučíte se vést projekty i týmy.

Jako absolventi se uplatníte na pozicích v podnicích zaměřených na ICT, informační systémy, umělou inteligenci nebo v dalších výrobních nebo obchodních podnicích jako IT specialista nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Pozice:
  • IT specialista
  • projektový manager
  • specialista/manažer technické podpory
  • specialista ERP
  • datový specialista
  • procesní inženýr
  • specialista DevOps

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 


Cílem bakalářského studia ve studijním programu Podniková ekonomika a manažerská informatika (PEMI) s profesním zaměřením, je vychovávat analyticky, kriticky a eticky uvažující odborníky schopné vyhodnocovat dopady probíhajících procesů v tržní ekonomice na podnikovou sféru a efektivně využívat moderní manažerské metody a techniky, a to i v oblasti zpracování informací a managementu informačních systémů, jejich plánování a efektivního využití.
Studijní program je určen pro studenty, kteří mají zájem pochopit fungování moderního podnikatelského prostředí a manažersko-ekonomické aspekty budování, řízení a rozhodování podniků se zaměřením na problematiku podnikových informačních systémů a zpracování informací a uplatnit se v podnikohospodářské praxi. Výuka je založena na propojování teoretických a praktických dovedností. Vyučující ve svých předmětech často využívají případových studií či interaktivních manažerských her nebo IT simulací a programů tak, aby student detailně porozuměl dané problematice. Praktické manažerské dovednosti student získává nejenom na povinné semestrální praxi u tuzemských nebo zahraničních firem, které jsou angažované v mezinárodním obchodu, ale také díky výuce, v rámci které se pravidelně setkává s odborníky z praxe.

Do pátého semestru studia je k zvýšení uplatnitelnosti absolventů zařazena povinná praxe studentů. Pro povinné praxe si studenti nejčastěji volí společnost Škoda Auto, jiné partnerské společnosti Škoda Auto Vysoké školy či zahraniční podniky, především v rámci koncernu Volkswagen, do kterých vyjíždí za podpory programu Erasmus+.
Studenti mohou v rámci programu Erasmus strávit také semestr či dva na některé z více než šedesáti partnerských univerzit školy. Škoda Auto Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé projekty mimo Erasmus a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako Čína, Indie, Jižní Korea či USA.
Vzhledem k rozšířenému a komplexnímu společnému základu všech bakalářských studijních programů, resp. specializací je student připraven ke studiu také ostatních magisterských studijních programů, resp. specializací, které škola nabízí.

Studijní program je určen analyticky uvažujícím studentům, kteří by se rádi dozvěděli, jak fungují firemní procesy na národní i na mezinárodní úrovni.

Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Podniková ekonomika a manažerská informatika (PEMI) je vybaven nejenom hlubokými znalostmi managementu a ICT (např. programováním, řízením podnikové informatiky, technickou infrastrukturou a síťovými technologiemi, bezpečností a ochranou dat, datovou analýzou a databázemi, základy procesního řízení), ale i praktickými dovednostmi a zkušenostmi, které získává v průběhu výuky, tvorby bakalářské práce, ale zejména povinné podnikové praxe.
Absolvent daného studijního programu disponuje dovednostmi a znalostmi v oblasti jak teoretických, tak i aplikovaných věd jako marketing, účetnictví, finanční řízení, ekonomie, právo, management a dvou světových jazyků. Absolventi jsou na vysoké úrovni komunikačních a prezentačních dovedností v kombinaci s technickým zaměřením, což absolventa odlišuje od absolventů z jiných vysokých škol se zaměřením na informatiku.

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují v podnicích zaměřených na ICT, informační systémy, umělou inteligenci nebo v jakýchkoliv dalších výrobních či obchodních podnicích jako IT specialisté. Díky rozsáhlé výuce cizích jazyků naleznou uplatnění i v nadnárodních společnostech.