Menu

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy

se nachází v přízemí budovy C (bývalý klášter), v místnosti C 010

tel: +420 326 823 060
e-mail: knihovna@savs.cz

online katalog: https://savs.tritius.cz/

Aktuálně z knihovny
Pondělí, středa, čtvrtek 7:30 - 16:30
Úterý, pátek 7:30 - 19:00
Sobota 8:00 - 13:00

O knihovně

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy poskytuje své služby interním i externím uživatelům. Interními uživateli jsou učitelé, vědečtí a odborní pracovníci školy, studenti všech forem studia a zaměstnanci ŠKODA AUTO Vysoké školy, externími uživateli se rozumí veřejnost.

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy je vysokoškolskou knihovnou se specializovaným knihovním fondem. Svůj fond utváří s ohledem na studijní obory a pedagogicko-vědeckou činnost. Je knihovnou soustřeďující zejména odbornou literaturu z oboru ekonomie, managementu, práva a techniky. Svou činností chce přispívat především ke zvyšování vzdělanosti studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy a ostatních uživatelů knihovny. Dokumenty jsou získávány převážně nákupem, a to včetně zahraničních publikací.

Pro vyhledávání informací o dokumentech je k dispozici on-line katalog. Knihovna disponuje moderní počítačovou technikou s přístupem na Internet. Knihovní fond tvoří tištěné dokumenty (knihy, periodika, vysokoškolská skripta, absolventské práce, jazyková literatura), multimédia, čtečky a elektronické informační zdroje, které jsou dostupné pro studenty a zaměstnance (včetně vzdáleného přístupu).

Odborné databáze

Databáze - návody.pdf
PQ Ebook Central.png

ProQuest Business Ebook Subscription

Business Ebook Subscription je kolekce cca 25 000 odborných elektronických monografií zaměřená na ekonomii – zejména management, obchod, finance, marketing, lidské zdroje, mezinárodní obchod, hospodářskou politiku, kapitálové trhy a investice, firemní kulturu, bankovnictví a účetnictví – z produkce významných vydavatelů, např. AMACOM, Cambridge University Press, Emerald Group, International Development Research Centre Publications (IDRC), John Wiley & Sons, Kogan Page, MIT Press, National Academies Press, Palgrave MacMillan, World Bank a další

Vstup do databáze ProQuest Ebook Central

Autentizace přes eduID - ŠKODA AUTO - přihlašovací údaje pro AIS

JSTOR.jpg

JSTOR ARTS&SCIENCE VI JSTOR BUSINESS II

Databáze JSTOR ARTS & SCIENCE VI je digitální archiv špičkových amerických časopisů z oblasti společenských věd.Databáze JSTOR BUSINESS II je digitální archiv předních amerických časopisů z oblasti ekonomie, politiky, práva a psychologie.

Vstup do databáze JSTOR

Autentizace přes eduID - ŠKODA AUTO - přihlašovací údaje pro AIS

Emerald.jpg

EMERALD OPERATIONS, LOGISTICS & QUALITY

Databáze EMERALD OPERATIONS, LOGISTICS & QUALITY obsahuje vědecké časopisy pro řízení provozu, logistiky a kvality. Je určena pro studenty, věděcké pracovníky a odborníky v oboru.

Vstup do databáze Emerald

Autentizace přes eduID - ŠKODA AUTO - přihlašovací údaje pro AIS

TaF.jpg

TAYLOR & FRANCIS BUSINESS, MANAGEMENT &ECONOMICS

Databáze TAYLOR & FRANCIS BUSINESS, MANAGEMENT & ECONOMICS umožnuje přistup k informacím z vědeckých časopisů od vydavatele Taylor & Francis z oblasti účetnictví, financí, obchodu, řízení a ekonomie.

Vstup do databáze Taylor and Francis.

Autentizace přes eduID - ŠKODA AUTO - přihlašovací údaje pro AIS

TaF ebooks.jpg

Taylor & Francis Open Access eBooks

  Přes 1150 dostupných eknih nakladatelství TaF. Humanitní vědy, management, obchod, ekonomie, sociální vědy. Po vstupu do databáze zvolte prohlížení (Browse) a vyberte Open Access eBooks. 

Vstup do databáze TaF Open Access eBooks.

Autentizace přes eduID - ŠKODA AUTO - přihlašovací údaje pro AIS  

logo_link_2021.jpg

ASPI

Automatizovaný systém právních informací. Základní verze (legislativa) dostupná ve studovnách školy. Rozšířená verze s plnými texty komentářů, periodik a odborných monografií je dostupná na počítači v knihovně ŠAVŠ.

DNNT.jpg

DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU - NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNA

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky, a to až do roku 2007 (periodika – vydání do roku 2010). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání případně i upravených nebo elektronických. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné).

Vstup do DNNT

(Autentizace přes eduID - stejné údaje jako pro vstup do AIS. Tj. souhlasit s podmínkami, přihlásit se pravou volbou eduID).

Důležité soubory

Knihovní řád 2021.docx
Ceník poplatků a služeb 2021.xlsx
Knihovna ŠAVŠ - FAQ.pdf
Pravidla užívání studovny.docx
Pravidla užívání mediatéky.docx

Užitečné odkazy

Pracovníci knihovny

PhDr. Jan Emmer, DiS.

Vedoucí knihovny

Mgr. Renata Hloušková

Pracovnice knihovny

Zuzana Preňková

Pracovnice knihovny

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy

se nachází v přízemí budovy C (bývalý klášter), v místnosti C 010