Menu

Knihovna Škoda Auto Vysoké školy

se nachází v přízemí budovy C (bývalý klášter), v místnosti C 010

tel: +420 326 823 060
e-mail: knihovna@savs.cz

online katalog: https://savs.tritius.cz/

Závěrečné práce absolventů ŠAVŠ

Aktuálně z knihovny


Otevírací doba během semestru

Pondělí, středa, čtvrtek 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:30
Úterý 8:00 - 12:00; 12:30 - 18:00
Pátek 8:00 - 12:00; 12:30 - 15:30
Sobota 8:00 - 13:00 (pouze ve dnech výuky)

Letní otevírací doba (červen - září): Po-Pá 8:00 - 12:00; 13:00 - 16:00. 

O knihovně

Knihovna Škoda Auto Vysoké školy poskytuje své služby interním i externím uživatelům. Interními uživateli jsou učitelé, vědečtí a odborní pracovníci školy, studenti všech forem studia a zaměstnanci Škoda Auto Vysoké školy, externími uživateli se rozumí veřejnost.

Knihovna Škoda Auto Vysoké školy je vysokoškolskou knihovnou se specializovaným knihovním fondem. Svůj fond utváří s ohledem na studijní obory a pedagogicko-vědeckou činnost. Je knihovnou soustřeďující zejména odbornou literaturu z oboru ekonomie, managementu, práva a techniky. Svou činností chce přispívat především ke zvyšování vzdělanosti studentů Škoda Auto Vysoké školy a ostatních uživatelů knihovny. Dokumenty jsou získávány převážně nákupem, a to včetně zahraničních publikací.

Pro vyhledávání informací o dokumentech je k dispozici on-line katalog. Knihovna disponuje moderní počítačovou technikou s přístupem na Internet. Knihovní fond tvoří tištěné dokumenty (knihy, periodika, vysokoškolská skripta, absolventské práce, jazyková literatura), multimédia, čtečky a elektronické informační zdroje, které jsou dostupné pro studenty a zaměstnance (včetně vzdáleného přístupu).

Odborné databáze

Databáze ŠAVŠ - návody a pomůcky.pdf
PQ Ebook Central.png

ProQuest Business Ebook Subscription + výběrově IT, logistika, strojírenství

Business Ebook Subscription je kolekce cca 26 000 odborných elektronických monografií zaměřená na ekonomii – zejména management, obchod, finance, marketing, lidské zdroje, mezinárodní obchod, hospodářskou politiku, kapitálové trhy a investice, firemní kulturu, bankovnictví a účetnictví. Dále je možné výběrově žádat o zpřístupnění titulů z IT, logistiky, strojírenství.

Vstup do databáze ProQuest Ebook Central

Autentizace přes eduID - ŠKODA AUTO - přihlašovací údaje pro AIS

JSTOR

JSTOR BUSINESS II

Databáze JSTOR BUSINESS II je digitální archiv předních amerických časopisů z oblasti ekonomie, politiky, práva a psychologie.

Vstup do databáze JSTOR

Autentizace přes eduID - ŠKODA AUTO - přihlašovací údaje pro AIS

Emerald.jpg

EMERALD OPERATIONS, LOGISTICS & QUALITY

Databáze EMERALD OPERATIONS, LOGISTICS & QUALITY obsahuje vědecké časopisy pro řízení provozu, logistiky a kvality. Je určena pro studenty, věděcké pracovníky a odborníky v oboru.

Vstup do databáze Emerald

Autentizace přes eduID - ŠKODA AUTO - přihlašovací údaje pro AIS

BOOKPORT_logo_basej_ruzove-dvojbarevne_RGB-page-001.jpg

BOOKPORT 

Bookport je databáze od nakladatelství Grada, která umožňuje čtení více než 1200 českých odborných eknih, zaměřených na podnikání, finance, ekonomii, právo, daně a účetnictví. Obsahuje též tituly z jiných nakladatelství, např. Karolinum, MUNI, Práh, Portál.

Vstup do databáze Bookport

Autentizace přes eduID - ŠKODA AUTO - přihlašovací údaje pro AIS

macbook_pro_1-200x200.jpg

ProQuest Central 

ProQuest Central je multioborovou databází zahraniční literatury. Nabízí přístup k odborným informacím z obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění. Vyhledávat lze plné texty z více než 22 000 odborných časopisů, plné texty více než 264 000 diser­tačních prací a 455 000 konfe­renčních příspěvků a zpráv, miliony aktuálních tržních, průmyslových (BMI) a firemních zpráv, téměř 60 000 profilů firem (Hoover's) a zemí (EIU), 150 000 případových studií, přes 2000 titulů novin.

Vstup do databáze ProQuest Central

Autentizace přes eduID - ŠKODA AUTO - přihlašovací údaje pro AIS

TaF ebooks.jpg

Taylor & Francis Open Access eBooks

Přes 1150 dostupných eknih nakladatelství TaF. Humanitní vědy, management, obchod, ekonomie, sociální vědy. Po vstupu do databáze zvolte prohlížení (Browse) a vyberte Open Access eBooks. 

Vstup do databáze TaF Open Access eBooks.

Autentizace přes eduID - ŠKODA AUTO - přihlašovací údaje pro AIS  

logo_link_2021.jpg

ASPI 

Nové ASPI (automatizovaný systém právních informací) představuje komplexní nástroj pro práci s legislativou, a to včetně návazných odborných publikací, komentářů a právnických časopisů. Autentizace přes Office 365.

Vstup do databáze ASPI

DNNT.jpg

DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU - NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNA

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky, a to až do roku 2002 (periodika – vydání do roku 2010). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání případně i upravených nebo elektronických. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné).

Vstup do DNNT

(Autentizace přes eduID - stejné údaje jako pro vstup do AIS. Tj. souhlasit s podmínkami, přihlásit se pravou volbou eduID).

Citace-PRO-Plus.png
Manuál CitacePRO.pptx

Záznam školení Citace PRO Plus

Důležité soubory

Knihovní řád.docx
Ceník poplatků.xlsx
Knihovna ŠAVŠ - FAQ.pdf
Pravidla užívání studovny.docx

Užitečné odkazy

Pracovníci knihovny

PhDr. Jan Emmer, DiS.

vedoucí knihovny

Mgr. Renata Hloušková

pracovnice knihovny

Zuzana Preňková

pracovnice knihovny

Knihovna Škoda Auto Vysoké školy

se nachází v přízemí budovy C (bývalý klášter), v místnosti C 010