Menu

Knihovna Škoda Auto Vysoké školy

se nachází v přízemí budovy C (bývalý klášter), v místnosti C 010

tel: +420 326 823 060
e-mail: knihovna@savs.cz

online katalog: https://savs.tritius.cz/

Závěrečné práce absolventů ŠAVŠ

Aktuálně z knihovny

Otevřené soboty: 7. 10., 14. 10., 21. 10., 4. 11., 11. 11., 25. 11., 2. 12., 9. 12., 16. 12.

Otevírací doba během semestru

Pondělí, středa, čtvrtek 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:30
Úterý 8:00 - 12:00; 12:30 - 18:00
Pátek 8:00 - 12:00; 12:30 - 15:30
Sobota 8:00 - 13:00 (pouze ve dnech výuky)

O knihovně

Knihovna Škoda Auto Vysoké školy poskytuje své služby interním i externím uživatelům. Interními uživateli jsou učitelé, vědečtí a odborní pracovníci školy, studenti všech forem studia a zaměstnanci Škoda Auto Vysoké školy, externími uživateli se rozumí veřejnost.

Knihovna Škoda Auto Vysoké školy je vysokoškolskou knihovnou se specializovaným knihovním fondem. Svůj fond utváří s ohledem na studijní obory a pedagogicko-vědeckou činnost. Je knihovnou soustřeďující zejména odbornou literaturu z oboru ekonomie, managementu, práva a techniky. Svou činností chce přispívat především ke zvyšování vzdělanosti studentů Škoda Auto Vysoké školy a ostatních uživatelů knihovny. Dokumenty jsou získávány převážně nákupem, a to včetně zahraničních publikací.

Pro vyhledávání informací o dokumentech je k dispozici on-line katalog. Knihovna disponuje moderní počítačovou technikou s přístupem na Internet. Knihovní fond tvoří tištěné dokumenty (knihy, periodika, vysokoškolská skripta, absolventské práce, jazyková literatura), multimédia, čtečky a elektronické informační zdroje, které jsou dostupné pro studenty a zaměstnance (včetně vzdáleného přístupu).

Odborné databáze

Databáze ŠAVŠ - návody a pomůcky.pdf

PQ Ebook Central.png

ProQuest Business Ebook Subscription + výběrově IT, logistika, strojírenství

Business Ebook Subscription je kolekce cca 26 000 odborných elektronických monografií zaměřená na ekonomii – zejména management, obchod, finance, marketing, lidské zdroje, mezinárodní obchod, hospodářskou politiku, kapitálové trhy a investice, firemní kulturu, bankovnictví a účetnictví. Dále je možné výběrově žádat o zpřístupnění titulů z IT, logistiky, strojírenství.

Vstup do databáze ProQuest Ebook Central

Autentizace přes eduID - ŠKODA AUTO - přihlašovací údaje pro AIS

JSTOR

JSTOR BUSINESS II

Databáze JSTOR BUSINESS II je digitální archiv předních amerických časopisů z oblasti ekonomie, politiky, práva a psychologie.

Vstup do databáze JSTOR

Autentizace přes eduID - ŠKODA AUTO - přihlašovací údaje pro AIS

Emerald.jpg

EMERALD OPERATIONS, LOGISTICS & QUALITY

Databáze EMERALD OPERATIONS, LOGISTICS & QUALITY obsahuje vědecké časopisy pro řízení provozu, logistiky a kvality. Je určena pro studenty, věděcké pracovníky a odborníky v oboru.

Vstup do databáze Emerald

Autentizace přes eduID - ŠKODA AUTO - přihlašovací údaje pro AIS

BOOKPORT_logo_basej_ruzove-dvojbarevne_RGB-page-001.jpg

BOOKPORT 

Bookport je databáze od nakladatelství Grada, která umožňuje čtení více než 1200 českých odborných eknih, zaměřených na podnikání, finance, ekonomii, právo, daně a účetnictví. Obsahuje též tituly z jiných nakladatelství, např. Karolinum, MUNI, Práh, Portál.

Vstup do databáze Bookport

Autentizace přes eduID - ŠKODA AUTO - přihlašovací údaje pro AIS

macbook_pro_1-200x200.jpg

ProQuest Central 

ProQuest Central je multioborovou databází zahraniční literatury. Nabízí přístup k odborným informacím z obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění. Vyhledávat lze plné texty z více než 22 000 odborných časopisů, plné texty více než 264 000 diser­tačních prací a 455 000 konfe­renčních příspěvků a zpráv, miliony aktuálních tržních, průmyslových (BMI) a firemních zpráv, téměř 60 000 profilů firem (Hoover's) a zemí (EIU), 150 000 případových studií, přes 2000 titulů novin.

Vstup do databáze ProQuest Central

Autentizace přes eduID - ŠKODA AUTO - přihlašovací údaje pro AIS

TaF ebooks.jpg

Taylor & Francis Open Access eBooks

Přes 1150 dostupných eknih nakladatelství TaF. Humanitní vědy, management, obchod, ekonomie, sociální vědy. Po vstupu do databáze zvolte prohlížení (Browse) a vyberte Open Access eBooks. 

Vstup do databáze TaF Open Access eBooks.

Autentizace přes eduID - ŠKODA AUTO - přihlašovací údaje pro AIS  

logo_link_2021.jpg

ASPI 

Automatizovaný systém právních informací. Základní verze (legislativa) dostupná ve studovnách školy. Rozšířená verze s plnými texty komentářů, periodik a odborných monografií je dostupná na počítači v knihovně ŠAVŠ.

ASPI - seznam titulů - komentáře a monografie.xlsx

DNNT.jpg

DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU - NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNA

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky, a to až do roku 2002 (periodika – vydání do roku 2010). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání případně i upravených nebo elektronických. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné).

Vstup do DNNT

(Autentizace přes eduID - stejné údaje jako pro vstup do AIS. Tj. souhlasit s podmínkami, přihlásit se pravou volbou eduID).

Důležité soubory

Knihovní řád 2021.docx
Ceník poplatků a služeb 2021.xlsx
Knihovna ŠAVŠ - FAQ.pdf
Pravidla užívání studovny.docx
Pravidla užívání mediatéky.docx

Užitečné odkazy

Pracovníci knihovny

PhDr. Jan Emmer, DiS.

vedoucí knihovny

Mgr. Renata Hloušková

pracovnice knihovny

Zuzana Preňková

pracovnice knihovny

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy

se nachází v přízemí budovy C (bývalý klášter), v místnosti C 010