Menu

Výzkumné projekty

Vysoké školy jsou jedním ze základních pilířů vědy a výzkumu v České republice. K tomuto úkolu se aktivně hlásí i ŠKODA AUTO Vysoká
škola o.p.s., která má vědeckovýzkumné aktivity  v mnoha oblastech teoretického i aplikovaného výzkumu.