Menu

Projekty smluvního výzkumu

Aktuálně řešené projekty:

 1. FAST – Rámec pro transformaci dovedností pro sektor automotive
  garant projektu:  doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D.
  projektový manager: Ing. Eva Jaderná, Ph.D.
 2. Thermomanagement a chlazení agregátu vozů
  garant projektu: prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.
  projektový manager: Ing. Zdeněk Hejda, Ph.D.
 3. Vývoj systému pro hodnocení nákupu
  garant projektu: doc. Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
 4. Návrh a implementace manipulačních systémů s využitím principů Karakuri pro pracoviště montáže řemenice
   garant projektu: Ing. David Staš, Ph.D.
 5. Návrh, konstrukce a instalace manipulačních systémů s využitím principů Karakuri pro sekvenční pracoviště SBBR
  garant projektu: Ing. David Staš, Ph.D.

Projekty smluvního výzkumu jsou financovány z prostředků zadavatelů, nikoli z veřejných zdrojů. Škoda Auto Vysoká škola proto dodržuje zásadu mlčenlivosti o podrobnostech projektů zadaných partnery z praxe.