Menu

Projekty smluvního výzkumu

Aktuálně řešené projekty:

 1. Vývoj inflace a jeho prognóza
  garant projektu: doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc
 2.  Využití EWA (Empowering Wholeness Agile) Learning didaktické metody pro firemní vzdělávání pro Akademii ŠA
  garant projektu: Mgr. Eva Švejdarová, Ph.D., M.A.
 3. Univerzální hřebeny II.
  garant projektu: prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.
 4. Metodika a Didaktika pro ŠA Akademii
  garant projektu: Mgr. Eva Švejdarová, MBA, M.A., Ph.D.
 5. Návrh zařízení pro formátování kartonových proložek
  garant projektu: Ing. Zdeněk Hejda, Ph.D.
 6. Logistický koncept využití odpadového obalového materiálu pro balení v expedičním centru
  garant projektu: Ing. Tomáš Malčic, Ph.D.
 7. Zpracování modelu vícekriteriálního rozhodování pro výběrové řízení externích skladovacích ploch
  garant projektu: doc. Ing. Pavel Wicher, Ph.D.

Projekty smluvního výzkumu jsou hrazené z prostředků zadavatelů, nikoli z veřejných zdrojů. Škoda Auto Vysoká škola proto dodržuje zásadu mlčenlivosti o podrobnostech projektů zadaných partnery z praxe.