Menu

Projekty smluvního výzkumu

Aktuálně řešené projekty:

 1. FAST – Rámec pro transformaci dovedností pro sektor automotive
  garant projektu:  Ing. Eva Jaderná, Ph.D.
 2. Udržitelný vzdělávací ekosystém Škoda Auto a.s.
  garant projektu: Mgr. Eva Švejdarová, Ph.D., M.A.
 3. Univerzální hřebeny II.
  garant projektu: prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.
 4. Metodika a Didaktika pro ŠA Akademii
  garant projektu: Mgr. Eva Švejdarová, MBA, M.A., Ph.D.
 5. Návrh zařízení pro formátování kartonových proložek
  garant projektu: Ing. Zdeněk Hejda, Ph.D.
 6. Logistický koncept využití odpadového obalového materiálu pro balení v expedičním centru
  garant projektu: Ing. Tomáš Malčic, Ph.D.

Projekty smluvního výzkumu jsou hrazené z prostředků zadavatelů, nikoli z veřejných zdrojů. Škoda Auto Vysoká škola proto dodržuje zásadu mlčenlivosti o podrobnostech projektů zadaných partnery z praxe.