Menu

Orgány školy

Na Škoda Auto Vysoké škole fungují následující správní a samosprávné orgány:

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

rektor Škoda Auto Vysoké školy, člen katedry ekonomie a práva, předseda rady pro vnitřní hodnocení, předseda akademické rady

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

člen katedry ekonomie a práva, místopředseda rady pro vnitřní hodnocení, člen akademické rady.

Dr. Jan Lachman

prorektor pro vědu a výzkum, člen Rady pro vnitřní hodnocení jan.lachman@savs.cz

Mgr. Petr Šulc

prorektor pro studijní záležitosti a řízení kvality, vedoucí katedry kvantitativních metod, člen rady pro vnitřní hodnocení, člen akademické rady

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP

vedoucí katedry řízení výroby, logistiky a kvality, člen rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady, člen Interní grantové komise, člen Ediční rady

Mgr. Lenka Stejskalová, MBA

prorektorka pro zahraniční vztahy, členka Rady pro vnitřní hodnocení, členka Akademické rady lenka.stejskalova@savs.cz

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

člen katedry financí a účetnictví, člen rady pro vnitřní hodnocení, člen akademické rady, člen Interní grantové komise

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

vedoucí katedry marketingu a managementu, ředitel MBA programu, člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady, člen Interní grantové komise, člen Ediční rady, vedoucí Katedry marketingu a managementu

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

členka katedry financí a účetnictví, členka Rady pro vnitřní hodnocení, členka Akademické rady, členka Interní grantové komise, členka Ediční rady

prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.

vedoucí katedry strojírenství a elektrotechniky, člen rady pro vnitřní hodnocení, člen akademické rady

Mgr. Pavel Neset, Ph.D.

vedoucí katedry ekonomie a práva, člen rady pro vnitřní hodnocení, předseda akademického senátu.

Miroslav Sak

člen Rady pro vnitřní hodnocení

Ing. Jan Kubíček, Ph.D.

člen rady pro vnitřní hodnocení

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

člen rady pro vnitřní hodnocení

prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

člen rady pro vnitřní hodnocení
Více informací

Mgr. Pavel Neset, Ph.D.

vedoucí katedry ekonomie a práva, člen rady pro vnitřní hodnocení, předseda akademického senátu.

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

členka akademického senátu

Ing. Martina Beránek, Ph.D.

členka akademického senátu

Ing. Martin Juhas

člen akademického senátu

Mgr. Petr Kasal

člen akademického senátu

Vlastimil Braun

místopředseda akademického senátu - student

Ema Hrubešová

člen akademického senátu - student

Miroslav Landa

člen akademického senátu - student

Petr Malák

člen akademického senátu - student

Kryštof Müller

člen Akademického senátu - student

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

předseda Rady pro vnitřní hodnocení, předseda Akademické rady pavel.mertlik@savs.cz

Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.

vedoucí katedry informatiky, člen akademické rady

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

členka akademického senátu

Ing. Josef Bradáč, Ph.D.

člen katedry strojírenství a elektrotechniky, člen rady pro vnitřní hodnocení, člen akademické rady

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

členka katedry financí a účetnictví, členka Rady pro vnitřní hodnocení, členka Akademické rady, členka Interní grantové komise, členka Ediční rady

prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.

vedoucí katedry strojírenství a elektrotechniky, člen rady pro vnitřní hodnocení, člen akademické rady

doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

předseda etické komise, člen katedry řízení výroby, logistiky a kvality, člen akademického senátu, člen Akademické rady,

Ing. Sandra Lacinová

kvestorka, členka Akademické rady sandra.lacinova@savs.cz

Dr. Jan Lachman

předseda Interní grantové komise, člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady.

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP

vedoucí katedry řízení výroby, logistiky a kvality, člen rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady, člen Interní grantové komise, člen Ediční rady

doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

vedoucí katedry řízení lidských zdrojů, člen akademické rady

doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.

členka katedry marketingu a managementu, členka Akademické rady

prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

člen katedry informatiky, člen akademické rady

Mgr. Lenka Stejskalová, MBA

prorektorka pro zahraniční vztahy, členka Rady pro vnitřní hodnocení, členka Akademické rady lenka.stejskalova@savs.cz

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

člen katedry financí a účetnictví, člen rady pro vnitřní hodnocení, člen akademické rady, člen Interní grantové komise

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

člen katedry ekonomie a práva, místopředseda rady pro vnitřní hodnocení, člen akademické rady.

doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D., D.E.A.

člen Katedry ekonomie a práva, člen Akademické rady

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

vedoucí katedry marketingu a managementu, ředitel MBA programu, člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady, člen Interní grantové komise, člen Ediční rady, vedoucí Katedry marketingu a managementu

Ing. Jan Frydrych

Škoda Auto a.s.

Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.

Deloitte

Ing. Martin Hrdlička, Ph.D., MBA

Škoda Auto a.s.

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.

Mendelu

doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Masarykova univerzita Brno

prof. Ing. Petr Louda, CSc.

Technická univerzita v Liberci

doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.

České vysoké učení technické v Praze

Mgr. Petr Rešl

Škoda Auto a.s.

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

předsedkyně disciplinární komise, členka akademické rady, členka akademického senátu jirina.boksova@savs.cz

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

členka katedry ekonomie a práva

Jakub Procházka

student, člen disciplinární komise

Ondřej Vajgl

student

Dr. Jan Lachman

předseda Interní grantové komise, člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady.

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

člen katedry ekonomie a práva, místopředseda rady pro vnitřní hodnocení, člen akademické rady.

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

členka katedry financí a účetnictví, členka Rady pro vnitřní hodnocení, členka Akademické rady, členka Interní grantové komise, členka Ediční rady

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP

vedoucí katedry řízení výroby, logistiky a kvality, člen rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady, člen Interní grantové komise, člen Ediční rady

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

člen katedry financí a účetnictví, člen rady pro vnitřní hodnocení, člen akademické rady, člen Interní grantové komise

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

vedoucí katedry marketingu a managementu, ředitel MBA programu, člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady, člen Interní grantové komise, člen Ediční rady, vedoucí Katedry marketingu a managementu

JUDr. David Kavan

předseda dozorčí rady

Maren Kabowski - Ciecior

Ing. Dana Němečková, MBA

Škoda Auto a.s.

Maren Gräf

Předsedkyně správní rady ŠAVŠ, členka představenstva Škoda Auto a.s.

Holger Peters

člen správní rady

Dipl.-Ing. Karsten Schnake

člen správní rady

Dr. Jan Lachman

předseda Interní grantové komise, člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady.

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

vedoucí katedry marketingu a managementu, ředitel MBA programu, člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady, člen Interní grantové komise, člen Ediční rady, vedoucí Katedry marketingu a managementu

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP

vedoucí katedry řízení výroby, logistiky a kvality, člen rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady, člen Interní grantové komise, člen Ediční rady

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

člen katedry financí a účetnictví, člen rady pro vnitřní hodnocení, člen akademické rady, člen Interní grantové komise

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

členka katedry financí a účetnictví, členka Rady pro vnitřní hodnocení, členka Akademické rady, členka Interní grantové komise, členka Ediční rady
Více informací

doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

předseda etické komise ŠAVŠ, člen katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Mgr. Gabriela Benáková

členka Etické komise ŠAVŠ, Právní záležitosti ŠAVŠ

Ing. Josef Horák, Ph.D.

člen etické komise ŠAVŠ, člen katedry financí a účetnictví

Ing. Lenka Rutterlová

členka Etické komise ŠAVŠ, specialistka controllingu, nákupu a treasury lenka.rutterlova@savs.cz +420 730 803 122

Ing. Hana Volfová, Ph.D.

členka etické komise ŠAVŠ, členka katedry marketingu a managementu, vedoucí oddělení marketingové komunikace hana.volfova@savs.cz +420 730 803 177

Mgr. Kristýna Heršálková, MPA

tajemnice Etické komise ŠAVŠ, specialistka oddělení pro výzkumnou a tvůrčí činnost kristyna.hersalkova@savs.cz +420 730 803 145