Menu

Orgány školy

Na ŠKODA AUTO Vysoké škole fungují následující správní a samosprávné orgány:

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

předseda Rady pro vnitřní hodnocení, předseda Akademické rady pavel.mertlik@savs.cz

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady

Ing. Josef Bradáč, Ph.D.

Člen Katedry strojírenství a elektrotechniky, člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Členka Katedry financí a účetnictví, členka Rady pro vnitřní hodnocení, členka Akademické rady, členka Interní grantové komise, členka Ediční rady

prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.

Vedoucí Katedry strojírenství a elektrotechniky, člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady

Dr. Jan Lachman

předseda Interní grantové komise, člen Akademické rady, člen Rady pro vnitřní hodnocení, jan.lachman@savs.cz

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP

Vedoucí Katedry řízení výroby, logistiky a kvality, člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady, člen Interní grantové komise, člen Ediční rady

Bc. Lukáš Paták

člen Rady pro vnitřní hodnocení - student

Mgr. Lenka Stejskalová, MBA

Prorektorka pro zahraniční vztahy, členka Rady pro vnitřní hodnocení, členka Akademické rady lenka.stejskalova@savs.cz

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Člen Katedry financí a účetnictví, člen Rady pro vnitřní hodnocení; člen Akademické rady, člen Interní grantové komise

Bc. Daniel Svoboda

člen Rady pro vnitřní hodnocení - student

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady, člen Interní grantové komise, člen Ediční rady, vedoucí Katedry marketingu a managementu

Mgr. Petr Šulc

Prorektor pro studijní záležitosti a řízení kvality petr.sulc@savs.cz
Více informací

Ing. Martina Beránek, Ph.D.

členka Akademického senátu

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

předsedkyně Disciplinární komise, členka Akademické rady, členka Akademického senátu, vedoucí Katedry financí a účetnictví

Ing. Martin Juhas

Člen Katedry informatiky, člen Akademického senátu

Mgr. Petr Kasal

Člen Katedry kvantitativních metod, člen Akademického senátu

Mgr. Pavel Neset, Ph.D.

člen Akademického senátu

Mgr. Emil Velinov, Ph.D.

člen Akademického senátu

Vlastimil Braun

Člen akademického senátu - student

Ema Hrubešová

Člen Akademického senátu - student

Miroslav Landa

Člen Akademického senátu - student

Petr Malák

Člen Akademického senátu - student

Kryštof Müller

Člen Akademického senátu - student

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

předseda Rady pro vnitřní hodnocení, předseda Akademické rady pavel.mertlik@savs.cz

Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.

Vedoucí katedry informatiky, člen Akademické rady

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

předsedkyně Disciplinární komise, členka Akademické rady, členka Akademického senátu, vedoucí Katedry financí a účetnictví

Ing. Josef Bradáč, Ph.D.

Člen Katedry strojírenství a elektrotechniky, člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Členka Katedry financí a účetnictví, členka Rady pro vnitřní hodnocení, členka Akademické rady, členka Interní grantové komise, členka Ediční rady

prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.

Vedoucí Katedry strojírenství a elektrotechniky, člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady

doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

předseda Etické komise, člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality, člen Akademického senátu, člen Akademické rady,

Ing. Sandra Lacinová

Kvestorka, členka Akademické rady sandra.lacinova@savs.cz

Dr. Jan Lachman

předseda Interní grantové komise, člen Akademické rady, člen Rady pro vnitřní hodnocení, jan.lachman@savs.cz

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP

Vedoucí Katedry řízení výroby, logistiky a kvality, člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady, člen Interní grantové komise, člen Ediční rady

doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Vedoucí Katedry řízení lidských zdrojů, člen Akademické rady

doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.

Členka Katedry marketingu a managementu, členka Akademického senátu, členka Akademické rady

prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

Člen Katedry informatiky, člen Akademické rady

Mgr. Lenka Stejskalová, MBA

Prorektorka pro zahraniční vztahy, členka Rady pro vnitřní hodnocení, členka Akademické rady lenka.stejskalova@savs.cz

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Člen Katedry financí a účetnictví, člen Rady pro vnitřní hodnocení; člen Akademické rady, člen Interní grantové komise

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady

doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D., D.E.A.

Člen Katedry ekonomie a práva, člen Akademické rady

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady, člen Interní grantové komise, člen Ediční rady, vedoucí Katedry marketingu a managementu

Mgr. Petr Šulc

Prorektor pro studijní záležitosti a řízení kvality petr.sulc@savs.cz

Ing. Jan Frydrych

ŠKODA AUTO a.s.

Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.

Deloitte

Ing. Martin Hrdlička, Ph.D., MBA

ŠKODA AUTO a.s.

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.

Mendelu

doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Masarykova univerzita Brno

prof. Ing. Petr Louda, CSc.

Technická univerzita v Liberci

doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.

České vysoké učení technické v Praze

Mgr. Petr Rešl

ŠKODA AUTO a.s.

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

předsedkyně Disciplinární komise, členka Akademické rady, členka Akademického senátu, vedoucí Katedry financí a účetnictví

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

Členka Katedry ekonomie a práva

Jakub Procházka

student

Ondřej Vajgl

student

Dr. Jan Lachman

předseda Interní grantové komise, člen Akademické rady, člen Rady pro vnitřní hodnocení, jan.lachman@savs.cz

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Členka Katedry financí a účetnictví, členka Rady pro vnitřní hodnocení, členka Akademické rady, členka Interní grantové komise, členka Ediční rady

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP

Vedoucí Katedry řízení výroby, logistiky a kvality, člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady, člen Interní grantové komise, člen Ediční rady

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Člen Katedry financí a účetnictví, člen Rady pro vnitřní hodnocení; člen Akademické rady, člen Interní grantové komise

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady, člen Interní grantové komise, člen Ediční rady, vedoucí Katedry marketingu a managementu

Maren Gräf

předsedkyně Správní rady

Dipl.-Vw. Christian Schenk

ŠKODA AUTO a.s.

Dipl.-Ing. Karsten Schnake

Člen Správní rady

JUDr. David Kavan

Předseda Dozorčí rady

Alois Kauer

Člen Dozorčí rady

Ing. Dana Němečková, MBA

ŠKODA AUTO a.s.

Dr. Jan Lachman

předseda Interní grantové komise, člen Akademické rady, člen Rady pro vnitřní hodnocení, jan.lachman@savs.cz

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady, člen Interní grantové komise, člen Ediční rady, vedoucí Katedry marketingu a managementu

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP

Vedoucí Katedry řízení výroby, logistiky a kvality, člen Rady pro vnitřní hodnocení, člen Akademické rady, člen Interní grantové komise, člen Ediční rady

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Člen Katedry financí a účetnictví, člen Rady pro vnitřní hodnocení; člen Akademické rady, člen Interní grantové komise

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Členka Katedry financí a účetnictví, členka Rady pro vnitřní hodnocení, členka Akademické rady, členka Interní grantové komise, členka Ediční rady
Více informací

doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

předseda Etické komise, člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality, člen Akademického senátu, člen Akademické rady,

Mgr. Gabriela Benáková

Členka Etické komise ŠAVŠ, Právní záležitosti ŠAVŠ

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Člen Etické komise ŠAVŠ, Člen Katedry financí a účetnictví

Ing. Lenka Rutterlová

Členka Etické komise ŠAVŠ, Specialistka controllingu, nákupu a treasury lenka.rutterlova@savs.cz +420 730 803 122

Ing. Hana Volfová, Ph.D.

Členka Etické komise ŠAVŠ, Členka Katedry marketingu a managementu

Mgr. Kristýna Heršálková

Tajemnice Etické komise ŠAVŠ, Specialistka oddělení pro výzkumnou a tvůrčí činnost kristyna.hersalkova@savs.cz +420 730 803 145