Menu

Orgány školy

Ing. Bohdan Wojnar

Předseda Správní rady

Dipl.-Ing. Karsten Schnake

Člen Správní rady

Dipl.-Kfm. Klaus-Dieter Schürmann

Člen Správní rady

JUDr. David Kavan

Předseda Dozorčí rady

Dipl.-Kffr. Anke Bujara

Člen Dozorčí rady

Ing. Josef Bradáč, Ph.D.

Člen Katedry strojírenství a elektrotechniky

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

Vedoucí Katedry financí a účetnictví

doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.

Členka Katedry marketingu a managementu

doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

Člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Ing. Martin Juhas

Člen Katedry informatiky

Mgr. Petr Kasal

Člen Katedry kvantitativních metod

Vlastimil Braun

Člen akademického senátu - student

Kristína Fajtlová

Člen akademického senátu - student

Ondřej Holík

Člen akademického senátu - student

Veronika Novotná

Člen akademického senátu - student

Andrea Štutzbartová

Člen akademického senátu - student

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

Rektor pavel.mertlik@savs.cz

Ing. Sandra Lacinová

Kvestorka sandra.lacinova@savs.cz

Mgr. Petr Šulc

Prorektor pro studijní záležitosti a řízení kvality petr.sulc@savs.cz

Dr. Jan Lachman

Prorektor pro vědu a výzkum jan.lachman@savs.cz

Mgr. Lenka Stejskalová, MBA

Prorektorka pro zahraniční vztahy lenka.stejskalova@savs.cz

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

Vedoucí Katedry financí a účetnictví

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Členka Katedry financí a účetnictví

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Člen Katedry financí a účetnictví

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

Člen Katedry ekonomie a práva

Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.

Vedoucí katedry informatiky

prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

Člen Katedry informatiky

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

Vedoucí katedry

doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.

Členka Katedry marketingu a managementu

doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Vedoucí Katedry řízení lidských zdrojů

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP

Vedoucí Katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.

Deloitte

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Jana Šrámová

ŠKODA AUTO a. s.

doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Masarykova univerzita Brno

prof. Ing. Petr Louda, CSc.

Technická univerzita v Liberci

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Mgr. Petr Rešl

ŠKODA AUTO a.s.

Ing. Martin Hrdlička, Ph.D., MBA

ŠKODA AUTO a.s.

doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.

České vysoké učení technické v Praze

Dr. Jan Lachman

Prorektor pro vědu a výzkum jan.lachman@savs.cz

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

Vedoucí katedry

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP

Vedoucí Katedry řízení výroby, logistiky a kvality

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Člen Katedry financí a účetnictví

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Členka Katedry financí a účetnictví
Více informací

doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

Člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Mgr. Pavel Neset, Ph.D

Vedoucí Katedry ekonomie a práva

Ing. Lenka Rutterlová

Specialistka controllingu, nákupu a treasury lenka.rutterlova@savs.cz +420 730 803 122

Mgr. Kristýna Heršálková

Specialista oddělení pro výzkumnou a tvůrčí činnost kristyna.hersalkova@savs.cz +420 730 803 145