Menu

Akademický senát

Akademický senát je jedním z akademických orgánů Škoda Auto Vysoké školy.

Členové akademické obce vysoké školy se mají možnost prostřednictvím senátu vyjadřovat ke všem významným dokumentům a opatřením týkajícím se činnosti vysoké školy. Akademický senát vysoké školy má vůči rektorovi poradní funkci. Rektor je povinen se návrhy a stanovisky senátu zabývat.

Senát má jedenáct členů volených z řad akademické obce, z toho nejméně pět členů z řad studentů.

Noví členové Akademického senátu

Akademici (abecedně)

 • Ing. Martina Beránek, Ph.D.
 • Doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
 • Ing. Martin Juhas
 • Mgr. Petr Kasal
 • Mgr. Petr Neset, Ph.D.
 • Mgr. Emil Velinov, Ph.D.

Studenti (abecedně)

 • Vlastimil Braun 
 • Ema Hrubešová
 • Miroslav Landa
 • Petr Malák
 • Kryštof Müller

Zápisy ze zasedání Akademického senátu 

Zápis z 1. zasedání Akademického senátu
Zápis ze zasedání Akademického senátu dne 15. 3. 2023,
Zápis ze zasedání Akademického senátu dne 18.10.2023

  Senátní emailová adresa: senat@is.savs.cz