Menu

Akademický senát

Akademický senát je jedním z akademických orgánů ŠKODA AUTO Vysoké školy.

Členové akademické obce vysoké školy se mají možnost prostřednictvím senátu vyjadřovat ke všem významným dokumentům a opatřením týkajícím se činnosti vysoké školy. Akademický senát vysoké školy má vůči rektorovi poradní funkci. Rektor je povinen se návrhy a stanovisky senátu zabývat.

Senát má jedenáct členů volených z řad akademické obce, z toho nejméně pět členů z řad studentů.