Menu

Projekty financované zahraničními poskytovateli

  1. Preliminary research of corporate logistics and supply chain resilience capabilities
  2. Promoting Digitalization and Active Citizenship in Teaching Bachelor and Master Courses

Jedná se o projekty financované ze zahraničních zdrojů, nejčastěji z rozpočtu Evropské unie (např. Operační programy, program Erasmus+, projekty European Research Area). U Operačních programů podmínky soutěže formuluje resort, který po schválení Evropskou komisí daný program administruje. U jiných programů, jako např. Erasmus+ nebo projektů ERA, vstupují čeští uchazeči do náročnějších podmínek mezinárodních soutěží, o to cennější je tyto zahraniční projekty získat.

 

Preliminary research of corporate logistics and supply chain resilience capabilities

Poskytovatel podpory:  Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur (BTHA)

Garant projektu: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.

Výše dotace: 2.637 EUR

Doba trvání projektu: 9–11 / 2022

    

Promoting Digitalization and Active Citizenship in Teaching Bachelor and Master Courses

Poskytovatel podpory: Norské fondy

Garant projektu: Mgr. Emil Velinov, Ph.D.

Výše dotace: 650.000 Kč

Doba trvání projektu: 2020-2022

      

Archiv