Menu

Projekty financované zahraničními poskytovateli

  1. Transfer of Equality, Diversity and Inclusion practices to emerging markets: Insights from German and Czech Automotive MNCs

Jedná se o projekty financované ze zahraničních zdrojů, nejčastěji z rozpočtu Evropské unie (např. Operační programy, program Erasmus+, projekty European Research Area). U Operačních programů podmínky soutěže formuluje resort, který po schválení Evropskou komisí daný program administruje. U jiných programů, jako např. Erasmus+ nebo projektů ERA, vstupují čeští uchazeči do náročnějších podmínek mezinárodních soutěží, o to cennější je tyto zahraniční projekty získat.

 

Transfer of Equality, Diversity and Inclusion practices to emerging markets: Insights from German and Czech Automotive MNCs

Poskytovatel podpory:  Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur (BTHA)

Garant projektu: Mgr. Emil Velinov, Ph.D.

Výše dotace: 1 814 EUR

Doba trvání projektu: 10-12 / 2023

     

Archiv