Menu

Projekty financované zahraničními poskytovateli

  1. Vývoj nového SW od společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o.; Prediktivní plánovací aplikace 4.0.
  2. Diversity, Equity and Inclusion practices in the German and Czech Automotive industry

Jedná se o projekty financované ze zahraničních zdrojů, nejčastěji z rozpočtu Evropské unie (např. Operační programy, program Erasmus+, projekty European Research Area). U Operačních programů podmínky soutěže formuluje resort, který po schválení Evropskou komisí daný program administruje. U jiných programů, jako např. Erasmus+ nebo projektů ERA, vstupují čeští uchazeči do náročnějších podmínek mezinárodních soutěží, o to cennější je tyto zahraniční projekty získat.

  

Vývoj nového SW od společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o.; Prediktivní plánovací aplikace 4.0.

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO)

Identifikace projektu: OP PIK

Hlavní příjemce projektu: DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Řešitel: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.

Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 5

Celková výše dotace na projekt: 3 575 577,46 Kč

Doba trvání projektu: 2018 - 2020

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvoření inovativní, univerzální a snadno nastavitelné aplikace pro efektivní operativní plánování a řízení výrobních procesů v reálném čase, založené na využití prediktivní simulace.

EU.jpg
šavš2.jpg

   

Diversity, Equity and Inclusion practices in the German and Czech Automotive industry

Doba trvání: 9 měsíců

Začátek řešení: 1/3/2021

Ukončení řešení projektu: 30/11/2021

Partneři:

DE / University of Regensburg

CZ / ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

Poskytovatel: BTHA, Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Rozpočet projektu: 4 990 EUR ( 130 500 CZK)

Řešitelé projektu (za ŠAVŠ): Mgr. Emil Velinov, Ph.D.