Menu

Projekty financované Interní Grantovou Agenturou (IGA)

Aktuálně řešené projekty:

1.      Využití umělé inteligence k řešení ekonomických, manažerských a technických problémů v automobilovém průmyslu

2.      Multidisciplinární přístupy k udržitelnosti hodnotového řetězce v Automotive

Projekty Interní Grantové Agentury (IGA) jsou financovány z podpory na Dlouhodobý Koncepční Rozvoj Výzkumné Organizace (DKRVO), poskytované Ministerstvem školství České Republiky. Jde o podporu kvalitních projektových záměrů, které posunují poznatky v oblastech vzdělávání, poskytovaném ŠKODA AUTO Vysokou školou. Výsledky projektů jsou publikovány v českých i zahraničních časopisech, indexovaných ve světových databázích Web of Science a SCOPUS, popř. vydávány formou odborných monografií.

Vyhlášení interní grantové soutěže pro rok 2022:

Rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy vyhlašuje výzvu v rámci interní grantové soutěže na projekty základního a aplikovaného výzkumu s předpokládaným počátkem řešení od 1. 2. 2022

   

  

thumbnail.jpg

     

Aktuálně řešené  projekty:

Využití umělé inteligence k řešení ekonomických, manažerských a technických problémů v automobilovém průmyslu

Vedoucí projektu: doc. Ing. Jiří David, Ph.D.

Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 8, 0

Doba řešení: 2021 - 2023

Rozpočet projektu: 585 000,- Kč

   

Multidisciplinární přístupy k udržitelnosti hodnotového řetězce v Automotive

Vedoucí projektu: Ing. Eva Jaderná, Ph.D.

Počet řešitelů (ŠVŠ, externí): 8, 0

Doba řešení: 2021 - 2022

Rozpočet projektu: 400 000,- Kč