Menu

Projekty financované Interní Grantovou Agenturou (IGA)

Aktuálně řešené projekty:

1.  Dopady úspěšného rozvoje elektromobility do daňového mixu ČR v kontextu politik EU

2. Aplikace inovativních trendů v sektoru automotive

Projekty Interní Grantové Agentury (IGA) jsou financovány z podpory na Dlouhodobý Koncepční Rozvoj Výzkumné Organizace (DKRVO), poskytované Ministerstvem školství České Republiky. Jde o podporu kvalitních projektových záměrů, které posunují poznatky v oblastech vzdělávání, poskytovaném Škoda Auto Vysokou školou. Výsledky projektů jsou publikovány v českých i zahraničních časopisech, indexovaných ve světových databázích Web of Science a SCOPUS, popř. vydávány formou odborných monografií.

Vyhlášení interní grantové soutěže:

Rektor Škoda Auto Vysoké školy vyhlašuje dnem 20. 10. 2023 výzvu v rámci interní grantové soutěže k podání projektů základního a aplikovaného výzkumu s předpokládaným počátkem řešení od 1. 2. 2024. Podané projektové žádosti budou zhodnoceny externími recenzenty a posouzeny Grantovou komisí ŠAVŠ. 

  

thumbnail.jpg

     

Aktuálně řešené  projekty:

    

Dopady úspěšného rozvoje elektromobility do daňového mixu ČR v kontextu politik EU

Vedoucí projektu: Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Počet řešitelů (ŠVŠ, externí): 2, 0

Doba řešení: 2022 - 2024

Rozpočet projektu: 900 000,- Kč

   

Aplikace inovativních trendů v sektoru automotive

Vedoucí projektu: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.

Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 5, 0

Doba řešení: 2024 - 2026

Rozpočet projektu: 810 000,- Kč

Archiv