Menu

Projekty financované Interní Grantovou Agenturou (IGA)

Aktuálně řešené projekty:

1.  Využití umělé inteligence k řešení ekonomických, manažerských a technických problémů v automobilovém průmyslu

2.  Dopady úspěšného rozvoje elektromobility do daňového mixu ČR v kontextu politik EU

3.  Zkoumání rolí a manažerských praktik vrcholového managementu v digitální transformaci automobilek v ČR

Projekty Interní Grantové Agentury (IGA) jsou financovány z podpory na Dlouhodobý Koncepční Rozvoj Výzkumné Organizace (DKRVO), poskytované Ministerstvem školství České Republiky. Jde o podporu kvalitních projektových záměrů, které posunují poznatky v oblastech vzdělávání, poskytovaném Škoda Auto Vysokou školou. Výsledky projektů jsou publikovány v českých i zahraničních časopisech, indexovaných ve světových databázích Web of Science a SCOPUS, popř. vydávány formou odborných monografií.

Vyhlášení interní grantové soutěže:

Rektor Škoda Auto Vysoké školy vyhlásil dnem 1. 11. 2022 výzvu v rámci interní grantové soutěže k podání projektů základního a aplikovaného výzkumu s předpokládaným počátkem řešení od 1. 2. 2023. Podané projektové žádosti byly posouzeny externími recenzenty a posouzeny Grantovou komisí ŠAVŠ. Vyhlášení interní grantové soutěže pro rok 2024 proběhne po rozhodnutí rektora na podzim roku 2023.

  

thumbnail.jpg

     

Aktuálně řešené  projekty:

Využití umělé inteligence k řešení ekonomických, manažerských a technických problémů v automobilovém průmyslu

Vedoucí projektu: doc. Ing. Jiří David, Ph.D.

Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 8, 0

Doba řešení: 2021 - 2023

Rozpočet projektu: 585 000,- Kč

 

Dopady úspěšného rozvoje elektromobility do daňového mixu ČR v kontextu politik EU

Vedoucí projektu: Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Počet řešitelů (ŠVŠ, externí): 2, 0

Doba řešení: 2022 - 2024

Rozpočet projektu: 900 000,- Kč

 

Zkoumání rolí a manažerských praktik vrcholového managementu v digitální transformaci automobilek v ČR

Vedoucí projektu: Mgr. Emil Velinov, Ph.D.

Počet řešitelů (ŠVŠ, externí): 5, 0

Doba řešení: 2023 - 2024

Rozpočet projektu: 600 000 ,- Kč

Archiv