Menu

Archiv projektů IGA

Multidisciplinární přístupy k udržitelnosti hodnotového řetězce v Automotive (2021 - 2022)

Multidisciplinární přístupy k udržitelnosti hodnotového řetězce v Automotive

  

Vedoucí projektu: Ing. Eva Jaderná, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ/externí): 8/0
Doba řešení: 2021 - 2022
Rozpočet projektu: 396 355,- Kč

  

Ing. Eva Jaderná, Ph.D.

zástupkyně vedoucího katedry marketingu a managementu