Menu

Projekty financované poskytovateli v rámci státního rozpočtu ČR

  1. VRTOUCH | Modulární vrtná souprava pro aplikace v prostorově omezených prostředích s ekologicky šetrným pohonem
  2. NCK pro průmyslový 3D tisk
  3. Návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive

Projekty spadající do této kategorie jsou financované poskytovateli jako je Grantová agentura České republiky (GAČR), Technologická agentura České republiky (TAČR) nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), kteří mají vlastní rozpočtovou kapitolu ve státním rozpočtu ČR. Dalšími poskytovateli jsou např. MPO, MK, případně kraje. Jedná se buď o projekty, u kterých si cíle a způsob řešení stanoví navrhovatel sám (typicky GAČR) nebo častěji o projekty, u kterých cíle řešení formuluje poskytovatel.

     

VRTOUCH | Modulární vrtná souprava pro aplikace v prostorově omezených prostředích s ekologicky šetrným pohonem

Identifikace projektu:
TA ČR TREND (FW06010555)

Konsorcium:
JaNo, s.r.o., TERAMED, s.r.o., ŠAVŠ

Doba řešení:
2023–2025

Hlavní řešitel za ŠAVŠ:
prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph. D.

Rozpočet projektu (2023–2025):
2 959 tis. Kč

Popis projektu:
Hlavním cílem projektu je vyvinout a zkonstruovat funkční vzorek vrtné soupravy pro vrtání jádrových průzkumných vrtů ve stísněných a nesnadno přístupných prostorách. Souprava bude poháněná ekologicky šetrným pohonem a bude sloužit k hloubení vrtů především pro geotechnický průzkum pomocí technologie jádrového vrtání. Druhým cílem je vybavit vrtnou soupravu mechatronickými prvky a digitálními technologiemi v souladu s potřebami iniciativy Průmysl 4.0 respektive Stavebnictví 4.0. Smyslem projektu je uvést na trh nový výrobek s vysokou přidanou hodnotou, který bude zařazen do výrobního portfolia firmy JaNo.  

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Programu TREND.

Program TREND.png
images_741_image_savs.jpg_560x270.webp

NCK pro průmyslový 3D tisk

Poskytovatel podpory:
Technologická agentura České republiky (TAČR)  

Identifikace projektu:
TA ČR NCK (TN02000033)

Konsorcium:
TUL, ŠA a.s., Entry Engineering s.r.o., Prusa Polymers a.s., Narran s.r.o., Červenka Consulting s.r.o., ŠAVŠ, VUT-CEITEC, Siemens s.r.o., VŠCHT-FCHT, ČVUT-KÚ, ORLEN UniCRE a.s., Krajská nemocnice Liberec a.s., Dřevoplast Ludvík s.r.o., Azu design s.r.o., Clean-air s.r.o., Brainhot Technologies s.r.o., ARIES a.s., Meretech s.r.o., ProSpon, spol. s.r.o., Scoolpt s.r.o., GZR plast s.r.o., Electroforming s.r.o., TriLAB Group s.r.o., Prusa Development a.s., IQS nano s.r.o.

Doba řešení:
2023–2028

Hlavní řešitel za ŠAVŠ:
prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.

Rozpočet projektu (20232028):
10 502 tis. Kč 

Popis projektu:
Hlavním cílem projektu, který bude realizován v letech 2023 až 2028, je zvýšit potenciál aditivních technologií pomocí efektivního a ekologického využití surovin či energií, vývoje materiálů se specifickými vlastnostmi a vzniku nových výrobků, návrhu vhodných technologií a využití digitalizace umožňující vysokou míru optimalizace.
Do projektu bude zapojeno nejméně 26 partnerů, kteří budou zpracovávat dílčí projekty, jejichž výsledkem bude minimálně 80 výstupů aplikovaného výzkumu s vysokým realizačním potenciálem. Vedlejším cílem je vytvoření platformy využívající multiplikační efekt mezioborového propojení výzkumných organizací a průmyslových lídrů se sdíleným know-how, která napomůže dlouhodobému a udržitelnému rozvoji aditivních technologií v České republice, a zvýší tak její konkurenceschopnost.

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence.

TA ČR NCK.png
images_741_image_savs.jpg_560x270.webp

Návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive

Poskytovatel podpory:
Technologická agentura České republiky (TAČR)

Identifikace projektu: 
TAČR BETA 2 (TITSMPO116)

Konsorcium:
VŠB-TUO, ŠAVŠ

Doba řešení:
2022–2024

Hlavní řešitel za ŠAVŠ:
doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.

Počet řešitelů (ŠAVŠ; externí):
10; 5

Rozpočet projektu (2022–2024): 
2 765 tis. Kč

Popis projektu:
Projekt „Návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive“ bude řešit multidisciplinární tým odborníků z obou univerzit. Součástí řešení bude také analýza nabídky vysokoškolského vzdělávání v oblasti automotive v ČR. Důležitým cílem výzkumu bude návrh inovací stávajících studijních programů technických fakult vysokých škol za účelem zajištění souladu potřeb sektoru automotive a vládních strategií pro průmysl a obchod a pro oblast terciárního vzdělávání. Na základě studie budou stanoveny směry rozvoje stávajících studijních programů a vytipovány náměty pro nové perspektivní programy, které by měly být v souladu s technickým a technologickým vývojem v oblasti automobilového průmyslu.

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu BETA2.

LOGLINK_BETA2_R.png
šavš.jpg

     

     

Archiv