Menu

Archiv projektů financovaných SR ČR

1. Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, 2018–2021

Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

   

Webové stránky projektu:

Poskytovatel podpory:
Technologická agentura České republiky (TAČR)

Identifikace projektu: 
TAČR ÉTA (TL01000147)

Hlavní řešitel za ŠAVŠ: 
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 
6, 0

Rozpočet projektu (2018 - 2021): 
5 305 621 Kč

Popis projektu:
Strategický rámec ČR 2030 hovoří o nezbytnosti připravit digitalizaci ekonomiky, což generuje řadu výhod, ale i hrozeb. Cílem projektu TAČR je poskytnout vládě České republiky efektivní řešení pro implementaci e-Government v podmínkách ČR tak, že budou díky tomuto projektu identifikovány jak hrozby, tak i správné metodické postupy. Aplikačními garanty projektu jsou Ministerstvo vnitra ČR a Úřad vlády ČR, který má eminentní zájem na posun české státní správy kvalitativně v souladu s ostatními členskými státy EU. 

Projekt č. TL01000147 „Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky“ je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

 Jedním z dílčích výstupů projektu je i publikace "Digitální Česko v digitální Evropě", více o této evaluační studii zde.

Výsledky výzkumného šetření, realizovaného v rámci druhého roku projektu, byly představeny na workshopu (01/2020) - vice informací naleznete v tiskové zprávě: 

Tiskova_zprava_workshop.pdf
tačr.jpg
šavš.jpg