Menu

Projekty studentské grantové soutěže

Aktuálně řešené projekty:

  1. Udržitelnost v praxi retailových společností a v chování českých spotřebitelů
  2. Analýza vybraných dopadů poplatků za nadlimitní emise CO2 na podnikové a národní hospodářství
  3. Diverzita a inkluze u firem v automobilovém sektoru na území České republiky

Jsou projekty financované z prostředků, které MŠMT přiděluje výzkumným organizacím na podporu specifického výzkumu na vysokých školách, na základě splnění určitých kvantifikovatelných kritérií (jejichž součástí jsou i počty studentů a absolventů v doktorských studijních programech a počet absolventů magisterských studijních programů). Součástí řešitelského týmu jsou vždy studující magisterského či doktorského stupně studia (pokud jej vysoká škola nabízí). Podmínky soutěže v tomto případě formuluje příjemce, tj. vysoká škola.

  

Udržitelnost v praxi retailových společností a v chování českých spotřebitelů

Vedoucí projektu: Ing. Eva Jaderná, Ph.D. 

Počet řešitelů (akademici/studující): 3/ 4

Doba řešení: 2020-2021

Rozpočet projektu: 218 000 Kč
Projekt je podporován z prostředků poskytnutých MŠMT.

    

Analýza vybraných dopadů poplatků za nadlimitní emise CO2 na podnikové a národní hospodářství

Vedoucí projektu: doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Počet řešitelů (akademici/studující): 4/ 5

Doba řešení: 2020-2021

Rozpočet projektu: 88 000 Kč 
Projekt je podporován z interních prostředků ŠAVŠ. 

    

Diverzita a inkluze u firem v automobilovém sektoru na území České republiky

Vedoucí projektu: Mgr. Emil Velinov, Ph.D. 

Počet řešitelů (akademici/studující): 3/ 4

Doba řešení: 2021-2022

Rozpočet projektu: 255 600 Kč
Projekt je podporován z prostředků poskytnutých MŠMT.