Menu

Projekty studentské grantové soutěže

Aktuálně řešené projekty:

  1. 3D tisk a marketing
  2. Příprava týmu pro FORMULA STUDENT Škoda Auto Vysoké školy

Studentská grantová soutěž (SGS)

  • Součástí řešitelského týmu jsou vždy studující magisterského či doktorského stupně studia (pokud jej vysoká škola nabízí).
  • Návrh projektu podává akademický pracovník ŠAVŠ.
  • Jde o projekty financované z prostředků, které MŠMT přiděluje výzkumným organizacím na podporu specifického vysokoškolského výzkumu na vysokých školách, na základě splnění určitých kvantifikovatelných kritérií (jejichž součástí jsou i počty studentů a absolventů v doktorských studijních programech a počet absolventů magisterských studijních programů).
  •  Podmínky soutěže v tomto případě formuluje příjemce, tj. vysoká škola.

   

Vyhlášení studentské grantové soutěže

Cílem Studentské grantové soutěže Škoda Auto Vysoké školy je podpora vědeckých projektů studujících magisterského studijního programu, které souvisí s jejich vzděláváním. Podpořeny mohou být i projekty na organizaci studentské vědecké konference, konané k publikaci výsledků studentských vědeckých projektů na Škoda Auto Vysoké škole. 

  • Předseda Grantové komise Škoda Auto Vysoké Školy o.p.s. vyhlásil se souhlasem rektora školy dnem 20. 10. 2023 STUDENTSKOU GRANTOVOU SOUTĚŽ pro rok 2024.

Soutěž se řídí zveřejněnými Zásadami studentské grantové soutěže ŠAVŠ.
Soutěžní skončila dnem 15. 12. 2023. Vyplněnou a podepsanou grantovou přihlášku odevzdali navrhovatelé pracovnici Oddělení pro vědeckou a tvůrčí činnost, Ing. Ladě Honzákové, která zajišťuje administraci projektů Studentské grantové soutěže na Škoda Auto Vysoké škole. Úspěšné projekty vybrané k řešení v roce 2024 jsou zveřejněny níže. 

SGS pro rok 2025 bude vypsána na podzim roku 2024.

ŠAVŠ_1_pro profil_vysokeskoly.eu.jpg

   

Důležité dokumenty

        

Aktuálně řešené projekty

3D tisk a marketing

Vedoucí projektu: Ing. Iveta Němečková, Ph.D.

Počet řešitelů (akademici/studující): 1/2

Doba řešení: 2024

Rozpočet projektu: 107 260,-  Kč
Projekt je podporován z prostředků poskytnutých MŠMT.

    

Příprava týmu pro FORMULA STUDENT Škoda Auto Vysoké školy

Vedoucí projektu: doc. Ing. Jiří David, Ph.D.

Počet řešitelů (akademici/studující): 3/ 6

Doba řešení: 2024-2025

Rozpočet projektu: 450 000,-  Kč
Projekt je podporován z prostředků poskytnutých MŠMT.

   

Archiv