Menu

Projekty studentské grantové soutěže

Aktuálně řešené projekty:

  1. Udržitelná doprava, bydlení a výživa očima českých spotřebitelů

Jde o projekty financované z prostředků, které MŠMT přiděluje výzkumným organizacím na podporu specifického vysokoškolského výzkumu na vysokých školách, na základě splnění určitých kvantifikovatelných kritérií (jejichž součástí jsou i počty studentů a absolventů v doktorských studijních programech a počet absolventů magisterských studijních programů). Součástí řešitelského týmu jsou vždy studující magisterského či doktorského stupně studia (pokud jej vysoká škola nabízí). Podmínky soutěže v tomto případě formuluje příjemce, tj. vysoká škola.

   

Vyhlášení studentské grantové soutěže:

Cílem Studentské grantové soutěže Škoda Auto Vysoké školy je podpora vědeckých projektů studujících magisterského studijního programu, které souvisí s jejich vzděláváním. Podpořeny mohou být i projty na organizaci studentské vědecké konference, konané k publikaci výsledků studentských vědeckých projektů na Škoda Auto Vysoké škole.

 Studentská grantová soutěž je vyhlašována každoročně, pravidelně na podzim daného roku pro rok příští. 

Soutěž se řídí zveřejněnými Zásadami Studentské grantové soutěže ŠAVŠ. Soutěžní lhůta začíná dnem vyhlášení a končí určeným dnem ukončení podávání projektů do soutěže. Vyplněnou grantovou přihlášku odevzdají navrhovatelé pracovnici Oddělení pro vědeckou a tvůrčí činnost, Ing. Ladě Honzákové, která zajišťuje administraci projektů Studentské grantové soutěže na Škoda Auto Vysoké škole. 

ŠAVŠ_1_pro profil_vysokeskoly.eu.jpg

      

Podrobnosti o projektech: 

Udržitelná doprava, bydlení a výživa očima českých spotřebitelů

Vedoucí projektu: Ing. Eva Jaderná, Ph.D.

Počet řešitelů (akademici/studující): 3/ 4

Doba řešení: 2022-2023

Rozpočet projektu: 516 183 Kč
Projekt je podporován z prostředků poskytnutých MŠMT.

   

Archiv