Menu

Archiv projektů SVV

Udržitelná doprava, bydlení a výživa očima českých spotřebitelů
(2022-2023)

Diverzita a inkluze u firem v automobilovém sektoru na území České republiky (2021 - 2022)

Udržitelnost v praxi retailových společností a v chování českých spotřebitelů (2020 - 2021)

Analýza vybraných dopadů poplatků za nadlimitní emise CO2 na podnikové a národní hospodářství (2020-2021)

Faktory ovlivňující motivaci zaměstnanců cizinců k integraci v České republice (2019 - 2020)

Zelený produkt automobilek a jeho vnímání různými generacemi českých spotřebitelů (2018 - 2019)

Vnímání zeleného marketingu mladou generací s aplikací na automobilový trh (2016 - 2017)

Analýza porušení předpokladu trvání podniku v dohledné budoucnosti (going concern) v účetních uzávěrkách podnikatelských subjektů v ČR (2015 - 2017)

Návrh koncepce systémového řešení implementace Sustainable Supply Chain Management (SSCM) inovací v tržních podmínkách 21. století (2015 - 2017)

Návrh Green Logistics Balanced Scorecard pro oblast automobilového průmyslu (2014 - 2016)

    

Udržitelná doprava, bydlení a výživa očima českých spotřebitelů

  

Vedoucí projektu: Ing. Eva Jaderná, Ph.D.  
Počet řešitelů (akademici/studující): 3/5 
Doba řešení: 2022-2023  
Rozpočet projektu: 516 183 Kč
Projekt byl podpořen z prostředků poskytnutých MŠMT.

  

Ing. Eva Jaderná, Ph.D.

zástupkyně vedoucího katedry marketingu a managementu

  

Diverzita a inkluze u firem v automobilovém sektoru na území České republiky

    

Vedoucí projektu: Mgr. Emil Velinov, Ph.D.
Počet řešitelů (akademici/studující): 3/4
Doba řešení: 2021 - 2022
Rozpočet projektu: 300 149 Kč 
Projekt byl podpořen z prostředků SVV poskytnutých MŠMT.    

   

Mgr. Emil Velinov, Ph.D.

člen katedry marketingu a managementu

   

Udržitelnost v praxi retailových společností a v chování českých spotřebitelů

   

Vedoucí projektu: Ing. Eva Jaderná, Ph.D.
Počet řešitelů (akademici/studující): 3/4
Doba řešení:
 2020 - 2021
Rozpočet projektu: 300 149 Kč 
Projekt byl podpořen z prostředků SVV poskytnutých MŠMT.      

   

Ing. Eva Jaderná, Ph.D.

zástupkyně vedoucího katedry marketingu a managementu

       

Analýza vybraných dopadů poplatků za nadlimitní emise CO2 na podnikové a národní hospodářství

   

Vedoucí projektu: doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Počet řešitelů (akademici/studující): 3/5
Doba řešení: 2020 - 20221
Rozpočet projektu: 82 505 Kč 
Projekt byl podpořen z interních prostředků ŠAVŠ. 

   

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

členka katedry financí a účetnictví

       

Faktory ovlivňující motivaci zaměstnanců cizinců k integraci v České republice

   

Vedoucí projektu: Mgr. Eva Švejdarová, MBA, M.A., Ph.D.
Počet řešitelů (akademici/studující): 1/3
Doba řešení: 2019 - 2020
Rozpočet projektu: 228 133 Kč 
Projekt byl podpořen z prostředků SVV poskytnutých MŠMT.      

   

Mgr. Eva Švejdarová, MBA, M.A., Ph.D.

členka katedry řízení lidských zdrojů

       

Zelený produkt automobilek a jeho vnímání různými generacemi českých spotřebitelů

   

Vedoucí projektu: Ing. Eva Jaderná, Ph.D.
Počet řešitelů (akademici/studující): 2/4
Doba řešení: 2018 - 2019
Rozpočet projektu: 451 197 Kč 
Projekt byl podpořen z prostředků SVV poskytnutých MŠMT.      

   

Ing. Eva Jaderná, Ph.D.

zástupkyně vedoucího katedry marketingu a managementu

       

Vnímání zeleného marketingu mladou generací s aplikací na automobilový trh

   

Vedoucí projektu: doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.
Počet řešitelů (akademici/studující): 3/4
Doba řešení: 2016 - 2017
Rozpočet projektu: 144 468 Kč 
Projekt byl podpořen z interních prostředků ŠAVŠ.      

   

doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.

členka katedry marketingu a managementu

       

Analýza porušení předpokladu trvání podniku v dohledné budoucnosti (going concern) v účetních uzávěrkách podnikatelských subjektů v ČR

   

Vedoucí projektu: doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Počet řešitelů (akademici/studující): 2/3
Doba řešení: 2015 - 2017
Rozpočet projektu: 286 641 Kč 
Projekt byl podpořen z prostředků SVV poskytnutých  MŠMT.

   

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

vedoucí katedry financí a účetnictví

       

Návrh koncepce systémového řešení implementace Sustainable Supply Chain Management (SSCM) inovací v tržních podmínkách 21. století

   

Vedoucí projektu: Ing. David Homan, Ph.D.
Počet řešitelů (akademici/studující): 5/5
Doba řešení: 2015 - 2017
Rozpočet projektu: 348 252 Kč 
Projekt byl podpořen z prostředků SVV poskytnutých  MŠMT.

   

Ing. David Holman, Ph.D.

člen katedry řízení výroby, logistiky a kvality

       

Návrh Green Logistics Balanced Scorecard pro oblast automobilového průmyslu

   

Vedoucí projektu: Ing. David Staš, Ph.D.
Počet řešitelů (akademici/studující): 1/3
Doba řešení: 2014 - 2016
Rozpočet projektu: 207 666 Kč 
Projekt byl podpořen z interních prostředků ŠAVŠ.

   

Ing. David Staš, Ph.D.

člen katedry řízení výroby, logistiky a kvality