Menu
všechny programy
Studijní program Ekonomika a management

Logistika a management kvality

Titul

Bc.

Forma studia

prezenční i kombinované

Délka

3,5 roku (7 semestrů)

Jazyk

český nebo anglický

Místo

Mladá Boleslav

Praxe

1 semestr

Platnost akreditace

14. 07. 2028/akreditováno ACBSP

Základní informace o studiu

Specializace Logistika a management je součástí studijního programu Ekonomika a management.Specializace propojuje nejnovější trendy v oblasti managementu nákupu, výroby, logistiky a kvality se zvláštním důrazem na automobilový průmysl.
Podnětem pro vznik specializace byly konkrétní požadavky předních českých výrobců automobilového průmyslu v čele se společností ŠKODA AUTO a.s. Díky rozsáhlé spolupráci se společností ŠKODA AUTO a.s. se tak studenti seznámí s řešeními, která získala evropské uznání: logistický systém ŠKODA AUTO a.s., oceněný jako nejlepší evropský logistický projekt roku nebo závod ve Vrchlabí, který získal mezinárodní ocenění továrna roku.
Kvalitní akademický sbor školy realizuje nejenom výukovou a vědeckovýzkumnou činnost, ale řeší také řadu praktických projektů pro přední světové průmyslové společnosti a působí jako auditoři a znalci. Talentovaní studenti pak mají možnost se na řešení vědeckovýzkumných projektů a projektů pro přední průmyslové výrobce v České republice sami podílet.

Standardem je výuka formou manažerských her, navíc je možné absolvovat specializované předměty, vyučované v Lean centru, novém tréninkovém komplexu společnosti ŠKODA AUTO a.s.
Kromě zvaných přednášek expertů z praxe si v oborových předmětech studenti mohou zvolit také čtyři předměty, ve kterých představí management nákupu, výroby, logistiky a kvality přímo manažeři ze společnosti ŠKODA AUTO a.s.

V rámci studia je rovněž možné získat certifikát Evropské logistické asociace cEJLog nebo odborný certifikát Logistický management pod záštitou České logistické asociace.

Do pátého semestru studia je k zvýšení uplatnitelnosti absolventů zařazena povinná praxe studentů. Pro povinné praxe si studenti nejčastěji volí společnost ŠKODA AUTO, jiné partnerské společnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy či zahraniční podniky, především v rámci koncernu Volkswagen, do kterých vyjíždí za podpory programu Erasmus+.

Studenti mohou v rámci programu Erasmus strávit také semestr či dva na některé z více než šedesáti partnerských univerzit školy. ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé projekty mimo Erasmus a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako Čína, Indie, Jižní Korea či USA.

Absolventi specializace si mohou své znalosti a dovednosti dále prohloubit v rámci navazující magisterské specializace Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců. Vzhledem k rozšířenému a komplexnímu společnému základu všech bakalářských specializací je student připraven ke studiu také ostatních magisterských specializací, které škola nabízí.

Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Profil absolventa

Absolvent specializace Logistika a management kvality je vybaven nejenom hlubokými znalostmi managementu a technologií nákupu, výroby, logistiky a kvality, ale i praktickými dovednostmi a zkušenostmi, které získává v průběhu výuky, tvorby bakalářské práce, ale zejména povinné podnikové praxe. Pro praxi si nejčastěji volí společnost ŠKODA AUTO a.s., jiné partnerské společnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy či zahraniční podniky, především v rámci koncernu Volkswagen, do kterých vyjíždí za podpory programu Erasmus +.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění jako specialisté a manažeři odborných útvarů zejména pro automobilový, elektrotechnický a strojírenský průmysl.

Absolventi pracují na pozicích, jako jsou:
specialista nákupu; specialista logistiky, skladování a dopravy; specialista/manažer výroby; specialista distribuce; projektový manažer a dalších.

Přihlášení ke studiu

Přihlásit se