Menu
Studijní program Ekonomika a management

Logistika a management kvality

Bakalářské programy a specializace
Titul
Bc.
Forma studia
prezenční i kombinovaná
Délka
3,5 roku (7 semestrů)
Jazyk
český nebo anglický
Místo
Mladá Boleslav
Praxe
1 semestr

Základní informace o studiu

Zajímají Vás nejnovější trendy v oblasti managementu nákupu, výroby, logistiky a kvality se zvláštním důrazem na automobilový průmysl?  Zvolte si ke studiu na naší škole specializaci Logistika a management kvality, ve které se seznámíte s předměty jako logistika podniku, výrobní management nebo management kvality. Tato specializace je navíc opravdu těsně propojená s praxí a na všech projektech propojených s praxí pracují i sami studenti.

Výuka je vedená atraktivní formou za využití interaktivních manažerských her, specializovaného software, rozšířené reality, přednášek odborníků z praxe a exkurzí. Praktické dovednosti získáte i ve špičkově vybavené výrobně-logistické laboratoři a jako bonus od nás obdržíte mezinárodně uznávaný certifikát Evropské logistické asociace. 

Jako absolventi se uplatníte na pozicích úspěšných manažerů a koordinátorů v logistice, výrobě nebo kvalitě, v podnicích zejména z automobilového, elektrotechnického a strojírenského průmyslu nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Pozice:

  • koordinátor/manažer nákupu
  • koordinátor/manažer kvality  
  • koordinátor/manažer výroby
  • koordinátor/manažer logistiky, skladování a dopravy
  • projektový manažer

Profil absolventa

Specializace Logistika a management kvality je součástí studijního programu Ekonomika a management. Specializace propojuje nejnovější trendy v oblasti managementu nákupu, výroby, logistiky a kvality se zvláštním důrazem na automobilový průmysl.

Podnětem pro vznik specializace byly konkrétní požadavky předních českých výrobců automobilového průmyslu v čele se společností Škoda Auto a.s. Díky rozsáhlé spolupráci se společností Škoda Auto a.s. se tak studenti seznámí se špičkovými řešeními v daných oblastech.

Kvalitní akademický sbor vysoké školy realizuje nejen výukovou a vědeckovýzkumnou činnost, ale řeší také řadu praktických projektů pro přední světové průmyslové společnosti. Talentovaní studenti pak mají možnost se na řešení těchto projektů sami podílet. Výsledkem je řada předních umístění našich studentů v mezinárodních a národních studentských soutěžích.

Standardem je výuka formou manažerských her, špičkového software, rozšířené reality, exkurzí ve společnosti Škoda  Auto a.s. a u dalších průmyslových partnerů. Studenti vysoce oceňují zvané přednášky předních evropských odborníků a manažerů nebo výuku realizovanou ve spolupráci se zahraničními univerzitami a průmyslovými podniky. Praktické dovednosti si studenti osvojují v nové výrobně-logistické laboratoři zaměřené např. na metody a nástroje štíhlé výroby a logistiky nebo projektování a konstruování logistických trubkových systémů. V rámci studia si mohou studenti zvolit také čtyři předměty, ve kterých představí management nákupu, výroby, logistiky a kvality přímo manažeři ze společnosti Škoda  Auto a.s.

Kromě diplomu mohou studenti získat certifikát Evropské logistické asociace Candidate European Junior Logistician  (cEJLog) nebo odborné certifikáty Logistický management I a Logistický management II pod záštitou České logistické asociace.

Do pátého semestru studia je k zvýšení uplatnitelnosti absolventů zařazena povinná praxe studentů. Pro povinné praxe si studenti nejčastěji volí společnost Škoda Auto a.s., jiné partnerské společnosti Škoda Auto Vysoké školy či zahraniční podniky, především v rámci koncernu Volkswagen, do kterých vyjíždí za podpory programu Erasmus+.

Studenti mohou v rámci programu Erasmus+ strávit také semestr či dva na některé z více než šedesáti partnerských univerzit školy. Škoda Auto Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé projekty mimo Erasmus+, a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako Čína, Indie, Jižní Korea či USA.

Absolventi specializace si mohou své znalosti a dovednosti dále prohloubit v rámci navazující magisterské specializace Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců a nákupu.  Vzhledem k rozšířenému a komplexnímu společnému základu všech bakalářských specializací je student připraven ke studiu také ostatních magisterských specializací, které škola nabízí.

Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.
Absolvent specializace Logistika a management kvality je vybaven nejen hlubokými znalostmi managementu a technologií nákupu, výroby, logistiky a kvality, ale i praktickými dovednostmi a zkušenostmi, které získává v průběhu výuky a zpracování bakalářské práce, ale zejména v rámci povinné odborné praxe. Pro praxi si studenti nejčastěji volí společnost Škoda Auto a.s., jiné partnerské společnosti Škoda Auto Vysoké školy či zahraniční podniky, především v rámci koncernu Volkswagen, do kterých vyjíždějí za podpory programu Erasmus+.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění jako specialisté a manažeři odborných útvarů zejména pro automobilový, elektrotechnický a strojírenský průmysl.

Absolventi pracují na pozicích jako jsou:

specialista/manažer nákupu; specialista/manažer logistiky, skladování a dopravy; specialista/manažer výroby; specialista/manažer kvality; projektový manažer.