Menu
všechny programy
Studijní program Ekonomika a management

Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců a nákupu

Titul

Ing.

Forma studia

prezenční i kombinované

Délka

2 roky

Jazyk

český nebo anglický

Místo

Mladá Boleslav

Platnost akreditace

8/2028/akreditováno ACBSP

Základní informace o studiu

Specializace Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců a nákupu je součástí studijního programu Ekonomika a management. Propojuje nenovější trendy v oblasti managementu nákupu, výroby, logistiky a kvality se zvláštním důrazem na automobilový průmysl.

Podnětem pro vznik specializace byly konkrétní požadavky předních českých výrobců automobilového průmyslu v čele se společností Škoda Auto a.s. Díky rozsáhlé spolupráci se společností Škoda Auto a.s. se tak studenti seznámí se špičkovými řešeními v daných oblastech.

Kvalitní akademický sbor vysoké školy realizuje nejen výukovou a vědeckovýzkumnou činnost, ale řeší také řadu praktických projektů pro přední světové průmyslové společnosti. Talentovaní studenti pak mají možnost se na řešení těchto projektů sami podílet. Výsledkem je řada přednách umístění našich studentů v mezinárodních a národních studentských soutěžích.

Standardem je výuka formou manažerských her, špičkového software, rozšířené reality, exkurzí ve společnosti Škoda Auto a.s. a u dalších průmyslových partnerů. Studenti vysoce oceňují zvané přednášky předních evropských odborníků a manažerů nebo výuku realizovanou ve spolupráci se zahraničními univerzitami a průmyslovými podniky.

Praktické dovednosti si studenti osvojují v nové výrobně-logistické laboratoři zaměřené např. na metody a nástroje štíhlé výroby a logistiky nebo projektování a konstruování logistických trubkových systémů. V rámci studia si mohou studenti zvolit také čtyři předměty, ve kterých představí management nákupu, výroby, logistiky a kvality přímo manažeři ze společnosti Škoda Auto a.s.

Kromě diplomu mohou studenti získat certifikát Evropské logistické asociace Candidate European Junior Logistician (cEJLog) nebo odborné certifikáty Logistický management I a Logistický management II pod záštitou České logistické asociace.

V rámci bloku povinně volitelných předmětů si studenti mohou zvolit šestitýdenní pracovní stáž. Pracovní stáž je určena zejména pro studenty přicházející z jiných vysokých škol tak, aby před ukončením studia nabyli potřebné pracovní zkušenosti, které jim pomohou lépe se uplatnit na pracovním trhu v Čechách i v zahraničí.

Studenti mohou v rámci programu Erasmus+ strávit také semestr či dva na některé z více než šedesáti partnerských univerzit školy nebo v některém z podniků koncernu Volkswagen. Škoda Auto Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé programy mimo Erasmus+, a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako jsou Indie, Jižní Korea, Vietnam, Izrael či USA.

Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Profil absolventa

Absolvent specializace Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců a nákupu je vybaven nejen hlubokými znalostmi managementu a technologií nákupu, výroby, logistiky a kvality, ale i praktickými dovednostmi a zkušenostmi, které získává v průběhu výuky a zpracování diplomové práce, ale rovněž v rámci odborné praxe. Pro praxi si studenti nejčastěji volí společnost Škoda Auto a.s., jiné partnerské společnosti Škoda Auto Vysoké školy či zahraniční podniky, především v rámci koncernu Volkswagen, do kterých vyjíždějí za podpory programu Erasmus+.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění jako manažeři a specialisté odborných útvarů, zejména pro automobilový, elektrotechnický a strojírenský průmysl.

Absolventi pracují na pozicích jako jsou:

manažer/specialista nákupu; manažer/specialista výroby; manažer/specialista logistiky, skladování a dopravy; manažer/specialista kvality; projektový manažer.
 

Přihlášení ke studiu

Přihlásit se