Menu
Ekonomika a management

Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí

Navazující magisterské programy a specializace
Titul
Ing.
Forma studia
prezenční nebo kombinovaná
Délka
2 roky
Jazyk
český nebo anglický
Místo
Mladá Boleslav nebo Praha

Základní informace o studiu

Specializace Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí je součástí studijního programu Ekonomika a management. Cílem specializace je připravit absolventa na vykonávání manažerských pozic v oblasti řízení lidských zdrojů v mezinárodních firmách.

Profilové předměty:  
  • Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí,
  • Sociologie organizace a leadership
  • Jazykový management či management diverzity.
Pozice:
  • koordinátor a manažer personálního oddělení mezinárodních i národních firem, včetně státní správy
  • konzultant ve firmách zabývajících se službami a poradenstvím
  • ve vedení personálních agentur

Proč zvolit ke studiu na ŠAVŠ specializaci ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ? 

Profil absolventa

Výuka je založena na využívání moderních metod a přístupů (simulace, demonstrace, případové studie či výuka odborníků z praxe) a na propojování teorie s praxí. V rámci bloku volitelných předmětů s studenti mohou zvolit pracovní stáž v délce 6 týdnů. Pracovní stáž je určena zejména pro studenty přicházející z jiných vysokých škol tak, aby před ukončením studia nabyli potřebné pracovní zkušenosti, které jim pomohou lépe se uplatnit na pracovním trhu v Čechách i v zahraničí.

Profilující výuka je orientována na oblasti aktivní práce a spolupráce s lidmi v mezinárodních organizacích. Výuka je založena na využívání moderních metod a přístupů (simulace, demonstrace, případové studie či výuka odborníků z praxe) a na propojování teorie s praxí.

V rámci bloku volitelných předmětů si studenti mohou zvolit pracovní stáž v délce 6 týdnů. Pracovní stáž je určena zejména pro studenty přicházející z jiných vysokých škol tak, aby před ukončením studia nabyli potřebné pracovní zkušenosti, které jim pomohou lépe se uplatnit na pracovním trhu v Čechách i v zahraničí.

Studenti mají možnost v rámci programu Erasmus+ strávit také semestr či dva na některé z více než šedesáti partnerských univerzit školy nebo v některém z podniků koncernu Volkswagen. Škoda Auto Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé programy mimo Erasmus a je také možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako jsou Indie, Vietnam, Jižní Korea, Izrael či USA.

Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Absolvent specializace disponuje znalostmi, vědomostmi a dovednostmi z oblasti řízení lidských zdrojů v mezinárodních firmách, sociologické analýzy organizací a jejich byrokratických struktur, tradičních i nových přístupů k leadershipu, managementu diverzity a správy korporací. Osvojí si principy a zásady efektivního řízení a změny kultury národních i mezinárodních organizací, včetně jazykového managementu podniku. Je vybaven komplexními znalostmi a dovednostmi z oblasti interkulturního managementu a komunikace.

Uplatnění absolventů

Absolvent specializace je schopen zastávat široké spektrum pracovních pozic na vysoké profesionální úrovni. Souhrn získaných znalostí, vědomostí a dovedností absolventovi umožňuje mimo jiného zahájení samostatné podnikatelské aktivity zaměřené na řízení lidských zdrojů a personální poradenství.

Uplatnění nachází na pozicích jako jsou:

Koordinátor a manažer v personálních odděleních mezinárodních i národních firem; manažer personálního oddělení veřejných organizací a institucí, včetně úřadů státní správy; profesionální konzultant ve firmách zabývajících se službami a poradenstvím v oblasti mezinárodního řízení lidských zdrojů a ve vedení personálních agentur.