Menu
všechny programy
Ekonomika a management

Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí

Titul

Ing.

Forma studia

prezenční nebo kombinovaná

Délka

2 roky

Jazyk

český nebo anglický

Místo

Mladá Boleslav nebo Praha

Platnost akreditace

8/2028/akreditováno ACBSP

Základní informace o studiu

Specializace Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí je součástí studijního programu Ekonomika a management. Cílem specializace je připravit absolventa na vykonávání manažerských pozic v oblasti řízení lidských zdrojů v mezinárodních firmách. Je postavena na předmětech jako jsou Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí, Sociologie organizace a leadership, jazykový management či management diverzity.

Profilující výuka je orientována na oblasti aktivní práce a spolupráce s lidmi v mezinárodních organizacích. Výuka je založena na využívání moderních metod a přístupů (simulace, demonstrace, případové studie či výuka odborníků z praxe) a na propojování teorie s praxí.

V rámci bloku volitelných předmětů si studenti mohou zvolit pracovní stáž v délce 6 týdnů. Pracovní stáž je určena zejména pro studenty přicházející z jiných vysokých škol tak, aby před ukončením studia nabyli potřebné pracovní zkušenosti, které jim pomohou lépe se uplatnit na pracovním trhu v Čechách i v zahraničí.

Studenti mají možnost v rámci programu Erasmus+ strávit také semestr či dva na některé z více než šedesáti partnerských univerzit školy nebo v některém z podniků koncernu Volkswagen. Škoda Auto Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé programy mimo Erasmus a je také možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako jsou Indie, Vietnam, Jižní Korea, Izrael či USA.

Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.
 

Profil absolventa

Absolvent specializace disponuje znalostmi, vědomostmi a dovednostmi z oblasti řízení lidských zdrojů v mezinárodních firmách, sociologické analýzy organizací a jejich byrokratických struktur, tradičních i nových přístupů k leadershipu, managementu diverzity a správy korporací. Osvojí si principy a zásady efektivního řízení a změny kultury národních i mezinárodních organizací, včetně jazykového managementu podniku. Je vybaven komplexními znalostmi a dovednostmi z oblasti interkulturního managementu a komunikace.
 

Uplatnění absolventů

Absolvent specializace je schopen zastávat široké spektrum pracovních pozic na vysoké profesionální úrovni. Souhrn získaných znalostí, vědomostí a dovedností absolventovi umožňuje mimo jiného zahájení samostatné podnikatelské aktivity zaměřené na řízení lidských zdrojů a personální poradenství.

Uplatnění nachází na pozicích jako jsou:

Koordinátor a manažer v personálních odděleních mezinárodních i národních firem; manažer personálního oddělení veřejných organizací a institucí, včetně úřadů státní správy; profesionální konzultant ve firmách zabývajících se službami a poradenstvím v oblasti mezinárodního řízení lidských zdrojů a ve vedení personálních agentur.