Menu

Podniková ekonomika a manažerská informatika

Navazující magisterské programy a specializace
Titul
Ing.
Forma studia
prezenční
Délka
2 roky
Jazyk
český
Místo
Praha

Základní informace o studiu

Navazující magisterský studijní program Podniková ekonomika a manažerská informatika (udělený titul Ing.) odpovídá na aktuální požadavky průmyslové praxe tím, že propojuje studium znalostí a dovedností v oborech ekonomika a management, průmyslový management a informatika. 

Protože se jedná o profesní studijní program, je vedle teoretické výuky kladen důraz na praktickou inženýrskou přípravu v průmyslových podnicích s globální působností. Ta se uskutečňuje v rámci studia formou inženýrských praxí v konkrétních průmyslových podnicích, přednáškami odborníků z praxe a exkurzí v provozech průmyslových podniků.

Pozice:

 • Specialista průmyslového inženýrství
 • Specialista řízení technických projektů podniku
 • Specialista informatické analýzy a návrhu business systému
 • Specialista návrhu a realizace informačních systémů a jejich provozu
Profilové předměty:
 • Manažerská ekonomie
 • Mezinárodní management
 • Dopady finančního modelování do podnikového účetnictví
 • Základy managementu
 • Nauka o podniku
 • Organizace a řízení výroby
 • Řízení dodavatelských řetězců
 • Statistické metody v managementu kvality
 • Datové inženýrství
 • Vývoj informačních systémů
 • Informační analýza business systému
 • Řízení podnikové informatiky
 • Základy kybernetiky
 • Teoretické základy informatiky