Menu
Studijní program Ekonomika a management

Finanční řízení

Bakalářské programy a specializace
Titul
Bc.
Forma studia
prezenční i kombinovaná
Délka
3,5 roku (7 semestrů)
Jazyk
český nebo anglický
Místo
Mladá Boleslav (ČJ i AJ) i Praha (ČJ)
Praxe
1 semestr

Základní informace o studiu

Zajímá Vás svět podnikových financí a chcete pochopit vazby mezi finančním sektorem a výrobními podniky? Zvolte si ke studiu na naší škole specializaci Finanční řízení, díky které se seznámíte také s daňovým systémem, finančním řízením nebo účetnictvím.

Výuka u specializace Finanční řízení je zaměřená na uplatnění rozhodovacích úloh studentů při případových studiích.

Jako absolventi se uplatníte na pozicích specialistů a koordinátorů nejen v automobilovém průmyslu, ale i v podnikové praxi napříč celým hospodářstvím.

Pozice:
  • specialista contollingu
  • specialista finančního řízení
  • specialisté v bankách nebo pojišťovnách
  • člen útvaru zaměřeného na odhalování korupce a finanční kriminality
  • specialista auditu
 

Profil absolventa

Specializace Finanční řízení je součástí studijního programu Ekonomika a management. Je zaměřena na oblast podnikových financí, finančního řízení a vazeb výrobních podniků a finančního sektoru. Vychází z poznatků mikroekonomie a makroekonomie, matematiky, statistiky, informatiky, účetnictví, práva, daňového systému a ekonomického a finančního řízení. Profilující výuka je orientována na oblast finančního plánování a operativního finančního řízení průmyslového podniku. To vše na bázi aplikace moderních metod a nástrojů finančního řízení a manažerského rozhodování. Zvláštní důraz je kladen na uplatnění simulací reálných rozhodovacích úloh. Respektovány jsou rovněž marketingové, personální a psychologicko-sociální aspekty řízení.
 
Výuka je založena na propojování teoretických a praktických dovedností. Vyučující ve svých předmětech často využívají případových studií či interaktivních manažerských her tak, aby student detailně porozuměl dané problematice. Praktické manažerské dovednosti student získává nejenom na povinné semestrální praxi u tuzemských nebo zahraničních firem, které jsou angažované v mezinárodním obchodu, ale také díky výuce, v rámci které se pravidelně setkává s odborníky z praxe.
 
Do pátého semestru studia je k zvýšení uplatnitelnosti absolventů zařazena povinná praxe studentů. Pro povinné praxe si studenti nejčastěji volí společnost Škoda Auto, jiné partnerské společnosti Škoda Auto Vysoké školy či zahraniční podniky, především v rámci koncernu Volkswagen, do kterých vyjíždí za podpory programu Erasmus+.
Studenti mohou v rámci programu Erasmus strávit také semestr či dva na některé z více než padesáti partnerských univerzit školy. Škoda Auto Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé projekty mimo Erasmus a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako Čína, Indie, Jižní Korea či USA.
 
Absolventi specializace si mohou své znalosti a dovednosti dále prohloubit v rámci navazující magisterské specializace Finance v mezinárodním podnikání. Vzhledem k rozšířenému a komplexnímu společnému základu všech bakalářských specializací je student připraven ke studiu také ostatních magisterských specializací, které škola nabízí.
Specializace Finanční řízení je určena studentům, kteří mají analytické myšlení a rádi by pronikli do tajů podnikových financí.

Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.
Absolvent specializace Finanční řízení je vybaven ekonomicko-manažerskými znalostmi a dovednostmi z oblasti finančního řízení podniku, s akcentem na výrobní podniky.
Absolvent specializace disponuje znalostmi a dovednostmi v oblasti teoretických i aplikovaných věd jako jsou teoretická ekonomie, účetnictví a finanční řízení, hospodářské právo, zdanění, marketing, management, teorie statistiky a ekonomická statistika, ale i uživatelskou znalostí ICT a dvou světových jazyků. Zároveň disponuje rozsáhlými sociálními kompetencemi, týkajícími se především komunikačních a prezentačních dovedností, i schopnosti týmové práce.
 
Je vybaven vhodnou kombinací technických a ekonomických znalostí a je schopen jejich praktického uplatnění, což ho odlišuje od absolventů jiných vysokých škol s podobným zaměřením.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů specializace Finanční řízení na trhu práce je přepokládáno především na místech specialistů, koordinátorů a vedoucích pracovníků nejen ve společnosti Škoda Auto a.s., koncernu Volkswagen a sítě dodavatelů, ale i v podnikové praxi napříč celým hospodářstvím.

Absolventi pracují na pozicích, jako jsou:
specialista controllingu; specialista finančního řízení; specialista auditu; specialista strategického plánování; specialista prodeje; specialista nákupu; specialisté v bankách či pojišťovnách či člen útvaru zaměřeného na odhalování korupce a finanční kriminality.