Menu
Studijní program Ekonomika a management

Finanční řízení

Bakalářské programy a specializace
Titul
Bc.
Forma studia
prezenční i kombinovaná
Délka
3,5 roku (7 semestrů)
Jazyk
český nebo anglický
Místo
Mladá Boleslav (ČJ i AJ) i Praha (ČJ)
Praxe
Povinná v 5. semestru

Základní informace o studiu

Zajímá Vás svět podnikových financí a chcete pochopit vazby mezi finančním sektorem a výrobními podniky? Zvolte si ke studiu na naší škole specializaci Finanční řízení, díky které se seznámíte také s daňovým systémem, finančním řízením nebo účetnictvím.

Výuka ve specializaci Finanční řízení se zaměřuje na použití rozhodovacích dovedností studentů během analýzy případových studií.

Jako absolventi se uplatníte na pozicích specialistů a koordinátorů nejen v automobilovém průmyslu, ale i v podnikové praxi napříč celým hospodářstvím.

Pozice:
 • Specialista controllingu
 • Specialista finančního řízení
 • Specialista v bance či pojišťovně
 • Člen útvaru zaměřeného na odhalování korupce a finanční kriminality
 • Specialista auditu
Profilové předměty:
 • Nauka o podniku
 • Nákladové účetnictví
 • Přímé daně
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Finanční analýza podniku
 • Nepřímé daně
 • Personální management
 • Finance
 • Mezinárodní zdanění