Menu
všechny programy
Studijní program Ekonomika a management

Management obchodu

Titul

Bc.

Forma studia

prezenční i kombinovaná

Délka

3,5 roku (7 semestrů)

Jazyk

český i anglický

Místo

Mladá Boleslav (v ČJ i AJ) i Praha

Praxe

1 semestr

Platnost akreditace

14.07.2028/akreditováno ACBSP

Základní informace o studiu

Zajímá Vás do detailu, jak fungují firmy a trhy na národní i na mezinárodní úrovni a chcete se stát schopnými manažery, nebo třeba začít vlastní úspěšné podnikání? Zvolte si ke studiu na naší škole specializaci Management obchodu, která má důkladný záběr nejen v oblasti managementu, marketingu nebo výzkumu trhu, ale třeba i v komunikaci, retailu nebo projektovém řízení.

Výuka je zaměřená především na propojení s praktickými dovednostmi. 

Jako absolventi se uplatníte na pozicích specialistů a koordinátorů v prodeji, exportu nebo importu firem, na oddělení marketingu, marketingového výzkumu, komunikace nebo projektech, které firmy řeší v souvislosti se svými mezinárodními aktivitami.

Pozice:

  • specialista nákupu
  • specialista prodeje
  • specialista produktového marketingu
  • specialista marketingové komunikace
  • specialista komunikace podniku
  • specialista HR marketingu

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 

 

Specializace Management obchodu je součástí studijního programu Ekonomika a management. Jejím cílem je naučit se na základě teoretických ekonomických, manažerských a marketingových disciplín takové dovednosti, které potřebuje každý manažer pohybující se v mezinárodním prostředí, a zároveň komplexně pochopit fungování firmy na národní i mezinárodní úrovni. V rámci profilujících předmětů se studenti seznamují hlouběji s obory, jako jsou marketing a management, retail marketing, B2B marketing, marketingová komunikace a marketingový výzkum.

 

Výuka je založena na propojování teoretických a praktických dovedností. Vyučující ve svých předmětech využívají případových studií či interaktivních manažerských her tak, aby student/ka detailně porozuměl/a dané problematice. Praktické manažerské dovednosti studenti získávají na povinné semestrální praxi u tuzemských nebo zahraničních firem, které jsou angažované v mezinárodním obchodu, a také ve výuce, kterou pravidelně vedou odborníci z praxe.

 

Do pátého semestru studia je k zvýšení uplatnitelnosti absolventů zařazena povinná praxe studentů. Pro povinné praxe si studenti nejčastěji volí společnost Škoda Auto a.s., jiné partnerské společnosti Škoda Auto Vysoké školy či zahraniční podniky, především v rámci koncernu Volkswagen, do kterých vyjíždí za podpory programu Erasmus+.

Studenti mohou v rámci programu Erasmus strávit také semestr či dva na některé z více než šedesáti partnerských univerzit školy. Škoda Auto Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé projekty mimo Erasmus a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako Čína, Indie, Jižní Korea či USA.

Absolventi specializace si mohou své znalosti a dovednosti dále prohloubit v rámci navazující magisterské specializace Mezinárodní marketing. Vzhledem k rozšířenému a komplexnímu společnému základu všech bakalářských specializací je student/ka připraven/a ke studiu také ostatních magisterských specializací, které škola nabízí.

Specializace je určena analyticky uvažujícím studentům, kteří by se rádi dozvěděli, jak fungují firemní procesy na národní i na mezinárodní úrovni.

Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Profil absolventa

Absolvent je vybaven komplexem vzájemně propojených a detailních znalostí z oblasti managementu obchodu, mezinárodního obchodu, marketingové komunikace a obchodní komunikace. Díky předmětům jako je rétorika zároveň umí argumentovat a komunikovat v týmu a je tak cenným členem každého oddělení. Praktické komunikační dovednosti a týmovou práci si rozšiřuje a zdokonaluje v rámci své povinné praxe.

Absolvent specializace disponuje znalostmi a dovednostmi v oblasti teoretických i aplikovaných věd jako jsou teoretická ekonomie, účetnictví a finanční řízení, hospodářské právo, zdanění, marketing, management, teorie statistiky a ekonomická statistika, ale i uživatelskou znalostí ICT a dvou světových jazyků. Zároveň disponuje rozsáhlými sociálními kompetencemi, týkajícími se především komunikačních a prezentačních dovedností, i schopnosti týmové práce.
Je vybaven vhodnou kombinací technických a ekonomických znalostí a je schopen jejich praktického uplatnění, což ho odlišuje od absolventů jiných vysokých škol s ekonomickým zaměřením.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se mohou uplatnit zejména na pozicích specialistů a vedoucích pracovníků v exportních a importních útvarech, na odděleních marketingového výzkumu, komunikace nebo na projektech, které firmy řeší v souvislosti se svými obchodními aktivitami.


 

Přihlášení ke studiu

Přihlásit se