Menu
Studijní program Ekonomika a management

Finance v mezinárodním podnikání

Navazující magisterské programy a specializace
Titul
Ing.
Forma studia
prezenční i kombinovaná
Délka
2 roky
Jazyk
český nebo anglický
Místo
Mladá Boleslav a Praha

Základní informace o studiu

Specializace Finance v mezinárodním podnikání je součástí studijního programu Ekonomika a management. Je zaměřena na oblast podnikových financí, finančního řízení a vazeb podniků a finančního sektoru.

Vychází z poznatků:

  • mikroekonomie a makroekonomie, 
  • matematiky,
  • statistiky,
  • informatiky,
  • účetnictví,
  • práva,
  • daňového systému a ekonomického a finančního řízení.

Profil absolventa

Profilující výuka je orientována na oblast finančního plánování a hodnotového řízení podniku. To vše na bázi aplikace moderních metod a nástrojů finančního řízení a manažerského rozhodování. Zvláštní důraz je kladen na uplatnění simulací reálných rozhodovacích úloh. Respektovány jsou rovněž marketingové, personální a psychologicko-sociální aspekty řízení.

 

V rámci bloku povinně volitelných předmětů si studenti mohou zvolit šestitýdenní pracovní stáž. Pracovní stáž je určena zejména pro studenty přicházející z jiných vysokých škol tak, aby před ukončením studia nabyli potřebné pracovní zkušenosti, které jim pomohou lépe se uplatnit na pracovním trhu v Čechách i v zahraničí.
Studenti mohou v rámci programu Erasmus+ strávit také semestr či dva na některé z více než padesáti partnerských univerzit školy nebo v některém z podniků koncernu Volkswagen. Škoda Auto Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé programy mimo Erasmus a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako jsou Indie, Jižní Korea, Izrael, Vietnam či USA.
Specializace je určena pro tvořivé lidi, kteří rádi pracují v mezinárodním prostředí a rádi by prohloubili své znalosti z oblasti podnikových financí.
Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Absolvent specializace Finance v mezinárodním podnikání má znalosti, vědomosti a dovednosti z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního účetnictví (na bázi standardů IFRS) standardů a finančního řízení. Osvojí si základní metody, postupy a způsoby hodnocení efektivnosti v investičním rozhodování, postupy a způsoby oceňování aktiv a ocenění podniku jako celku. Profilující studium je zaměřeno na aplikaci ekonomicko-manažerských znalostí a dovedností v oblasti finančního řízení podniku.

 

Uplatnění absolventů

Absolvent specializace Finance v mezinárodním podnikání je profilován pro výkon odborně a manažersky náročných pozic v oblasti finančně-manažerské (treasury) i finančně-kontrolní (controlling). Kromě finančních pozic ve firmách naleznou absolventi uplatnění v oblasti auditingu a consultingu, ale i jako pracovníci finančních institucí (banky, pojišťovny), na kapitálovém trhu či ve státní správě.

Absolventi pracují na pozicích, jako jsou:
specialista/manažer podnikových financí; specialista/manažer controllingu; auditor/asistent auditora; vedoucí oddělení či ředitel pobočky (v bankách či v pojišťovnách); CFO/ekonomický ředitel; projektový manažer a další.