Menu
všechny programy

Finance v mezinárodním podnikání

Titul

Ing.

Forma studia

prezenční

Délka

2 roky (4 semestry)

Jazyk

český nebo anglický

Místo

Mladá Boleslav

Studijní plán

prezenční

Základní informace o studiu

Magisterská specializace Finance v mezinárodním podnikání je zaměřena na oblast podnikových financí, finančního řízení a vazeb výrobních podniků a finančního sektoru. Vychází z poznatků mikroekonomie a makroekonomie, matematiky, statistiky, informatiky, účetnictví, práva, daňového systému a ekonomického a finančního řízení. Profilující výuka je orientována na oblast finančního plánování a hodnotového řízení průmyslového podniku. To vše na bázi aplikace moderních metod a nástrojů finančního řízení a manažerského rozhodování. Zvláštní důraz je kladen na uplatnění simulací reálných rozhodovacích úloh. Respektovány jsou rovněž marketingové, personální a psychologicko-sociální aspekty řízení.

V rámci bloku povinně volitelných předmětů si studenti mohou zvolit tříměsíční pracovní stáž. Pracovní stáž je určena zejména pro studenty přicházející z jiných vysokých škol tak, aby před ukončením studia nabyli potřebné pracovní zkušenosti, které jim pomohou lépe se uplatnit na pracovním trhu v Čechách i v zahraničí.
Studenti mohou v rámci programu Erasmus+ strávit také semestr či dva na některé z více než šedesáti partnerských univerzit školy nebo v některém z podniků koncernu Volkswagen. ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé programy mimo Erasmus a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako jsou Čína, Indie, Jižní Korea či USA.
Specializace je určena pro tvořivé lidi, kteří rádi pracují v mezinárodním prostředí a rádi by prohloubili své znalosti z oblasti podnikových financí.


Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Profil absolventa

Absolvent specializace Finance v mezinárodním podnikání má znalosti, vědomosti a dovednosti z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodních účetních standardů a nákladového účetnictví. Osvojí si základní metody, postupy a způsoby hodnocení efektivnosti a výběru variant v oblasti provozního financování, finanční analýzy podniku a controllingu. Profilující studium je zaměřeno na aplikaci ekonomicko-manažerských znalostí a dovedností v oblasti finančního řízení podniku s akcentem na výrobní podniky.

Uplatnění absolventů

Absolvent specializace Finance v mezinárodním podnikání je profilován pro výkon odborně a manažersky náročných pozic v oblasti finančně-manažerské (treasury) i finančně-kontrolní (controlling). Kromě průmyslových podniků naleznou absolventi uplatnění i jako pracovníci finančních institucí (banky, pojišťovny), na kapitálovém trhu či ve státní správě.

Absolventi pracují na pozicích, jako jsou:
specialista/manažer podnikových financí; specialista/manažer controllingu; specialista/manažer auditu; vedoucí oddělení či ředitel pobočky (v bankách či v pojišťovnách); ekonomický ředitel; asistent vrcholového managementu či projektový manažer a další.

Přihlášení ke studiu

Přihlásit se