Menu
všechny programy
Studijní program Ekonomika a management

Mezinárodní marketing

Titul

Ing.

Forma studia

prezenční i kombinované

Délka

2 roky (4 semestry)

Jazyk

český nebo anglický

Místo

Mladá Boleslav (ČJ i AJ) i Praha

Platnost akreditace

02.08.2023/akreditováno ACBSP

Základní informace o studiu

Specializace Mezinárodní je součástí studijního programu Ekonomika a management. Jejím cílem je poskytnout fundovaný základ pro budoucí kariéru vrcholového manažera v mezinárodním prostředí průmyslových firem, konzultačních společností či firem poskytujících průmyslové služby. Součástí širokého záběru vzdělání podnikového ekonoma jsou jak znalosti středně pokročilé ekonomie, mezinárodních účetních standardů, finančního řízení korporace včetně aspektu mezinárodního zdanění, globálních logistických řetězců, tak osvojení vyjednávacích a komunikačních dovedností a středně pokročilé úrovně dvou světových jazyků.
Marketingová specializace je postavena na předmětech, jako jsou strategický marketingový management, mezinárodní marketing a další, které přinášejí v praktické části aplikaci na automobilový průmysl. Toto zaměření a možnost praktikantských pobytů během studia absolventy odlišuje od všech ostatních absolventů inženýrských oborů jiných vysokých škol.
Diplomová práce obvykle řeší teoreticky a prakticky problémy, které vycházejí z potřeb průmyslové praxe.

V rámci bloku povinně volitelných předmětů si studenti mohou zvolit šestitýdenní pracovní stáž. Pracovní stáž je určena zejména pro studenty přicházející z jiných vysokých škol tak, aby před ukončením studia nabyli potřebné pracovní zkušenosti, které jim pomohou lépe se uplatnit na pracovním trhu v Čechách i v zahraničí.
Studenti mohou v rámci programu Erasmus strávit také semestr či dva na některé z více než šedesáti partnerských univerzit školy nebo v některém z podniků koncernu Volkswagen. ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé programy mimo Erasmus a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako jsou Indie, Jižní Korea, Vietnam, Izrael či USA.
Specializace je určena pro tvořivé lidi, kteří rádi pracují v mezinárodním prostředí.


Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Profil absolventa

Absolvent specializace Mezinárodní marketing je připraven pro práci v obchodních a marketingových odděleních firem pohybujících se na mezinárodních trzích. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru obchodních styků je vybaven i potřebnými jazykovými znalostmi a znalostmi interkulturního managementu. Absolvent specializace je připraven analyzovat, definovat a řídit firemní procesy v mezinárodním prostředí, protože rozumí souvislostem strategického řízení marketingových, finančních, logistických rozhodnutí.

Uplatnění absolventů

Absolventi pracují v pozicích středního a vyššího managementu v útvarech mezinárodního nákupu, produktového marketingu, mezinárodního marketingu, Public Relations, asistentů členů správní rady nadnárodních společností, vedoucích mezinárodních projektů, manažerů v zahraničních pobočkách nebo v mezinárodních firmách v zahraničí apod.

Absolventi pracují na pozicích, jako jsou:
manažer prodeje; manažer nákupu; specialista/manažer mezinárodního marketingu; specialista/manažer mezinárodních projektů; tiskový mluvčí; PR specialista/manažer; specialista/manažer strategického plánování či asistent vrcholového managementu a dalších.

Přihlášení ke studiu

Přihlásit se