Menu
všechny programy
Studijní program Ekonomika a management

Mezinárodní marketing

Titul

Ing.

Forma studia

prezenční i kombinovaná

Délka

2 roky

Jazyk

český nebo anglický

Místo

Mladá Boleslav i Praha

Platnost akreditace

8/2028/akreditováno ACBSP

Základní informace o studiu

Specializace Mezinárodní marketing je součástí studijního programu Ekonomika a management. Jejím cílem je poskytnout fundovaný základ pro budoucí kariéru vrcholového manažera v mezinárodním prostředí průmyslových firem, konzultačních společností či firem poskytujících průmyslové služby. Součástí širokého záběru vzdělání jsou jak znalosti středně pokročilé ekonomie, mezinárodních účetních standardů, finančního řízení korporace včetně aspektu mezinárodního zdanění, globálních logistických řetězců, tak osvojení vyjednávacích a komunikačních dovedností a středně pokročilé úrovně dvou světových jazyků.

Marketingová specializace je postavena na předmětech, jako jsou strategický marketingový management, mezinárodní marketing, public relations nebo dealer management, které přinášejí aplikační poznatky relevantní zvláště pro automobilový průmysl. Toto zaměření a možnost praktikantských pobytů během studia odlišuje studijní specializaci od inženýrských oborů jiných vysokých škol. Specializace je určena pro tvořivé lidi, kteří rádi pracují v mezinárodním prostředí.

Diplomová práce obvykle řeší aktuální otázky rozvoje poznání a trendů v oboru.

V rámci bloku povinně volitelných předmětů si studenti mohou zvolit šestitýdenní pracovní stáž. Pracovní stáž je určena zejména pro studenty přicházející z jiných vysokých škol tak, aby před ukončením studia nabyli potřebné pracovní zkušenosti, které jim pomohou lépe se uplatnit na pracovním trhu v Čechách i v zahraničí.

Studenti mohou v rámci programu Erasmus strávit také semestr či dva na některé z více než šedesáti partnerských univerzit nebo v některém z partnerských podniků v zahraničí. Škoda Auto Vysoká škola nabízí rovněž možnost získat zahraniční zkušenost z praktikantského či studijní pobytu v méně obvyklých destinacích, jako jsou Indie, Jižní Korea, Vietnam, Izrael či USA.

Studenti specializace Mezinárodní marketing mají možnost ucházet se o dvojitý diplom (double degree) ve spolupráci s University of Applied Sciences Upper Austria, Global Sales and Marketing Study Programme v rakouském Steyru.

Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.
 

Profil absolventa

Absolvent specializace Mezinárodní marketing je připraven pro práci v obchodních a marketingových odděleních firem operujících na globálních trzích. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru obchodních styků je vybaven i potřebnými jazykovými znalostmi a interkulturními kompetencemi. Absolvent specializace je připraven definovat, analyzovat a řídit firemní procesy v mezinárodním prostředí, protože rozumí strategickým souvislostem marketingových, obchodních, finančních, výrobních a logistických rozhodnutí.

Uplatnění absolventů

Absolventi pracují v pozicích středního a vyššího managementu v útvarech mezinárodního nákupu, produktového marketingu, mezinárodního marketingu, Public Relations, asistentů členů správní rady nadnárodních společností, vedoucích mezinárodních projektů, manažerů v zahraničních pobočkách nebo v mezinárodních firmách v zahraničí apod.

Absolventi pracují na pozicích, jako jsou:

manažer prodeje; manažer nákupu; specialista/manažer mezinárodního marketingu; specialista/manažer mezinárodních projektů; tiskový mluvčí; PR specialista/manažer; specialista/manažer strategického plánování či asistent vrcholového managementu a dalších.

Přihlášení ke studiu

Přihlásit se