Menu
Titul
Ing.
Forma studia
prezenční
Délka
2 roky
Jazyk
český
Místo
Mladá Boleslav

Základní informace o studiu

Máte rádi výrobu a techniku a chcete se stát odborníkem na projektování a management průmyslových procesů? Zvolte si ke studiu na naší škole navazující magisterský studijní program Průmyslový management (udělený titul Ing.), jehož konkurenční výhodou je jedinečná kombinace ekonomicko-manažerského a technického vzdělání.  

Průmyslový management je profesní studijní program, ve kterém je vedle teoretické výuky kladen důraz na praktickou inženýrskou přípravu v průmyslovém prostředí. Ta se uskutečňuje v našich špičkově vybavených laboratořích, formou inženýrských praxí v konkrétních průmyslových podnicích, přednáškami odborníků z praxe a exkurzemi v provozech průmyslových podniků.

Jako absolventi se uplatníte na pozicích středního a vrcholového managementu a specialistů průmyslových podniků a poskytovatelů průmyslových služeb v automobilovém, strojírenském průmyslu a souvisejících odvětvích.

Pozice:
 • Manažer výroby a logistiky
 • Průmyslový inženýr
 • Projektový manažer
 • Projektant a plánovač
 • Technolog výroby a konstruktér
 • Specialista ekonomických a technických útvarů 
Profilové předměty: 
 • Mezinárodní management
 • Manažerské finance
 • Organizace a řízení výroby
 • Řízení dodavatelských řetězců
 • Statistické metody v managementu kvality 
 • Moderní automobilová výroba
 • Mechanické části automobilu
 • Elektrické a elektronické systémy automobilu
 • Stavba strojů