Menu

Praxe

Získej pracovní zkušenosti během studia - studuj na Škoda Auto Vysoké škole! 

 • odborná praxe v bakalářském prezenčním/kombinovaném studiu v délce 1 semestru (studenti kombinovaného studia mohou praxi vykonávat v rámci svého zaměstnání/podnikatelské činnosti)
 • jako volitelný předmět v navazujícím magisterském studiu v programu Ekonomika a management - praxe v délce 6 týdnů
 • jako povinný předmět v navazujícím magisterském studiu v programech: Podniková ekonomika a manažerská informatika, Průmyslový management - praxe v délce 6 týdnů v rámci předmětů Odborná inženýrská praxe I, II
 • průběžná praxe po dobu celého studia pro ty, kteří chtějí získat více pracovních zkušeností
 • praxe je finančně ohodnocená
 • možnost vycestovat na praxi do zahraničí do rozsáhlé sítě zahraničních partnerských podniků 
340A6898.jpg

Praxe v bakalářském studiu 

 • pro studenty prezenčního/kombinovaného studia, zařazena do 5. semestru
 • trvá po dobu 20 týdnů - zpravidla od začátku září do konce ledna
 • minimální doba denní pracovní doby je 7, 5 hod., resp. 8 hodin
 • její rozvržení se řídí požadavky daného pracoviště
 • rozsah praxe je možné navýšit si dalšími praktikantskými pobyty - o prázdninách nebo v průběhu akademického roku  
 • v průběhu povinné praxe si student volí téma své bakalářské práce
 • povinná praxe by svým zaměřením měla odpovídat charakteru vybraného studijního programu/specializaci

Praxe v navazujícím magisterském studiu

 • Program Ekonomika a management:
 • jako povinně volitelný předmět 
 • praxe v délce 6 týdnů
 • studenti často vykonávají i dlouhodobé praxe během akademického roku 
 • při praxi studenti často pracují na své diplomové práci

 • Program Průmyslový management a Podniková ekonomika a manažerská informatika:
 • jako povinný předmět
 • praxe v délce 6 týdnů
 • odborné a pedagogické vedení praxe
 • v průběhu odborné inženýrské praxe formulace návrhu tématu diplomové práce
 • škola spolupracuje při uskutečňování odborné inženýrské praxe se svým zakladatelem Škoda Auto a.s. a dále má vybudovánu velmi rozsáhlou síť dalších partnerských společností (zaměstnavatelů) z ČR i zahraničí. 

Mgr. Alena Bednárová

studijní referentka