Menu

Přijímací řízení - bakalářský program v českém jazyce

 • Studium v bakalářské studiu se zahajuje zpravidla jednou ročně
_MG_9196.jpg


TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY TERMÍNY ZÁPISŮ DO STUDIA - Mladá Boleslav TERMÍNY ZÁPISŮ DO STUDIA - Praha
1. KOLO do 30. 4. 2023 26.06.2023 nebo 17.08.2023 23.06.2023 nebo 21.08.2023
2. KOLO do 01.08.2023 17.08.2023 nebo 31.08.2023 21.08.2023 nebo 04.09.2023
3. KOLO  do 25.08.2023 31.08.2023 nebo 21.09.2023 04.09.2023
4. KOLO  do 14.09.2023 21.09.2023 21.09.2023 (Mladá Boleslav)

Důležité upozornění: Přihlášky jsou k termínům zápisů přiřazovány dle data doručení (pokud uchazeč neuvede jinak). E-přihlášky, které nebudou k datu uzávěrky kola kompletní, budou převedeny do dalšího kola. E-přihlášky, které nebudou kompletní ani k datu 14.09.2023 , budou odmítnuty.


Jak postupovat při podání přihlášky

Uchazeči, kteří získali středoškolské vzdělání v České republice

 1.   Spusťte aplikaci pro e-přihlášky a zde vyplňte požadované údaje a zkompletujte všechny její sekce.
 2. Na adresu školy (viz. níže) zašlete úředně vidimovanou kopii maturitního vysvědčení. Pokud v termínu podání přihlášky maturitní vysvědčení ještě nemáte k dispozici, doručte jej na studijní oddělení co nejdříve po jeho obdržení. Podmínkou přijetí ke studiu na ŠAVŠ nadále zůstává dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného vykonáním maturitní zkoušky dle aktuálně platné legislativní úpravy vydané MŠMT. Studentem školy se může stát každý uchazeč, který doloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Podmínky pro zařazení do Motivačního programu zůstávají nezměněny.
 3. Uhraďte zvýhodněný administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč (číslo účtu a variabilní symbol získáte v průběhu vyplňování e-přihlášky). Potvrzení o zaplacení není třeba zasílat, platba je obvykle zpracována automaticky do 1 týdne od data zaplacení. V případě, že hradíte poplatek za přihlášku v jiné měně než CZK, musíte uhradit veškeré bankovní poplatky s tím spojené.
 4. Sledujte svou přihlášku on-line. V aplikaci e-přihlášky získáte přístupové údaje, díky kterým budete moci s Vaší přihláškou až do uzávěrky pracovat a sledovat její vývoj. Přihláška bude považována za kompletní a přijatou teprve po splnění všech náležitostí včetně ověření zaplacení administrativního poplatku. Je proto v zájmu uchazeče tuto skutečnost zkontrolovat. V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz.   

ŠAVŠ nebude při přijímání ke studiu vyžadovat v souladu s platnou legislativou vykonání žádné nepovinné části maturitní zkoušky z předmětů profilové části maturitní zkoušky, které se přesunutím novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) staly zkouškami nepovinnými a zároveň nebude uchazeče při přijímání ke studiu za vykonání jakékoliv nepovinné části bonifikovat.


Uchazeči, kteří získali středoškolské vzdělání v zahraničí 

Pokud se na Vás jako uchazeče o studium vztahuje vízová povinnost, doporučujeme Vám podat elektronickou přihlášku a předložit maturitní vysvědčení již v řádném termínu (1. kolo) přijímacího řízení, aby mohl být proces získání víza započat co nejdříve.

 1.   Vyplňte elektronickou přihlášku a zkompletujte všechny její sekce.
 2. Na adresu školy (viz. níže) zašlete úředně vidimovanou kopii maturitního vysvědčení včetně dodatku k vysvědčení spolu s úředním překladem obou dokumentů do českého jazyka. Pokud v termínu podání přihlášky maturitní vysvědčení ještě nemáte k dispozici, doručte jej na studijní oddělení co nejdříve po jeho obdržení.
 3. Uhraďte zvýhodněný administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč (číslo účtu a variabilní symbol získáte v průběhu vyplňování e-přihlášky). Potvrzení o zaplacení není třeba zasílat, platba je obvykle zpracována automaticky do 1 týdne od data zaplacení. V případě, že hradíte poplatek za přihlášku v jiné měně než CZK, musíte uhradit veškeré bankovní poplatky s tím spojené.
 4. Sledujte svou přihlášku on-line. V aplikaci e-přihlášky získáte přístupové údaje, díky kterým budete moci s Vaší přihláškou až do uzávěrky pracovat a sledovat její vývoj. Přihláška bude považována za kompletní a přijatou teprve po splnění všech náležitostí včetně ověření zaplacení administrativního poplatku. Je proto v zájmu uchazeče tuto skutečnost zkontrolovat. V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz. 
 5. Každý student, který získal středoškolské vzdělání v zahraničí a zamýšlí pokračovat ve studiu v České republice, musí podstoupit tzv. proces "Uznání zahraničního vzdělání" (nostrifikaci). Podrobné informace naleznete v dokumentu Doplňující informace pro zahraniční uchazeče a uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí (ke stažení níže)
 6. Uchazeči o studium si v průběhu přijímacího řízení mohou objednat doplňkové služby, jako jsou: rezervace ubytování a vystavení potvrzení o ubytování, odeslání dokumentů o přijetí ke studiu prostřednictvím expresní mezinárodní kurýrní služby či asistence při uznávání předchozího vzdělání (tzv. nostrifikaci). Více informací naleznete v naší nabídce.    
 7. Uchazeči o studium, kteří se hlásí přes agentury, musí zaplatit administrativní poplatek a školné přímo na bankovní účet ŠKODA AUTO Vysoké školy. Agentury nejsou oprávněny vybírat tyto poplatky.
Doplňující informace pro zahraniční uchazeče a uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí

Kontakt pro zasílání dokumentů

  ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. - Studijní oddělení

Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav 293 01, Česká republika

Email: ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz

Tel.: +420 326 823 040