Menu

Sexuální diskriminace a jiné obtěžující chování

Škoda Auto Vysoká škola (dále ŠAVŠ) klade velký důraz na bezpečné prostředí pro všechny své zaměstnankyně, zaměstnance, akademické pracovnice a pracovníky a samozřejmě také studentky a studenty. Záleží nám na tom, aby na půdě ŠAVŠ nedocházelo k žádnému nepřípustnému jednání jako je sexuální obtěžování, diskriminace jakéhokoli druhu, nebo genderově podmíněné násilí, které bývá často mylně spojováno pouze se sexuálním obtěžováním.

Cílem školy je vytvořit takové pracovní a studijní prostředí, ve kterém se k sobě všichni budou vzájemně chovat s respektem, porozuměním a především slušností.

Problematika nevhodného chování je řešena v následujících dokumentech: 

  •  Etický kodex Škoda Auto Vysoké školy o.p.s.
  • Metodika řešení sexuálního obtěžování a jiných typů nevhodného chování  
  • Pracovní řád

DRUHY ŠIKANY NA PRACOVIŠTI:

Koncem minulého roku naše škola vydala GEP – plán genderové rovnosti, ve kterém jsou zahrnuty i body na pravidelnou osvětu zaměstnanců ohledně obtěžujícího chování. Chtěli bychom vám představit několik typů nevhodného chování na pracovišti.

Vytvářejme tedy společně na naší škole přátelské a všestranně respektující pracovní prostředí!

Směrnice vydaná v souvislosti s GEP na ŠAVŠ: 

MyPwr na Škoda Auto Vysoké škole! 

Na Škoda Auto Vysoké škole se zavazujeme podporovat kulturu respektu, empatie a nenásilí. Aplikace MyPwr je navržena tak, aby poskytla všem znalosti a nástroje potřebné k vytvoření bezpečnějšího a harmoničtějšího světa.

Proč je MyPwr důležitá? 

Násilí ve všech svých formách je celosvětovým problémem, který ovlivňuje jednotlivce, rodiny, komunity i celou společnost. Věříme, že klíčem ke změně je vzdělání, a prostřednictvím aplikace MyPwr získáte povědomí, dovednosti a školení potřebné k tomu, abyste mohli pozitivně ovlivnit situaci.

Kompletní informace o aplikaci MyPwr najdete ZDE

Na ŠAVŠ fungují 2 kontaktní osoby, na které je možné se obrátit v případě, že jste se stali obětí nebo svědky obtěžování, diskriminace, nebo byste chtěli oznámit jakoukoli jinou formu nepřípustného jednání:

Mgr. Gabriela Benáková

právnička

Na ŠAVŠ působí od r. 2020 na pozici Právničky. Má zkušenosti z mnoha oblastí práva a jako kontaktní osoba Vám pomůže nastalou situaci nejen řešit, ale může poskytnout konkrétní právní rady.

Ing. Michaela Provazníková

specialistka diverzity a genderové rovnosti

Od r. 2022 působí na naší škole jako HR Award&DEI&GEP Specialistka, má tedy na starosti diverzitu a genderovou rovnost. Díky svým zkušenostem z HR v automotive, i díky znalosti prostředí na ŠAVŠ (absolventka) Vám poskytne radu i citlivou pomoc, kdykoli ji budete potřebovat.

Ve spolupráci se Střediskem komplexní terapie s.r.o., sídlícím v Mladé Boleslavi, také můžeme zajistit externí psychologické poradenství.

K dispozici máme také kontakty na další centra, zaměřující se například na terapie pro oběti sexuálního násilí a podobná témata. Vždy se stačí obrátit na naše kontaktní osoby.