Menu

Názorový článek Ing. Michala Hrubého k vývoji automobilového průmyslu pro IDDRI

07.02.2024

Pracovník Výzkumného centra ŠAVŠ Ing. Michal Hrubý sepsal pro francouzský think-tank IDDRI, zaměřený na udržitelný rozvoj, názorový článek, který vyšel v sérii "European States of Mind - Reinventing the Deal" a zabývá se dopadem změn v evropském automobilovém průmyslu na českou ekonomiku.

Článek pojednává o změnách, kterým čelí automobilový průmysl v Evropské unii, upozorňuje na úskalí pro Českou republiku s tím spojená a navrhuje vhodná opatření. Dle Michala Hrubého by se Česká republika měla připravit na možnou krizi v automobilovém průmyslu a s tím spojený zánik slabších podniků, kterým by se vláda ovšem neměla snažit pomáhat prostřednictvím státních intervencí. Autor by naopak doporučil formulovat jasnou průmyslovou politiku na národní úrovni, zaměřit se na horizontální přístup a strukturální reformy. Zároveň upozorňuje, že se země musí začít připravovat na období po ukončení "Nástroje pro oživení a odolnost" (tzv. RRF, včetně Národního plánu obnovy) a na nový víceletý finanční rámec EU, v němž by měla čerpat evropské finanční prostředky uváženěji, a sice na projekty s přidanou hodnotou přizpůsobené jednotlivým regionům, především pak na podporu malých a středních podniků a nově vznikajících firem.

Kompletní znění článku je k dispozici na stránkách IDDRI.