Menu

Diskuzní workshop Metodologické přístupy k udržitelnosti v automobilovém průmyslu a výzvy pro odpovídající regulace na ŠAVŠ

16.05.2023

Ve čtvrtek 27. dubna 2023 se v rámci aktivit Výzkumného centra Škoda Auto Vysoké školy uskutečnil diskusní workshop pod názvem Metodologické přístupy k udržitelnosti v automobilovém průmyslu a výzvy pro odpovídající regulace.

V sídle Škoda Auto Vysoké školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi se setkali zástupci Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje při Univerzitě Karlově, Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity, Katedry mezinárodních ekonomických vztahů Vysoké školy ekonomické a Výzkumného centra Škoda Auto Vysoké školy.

Cílem diskuse bylo hledat vzájemné oblasti zájmu, inspirovat se a najít případnou shodu na výzkumné spolupráci. Vedlejším cílem bylo taktéž ověření předpokladů a stavu poznání teorie vývojové závislosti jako metodologického nástroje pro další výzkum tématu udržitelnosti v automobilovém průmyslu.

Účastníci přispěli do debaty svými příspěvky s názvy Vývojová závislost v ekonomii, Esej o automobilovém průmyslu EU a Číny, Regionální inovační systémy a vývojové trajektorie odvětví v regionech, Holistický přístup k řešení transformace automobilového sektoru: Politiky a jejich konsekvence nebo Spravedlivá transformace a ekologizace automobilového průmyslu z pohledu stakeholderů.

Pod hlavičkou Výzkumného centra ŠAVŠ se budou konat i další obdobné akce. Některé z nich budou otevřené pro širší odbornou veřejnost.

IMG_2879.jpg
IMG_2877.jpg