Menu

Katedra marketingu a managementu

Katedra marketingu a managementu zajišťuje výuku jak v bakalářském, tak v magisterském stupni studia. Je garantujícím pracovištěm bakalářské specializace Management obchodu a navazující magisterské specializace Mezinárodní marketing. Zároveň je katedra odborným pracovištěm zodpovědným za double degree studijní programy ve spolupráci s University of Applied Sciences Upper Austria, HTW Dresden a Seinajoki University of Applied Sciences. Ve vědecké a publikační činnosti se katedra zabývá např. tématy internacionalizace, diverzity či udržitelného spotřebního chování. 

pavel štrach.jfif

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

vedoucí katedry marketingu a managementu, ředitel programu MBA,

Pavel Štrach je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty managementu (Bc., Ing.) a Fakulty podnikohospodářské (Ph.D.), absolvoval rovněž doktorské studium na University of Otago, School of Business v Dunedinu na Novém Zélandu. Habilitoval v oboru management na Prešovské univerzitě v Prešově. Více než 10 let působil jako stálý hostující profesor na IONA College, LaPenta School of Business v New Yorku. V letech 2014 až 2016 pracoval jako profesor pro mezinárodní služby a inovace na University of Applied Sciences, School of Management v rakouském Steyru. Na Škoda Auto Vysoké škole působí od roku 2006 v různých pozicích – ředitele MBA programu, garanta navazujícího magisterského studijního programu, vedoucího katedry marketingu a managementu či prorektora pro zahraniční vztahy. Odborné práce Pavla Štracha zabývající se problematikou strategií v mezinárodním podnikání byly publikovány ve více než 25 zemích 4 kontinentů, např. v časopisech Services Marketing Quarterly, Journal of Global Scholars of Marketing Science či Journal of Product and Brand Management.

Specializace:

 • Mezinárodní management

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Základy managementu (Bc.)
 • Mezinárodní management (Mgr.)
 • Dealer Management (Mgr.)
 • Diplomový seminář
jaderna.jpg

Ing. Eva Jaderná, Ph.D.

zástupkyně vedoucího katedry marketingu a managementu

Eva Jaderná je vysokoškolský pedagog. Vystudovala Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Obchodní podnikání se specializací na Cestovní ruch (Ing.) a následně doktorské studium na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Řízení a ekonomika podniku (Ph.D.). V letech 2003 – 2017 působila v malém středním podnikání v oblasti managementu výroby a maloobchodu. Publikovala řadu odborných článků a monografie, zejména z oblasti marketingu, managementu obchodu a destinačního managementu. V oblasti pedagogické se specializuje na obory B2B marketing, management obchodu a marketingový výzkum. Odborným asistentem na Škoda Auto Vysoké škole je od roku 2015.

Specializace:

 • B2B marketing, management obchodu, marketingový výzkum, destinační management a marketing, společenská odpovědnost firem, udržitelnost 

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • B2B marketing (Bc.)
 • Management obchodu (Bc.)
 • Marketingový výzkum (Bc.)
 • Strategic Sustainability Management (Mgr.)
přikrylova..jpg

doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD.

členka katedry marketingu a managementu

Jana Přikrylová je docentkou katedry managementu a marketingu ve Škoda Auto Vysoké škole. Akademické vzdělání získala na Vysoké škole ekonomické v Praze a v Bratislavě. Během své kariéry kromě akademické půdy pracovala v organizacích zahraničního obchodu a jako konzultantka v různých mezinárodních projektech. Vyučovala v MBA programech v USA a Kanadě a dále spolupracovala při přípravě a pak vyučovala mezinárodní marketing v programu Master in International Management, který nabízí skupina CEMS, Global Alliance in Management Education. Vyučuje, publikuje a garantuje předměty a program v oblasti mezinárodního podnikání, marketingu a obchodu.

Specializace:

 • Mezinárodní podnikání, mezinárodní marketing, mezinárodní obchod

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Mezinárodní operace (Mgr.)
 • Marketingová komunikace (Bc.)
 • Mezinárodní marketing v automobilovém průmyslu (Mgr.)
pechova..jpg

Ing. Jana Pechová, Ph.D.

členka katedry marketingu a managementu 

Jana Pechová vystudovala Provozně ekonomickou fakultu, obor Podnikání a administrativa (r. 1997, Bc.) na České zemědělské univerzitě v Praze. Na Technické univerzitě v Liberci, Hospodářské fakultě, studovala program Ekonomika a management (r. 1999, Ing.). Titul Ph.D. získala v roce 2010 na ČZU v Praze, fakultě Provozně ekonomické v oboru Management. Od roku 2000 působila na různých pozicích ve společnosti Škoda Auto, a.s., nejdéle na pozici specialisty útvaru Vzdělávání dospělých ve skupině Nadodborné přípravy. Od roku 2012 pracuje ve Škoda Auto Vysoké školy, o.p.s. jako pedagogický pracovník na katedře marketingu a managementu. Publikovala několik monografií i odborných článků, zejména z oblasti manažerských kompetencí. V oblasti pedagogické se specializuje na obory management, personální management, sociální komunikaci, kreativitu a inovace.

Specializace:

 • Management, personální management, sociální komunikace, kreativita a inovace.

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Kreativní a inovační management (Mgr.)
beranek.jpg

Ing. Martina Beránek, Ph.D.

členka katedry marketingu a managementu

Martina Beránek má bohaté profesní zkušenosti v rámci všech manažerských úrovní, které využívá při výuce odborných předmětů. Vystudovala Ekonomickou fakultu Technické univerzity v Liberci, obor Organizace a řízení podniků. V 80. a 90. letech působila na pozicích technického managementu. Poté svoji profesní kariéru spojila s odvětvím služeb, kde se postupně vypracovala na pozici generálního manažera podniku. V tomto období také absolvovala několik zahraničních stáží. Publikovala řadu odborných článků, zejména z oblasti služeb cestovního ruchu. Zároveň je spoluautorkou monografie zaměřené na provoz podniku. V oblasti pedagogické se specializuje na obory obecný management, strategické řízení, systémové disciplíny, strategický marketing a strategické analýzy. Na Škoda Auto Vysoké škole působí od roku 2016.

Specializace:

 • Obecný management, strategický management a marketing, systémový management

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Základy managementu (Bc.)
 • Mezinárodní obchod (Bc.)
 • Strategický marketing management (Mgr.)
Iveta Němečková_1.jpg

Ing. Iveta Němečková, Ph.D.

členka katedry marketingu a managementu

Iveta Němečková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze (obor Ekonomika průmyslu) a postgraduálních studií na Univerzitě Karlově – Filozofické fakultě (Metody aplikované psychologie). Doktorskou dizertační práci v oboru Ekonomika a management obhájila na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 2011. Má mnohaleté pracovní zkušenosti v oblasti zahraničního obchodu, průmyslového podniku, bankovnictví a poradenské činnosti zaměřené na management společností, řízení lidských zdrojů a projektovou činnost. Absolvovala odbornou stáž na London Stock Exchange. Ve své vědecké a pedagogické činnosti, které se věnuje od roku 2011, se zaměřuje na problematiku managementu, mezinárodního obchodu, řízení lidských zdrojů, bankovnictví a podnikání. Na Škoda Auto Vysoké škole působí od roku 2019.

 Specializace:

 • Management, mezinárodní obchod, řízení lidských zdrojů, bankovnictví, podnikání

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Mezinárodní obchodní operace (Mgr.)
volfova.jpg

Ing. Hana Volfová, Ph.D.

členka katedry marketingu a managementu

Hana Volfová vystudovala Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, vše se zaměřením na cestovní ruch. V rámci svého doktorského studia se ovšem profilovala spíše v oblasti marketingu, se specializací na spotřební chování, marketingovou komunikaci a udržitelné ekonomické přístupy. V praxi spolupracovala se společnostmi jako jsou TANY, s.r.o., či Hönigsberg&Düvel Datentechnik Czech na projektech uvedení produktu na trh (vítězství v soutěži EcoTrophelia ČR) nebo změně marketingové strategie společnosti. V rámci aktivit udržitelného rozvoje vytvořila simulátor spravedlivého obchodu pro Fairtrade ČR či Naučnou stezku produktů fair trade. Na Škoda Auto Vysoké škole, o.p.s. působí od roku 2013, odborným asistentem na katedře marketingu a managementu je od počátku roku 2019.

Specializace:

 • Základní marketing, spotřební chování, marketingová komunikace, FairTrade

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Marketing (Bc.), Marketingová komunikace (Bc.)
velinov.jpg

Ing. Emil Velinov, Ph.D.

člen katedry marketingu a managementu

Emil Velinov se narodil v bulharském Sofii, kde absolvoval Fakultu podnikové ekonomiky v oboru průmyslové řízení (Ing.), Následně získal magisterský titul ve výrobním a provozním managementu na Technické univerzitě v Sofii. V letech 2010-2014 studoval a následně získal doktorské studium na Podnikohospodářské fakultě na Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2007-2015 pracoval pro několik nadnárodních korporací jako General Electric, Oracle a Hoerbiger v Evropě, Severní Americe a jihovýchodní Asii v odvětví výroby, energetiky, IT a automotive. Od doby, kdy absolvoval Vysokou školu ekonomickou, vydal řadu článků, zejména v oblasti mezinárodního managementu a marketingu, mezinárodního podnikání a management diverzity. V rámci svých aktivit v oblasti výzkumu a vývoje byl projektovým manažerem v nesčetných interinstitucionálních projektech s malými a středními podniky a obcemi z Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Rakouska, Estonska, Bulharska, Ruska atd. Od roku 2015 získal řadu projektů jako např. Norské fondy a granty z EHP, Visegrádské fondy, Bavorsko-česká vysokoškolská agentura (BTHA), stipendia CEEPUS v Bulharsku, ESKAS ve Švýcarsku a DoRa v Estonsku. Od roku 2018 se podílí aktivně jako mentor a vyučující na mezinárodních výukových virtuálních projektech X-Culture a Blended Learning International Cooperation (BLIC) v rámci spolupráce Škoda Auto Vysoké školy s partnerskými školami z Německa, Anglie, Islandu, Estonska a USA. Na Škoda Auto Vysoké škole působí od září 2017.

Specializace:

 • Marketing, marketingové komunikace, mezinárodní marketingové strategie, mezinárodní management, mezinárodní obchodní strategie, strategické řízení

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Marketing a marketingové komunikace (Bc.)
 • Mezinárodní management (Mgr.)
 • Management diverzity (Mgr.)