Menu

Duální studium

UNIKÁTNÍ STUDIJNÍ PROGRAM 

SAVS_POSTER_A0_003_PRINT_CMYK_SPAD.pdf
  • pouze na Škoda Auto Vysoké škole
  • ideální skloubení studia a práce při studiu
  • kombinace studia s neobyčejně rozsáhlou, kvalitní a velmi dobře finančně ohodnocenou odbornou praxí 
  • během 3, 5 let studia 18 měsíců odborné praxe
  • výrazně pomáhá snížit finanční náročnost studia
  • pomáhá připravit absolventy ŠAVŠ na zvyšující se požadavky zaměstnavatelů
  • do programu aktuálně zapojeno XY studentů a XY společností

Společnosti zapojené do programu duálního studia v AR 2021/200

Škoda Auto

Faurecia

Kautex Textron Bohemia spol s.r.o.

Otevřeno pro tyto studijní obory a specializace:

Bakalářský stupeň studia

  • Průmyslový management
  • Podniková ekonomika a manažerská informatika
  • Ekonomika a management (specializace: Logistika a management kvality, Řízení lidských zdrojů, Management obchodu a Finanční řízení)

Navazující magisterský stupeň

Podání přihlášky

Uchazeč podá v termínu do 30. 4. 2021 přihlášku ke studiu v prezenční formě v některém z výše uvedených studijních programů a specializací v rámci 1. kola přijímacího řízení, která se shoduje s vybraným studijním bakalářským nebo magisterských programem popřípadě jeho specializací.

Jak mám postupovat? 

1. Stáhněte a vyplňte formulář přihlášky „Žádost o zařazení do programu duálního vzdělávání STUDY&WORK“ bakalářského nebo magisterského programu“ viz odkazy výše.

2. Žádost o zařazení do programu STUDY&WORK podejte takto:

a) Jste-li již studentem/kou školy, otevřete formulář pro studující v kontaktním centru s názvem „Přihláška do programu STUDY&WORK“ zde (použijte přihlašovací údaje jako do AIS, uživatelské jméno je ve tvaru xnovak apod.) 

b) Nejste-li zatím studentem/kou školy, otevřete formulář pro studující v kontaktním centru s názvem „Přihláška do programu STUDY&WORK“ zde (použijte přihlašovací údaje jako do e-přihlášky, uživatelské jméno je ve tvaru 90022049 apod.)

3. Ve formuláři vyplňte povinná pole, vložte níže uvedené povinné přílohy a žádost uložte:

a) Žádost o zařazení do programu duálního vzdělávání STUDY&WORK bakalářského nebo magisterského studijního programu.

b) Motivační dopis.

c) Životopis

d) Jakékoliv jazykové certifikáty a jiná osvědčení apod., které informují o Vaší další získané kvalifikaci, pouze pokud jsou k dispozici.

e) V případě, že se hlásíte do bakalářských studijních programů, vložte kopie vysvědčení ze středních škol v jednom pdf souboru (od 1. ročníku po současnost), cizinci kopii maturitního vysvědčení.

f) V případě, že se hlásíte do magisterských studijních programů, vložte výpis doposud získaných studijních výsledků potvrzené univerzitou, cizinci kopii bakalářského diplomu.

Jeden přiložený dokument může mít maximální velikost 10 MB. Pokud jeden přiložený dokument přesahuje tento limit, doporučujeme rozdělení dokumentu do více příloh.

4. Status vaší žádosti můžete průběžně kontrolovat v přehledu žádostí, zároveň vás budeme o všem podstatném informovat prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného ve vaší přihlášce. Sběr dat probíhá do 30. 4. 2021. Pokud student splní všechny podmínky pro přijetí do studia včetně podání „Žádosti o zařazení do programu duálního vzdělávání STUDY&WORK“ bakalářských/magisterských studijních programů a jejich specializací a dodání požadovaných příloh, je pozván na výběrové řízení za účasti zástupců společností uvedených v rámci „Žádosti o zařazení do programu duálního vzdělávání STUDY&WORK“. Plánovaný termín pohovorů připadá na měsíce květen/červen a o jeho konání budete včas informováni.  

Mgr. Alena Bednárová

Study Affairs Department Clerk