Menu

Proceedings of the ICAI 2022

2nd International Conference on Automotive Industry 2022

2nd International Conference on Automotive Industry 2022

Proceedings is available under the green button.

 

Conference Proceedings’ Data

Title:
Proceedings of the 2nd International Conference on Automotive Industry 2022

Publisher:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. (ŠKODA AUTO University), Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic
icai@savs.cz

Press:
Nakladatelství Eva Rozkotová, Na Ptačí skále 547/1, 266 01 Beroun, Czech Republic

Editor:
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.  

Technical Editors:
Ing. Věra Herčuthová
RNDr. František Rozkot, CSc.

Conference Guarantee:
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

Organizing Guarantee:
Mgr. Kristýna Heršálková

  

ISBN (print):
978-80-7654-046-0
ISBN (online): 
978-80-7654-045-3  

ISSN (print): 
2695-0073
ISSN (online): 
2695-0081